Bij de logistiek in een gesloten lus gaat het om het beheer van flows binnen een industriële omgeving die vaak beperkt blijft tot één speler. Logistiek in een open lus, daarentegen, is veel complexer omdat hier spelers uit verschillende sectoren bij betrokken zijn (fabrikant, logistiek, transporteur, verkooppunt, ...) en omdat het op drie functies van toepassing is: identificatie, scannen/lezen en beheer. Dit beheer moet verbonden zijn met meerdere en uiteenlopende back-office-systemen (vooral erp-op...

Bij de logistiek in een gesloten lus gaat het om het beheer van flows binnen een industriële omgeving die vaak beperkt blijft tot één speler. Logistiek in een open lus, daarentegen, is veel complexer omdat hier spelers uit verschillende sectoren bij betrokken zijn (fabrikant, logistiek, transporteur, verkooppunt, ...) en omdat het op drie functies van toepassing is: identificatie, scannen/lezen en beheer. Dit beheer moet verbonden zijn met meerdere en uiteenlopende back-office-systemen (vooral erp-oplossingen). Voor rekening van de Franse palletverhuurder Smart Flow Pooling heeft Rfidea een complete oplossing uitgewerkt die een eigen toepassingssoftware koppelt aan het BizTalk Server rfid-platform van Microsoft, de SQL-database en RFID UHF gen2-opmaakcodes. In de praktijk wordt elke plasticpallet dat in gebruik genomen wordt, uitgerust met een chip. Die is leesbaar voor de leverancier, in dit geval Smart Flow Pooling, en voor alle betrokkenen in de keten (logistiek, supermarkt, transporteur, ...). Goed om te weten is immers dat deze pallets worden gefactureerd op basis van rotatie. Dat impliceert dat ze ook te allen tijde nauwkeurig moeten worden opgevolgd, wat niet het geval is voor houten paletten die terugkeren naar de verhuurder en daar gecontroleerd worden op hun bruikbaarheid. "De distributiewereld is bijzonder complex", stelt Jérome Coulon, consultant bij Rfidea. "De sector werkt immers in een continue flow, met beperkte marges en meerdere spelers, elk met hun eigen processen." En wat meer is: de context is bijzonder veeleisend (met name de interferenties binnen de opslagplaatsen). De toepassing moet ook multi-site en multi-user zijn. Het proefproject werd afgerond maar het groen licht voor een grootschalige roll-out blijft nog uit. Het komt er nu immers op aan zo veel mogelijk spelers rond het project te bundelen om de toepassing te testen op elke schakel in de keten. "De zeer gemediatiseerde toepassingen zoals Wal-Mart en Metro vormen geen weerspiegeling van de realiteit op het terrein", waarschuwt Jérome Coulon. "De problemen zijn immers niet technologiegebonden. Die los je immers op met ingenieurs. En standaardisatie is nu sowieso een feit. Wat de doorbraak van rfid nog tegenhoudt, heeft veeleer te maken met verzet tegen verandering en de onwil om eigen processen aan te passen. Dat impliceert immers een flinke portie business process reengineering." Desondanks hebben alle spelers in de grootdistributie vandaag rfid-projecten lopen... Vaak in alle discretie. Marc Husquinet