"Het belangrijkste is dat je er zelf in gelooft. Pas dan kan je ook je klanten overtuigen van de voordelen van softproofing", zegt Erwin Danis, de directeur van Roularta Publishing. Het premediabedrijf van Roularta verzorgt het integrale prepresstraject voor vrijwel alle binnen- en buitenlandse publicaties van de eigen groep (een combinatie van magazines en krante/krantachtige producten) en verricht daarnaast ook heel wat prepress- en/of fotogravurewerk voor externe commerciële klanten. Zeker voor die commerciële opdrachten, maar bijvoorbeeld ook voor de advertenties in de eigen periodieke uitgaven horen (soft)proeven tot de dagelijkse routine, samen goed voor ettelijke honderden controlemomenten per dag.
...

"Het belangrijkste is dat je er zelf in gelooft. Pas dan kan je ook je klanten overtuigen van de voordelen van softproofing", zegt Erwin Danis, de directeur van Roularta Publishing. Het premediabedrijf van Roularta verzorgt het integrale prepresstraject voor vrijwel alle binnen- en buitenlandse publicaties van de eigen groep (een combinatie van magazines en krante/krantachtige producten) en verricht daarnaast ook heel wat prepress- en/of fotogravurewerk voor externe commerciële klanten. Zeker voor die commerciële opdrachten, maar bijvoorbeeld ook voor de advertenties in de eigen periodieke uitgaven horen (soft)proeven tot de dagelijkse routine, samen goed voor ettelijke honderden controlemomenten per dag. Op basis van zijn ruime ervaring met het procédé is Erwin Danis ervan overtuigd dat de toekomst van proofing digitaal is:"Want laten we eerlijk zijn, drukproeven printen is ontzettend duur en bovendien vertraagt werken met fysieke proeven de productieworkflow. Zeker in een industriële drukkerijomgeving met grote ordervolumes en strikte deadlines heeft papier pas aan het einde van de orderverwerkingsketen een plaats, namelijk tussen de draaiende cilinders van de drukpersen. Erwin Danis stipt aan dat de technologische argumenten die vroeger de invoering van beeldschermproeven in de weg stonden, vandaag niet langer aan de orde zijn. Het is inderdaad zo dat Agfa, Kodak, Screen, Fujifilm, EskoArtwork en vrijwel alle andere prepressleveranciers tegenwoordig portaalproducten aanbieden, waarmee grafische bedrijven hun productieworkflows langs het internet kunnen ontsluiten naar hun eigen klanten. Softproofing, inclusief de bijhorende tools voor kleurbeheer op het scherm, is in die portaalproducten meestal een kernfunctie. Met betrekking tot hardware dient te worden opgemerkt dat moderne lcd-monitoren beduidend stabieler zijn geworden, en dat ze ten opzichte van de vroegere crt's kleuren egaler weergeven over het volledige schermoppervlak. Ook zijn ze inmiddels best betaalbaar geworden. Ook een derde argument contra softproofing, namelijk het gebrek aan voldoende datatransmissiecapaciteit om een vlotte online samenwerking te verzekeren, is sinds de komst van breedband internet niet langer een punt van discussie. De prepressworkflows in Roeselare zijn opgebouwd rond Agfa Arkitex (voor kranten en krantachtige producten, zoals de Steps-magazines) en Kodak Prinergy (voor tijdschriften en commercieel drukwerk)."Geen enkele pagina uit beide systemen gaat bij ons naar de plaatbelichter, vooraleer hij door een van onze medewerkers op het beeldscherm is nagekeken", maakt Erwin Danis zich sterk:"Die interne softproeven zijn vooral bedoeld om de inhoud van de geripte files op paginaniveau te controleren: klopt het ontwerp, werden alle beelden geplaatst, is de tekst volledig, enz." Maar dat is natuurlijk slechts een deel van het verhaal. Doorgaans is een proefcyclus tweerichtingsverkeer: een interactief proces tussen enerzijds het grafisch productiebedrijf dat de proef aanbiedt, en anderzijds de opdrachtgever die -in principe vanaf een andere locatie- hierop feedback moet geven in de vorm van annotaties en/of een goedkeuring. Voor zulke"externe" proefcycli implementeerde Roularta Publishing een Kodak InSite-portaal. Een van de toepassingen, die volgens Erwin Danis inmiddels op regelmatige basis gebruikt wordt door zo'n 90 % van de commerciële klanten, is de online controle en goedkeuring van impositieproeven. Met hun persoonlijk paswoord kunnen de klanten op gelijk welk tijdstip van de dag inloggen op een beveiligde InSite-server, die bij Roularta Publishing staat opgesteld in een zogeheten 'gedemilitariseerde netwerkzone'. Een intuïtieve gebruikersinterface geeft de klant na het inloggen direct een overzicht van de status van zijn lopende orders, en van de katernen waarover zijn goedkeuring is vereist. Hij kan deze naar believen op paginaniveau bekijken, annoteren met behulp van digitale 'sticky notes' of onmiddellijk goedkeuren door een vakje aan te vinken. Aan de andere kant van de lijn krijgen de medewerkers van Roularta Publishing, wanneer ze de job in kwestie opnieuw oproepen, automatisch alle opmerkingen op hun scherm te zien. "Deze toepassing vervangt bij ons de klassieke papieren blauwdruk, waarmee klanten plaatsing, vorm en inhoud van de pagina's kunnen controleren", verduidelijkt Pieter Everaert, de afdelingsverantwoordelijke Prepress Magazines bij Roularta Publishing:"De visuele mogelijkheden zijn overigens groter dan bij een traditionele blauwdruk. Je kan bijvoorbeeld inzoomen op details, kleurseparaties afzonderlijk bekijken, pagina's weergeven met of zonder snijtekens, full page of in uitvouw, enz. En dat alles zonder financiële investeringen voor de opdrachtgever, die alleen maar over een pc met internetconnectie en webbrowser moet beschikken. Het belangrijkste voordeel is evenwel dat de snelkoerier uit de proefcyclus wordt weggeknipt. In combinatie met de materiaalkosten die worden uitgespaard doordat niet langer fysieke proeven worden geprint, leidt dit tot een goedkopere én snellere proefcyclus. Ga maar na... Nu drukken we op een knop en een seconde later al kan de klant aan zijn controle beginnen, ongeacht de locatie waar hij zich bevindt. Zeker bij klanten in het buitenland of bij projecten waarbij meerdere personen op verschillende locaties hun fiat moeten geven, levert dit al vlug enkele uren of zelfs dagen tijdwinst op." Een tweede toepassing van remote softproofing bij Roularta Publishing is de beeldschermcontrole van kleurproeven. Hiervoor gebruikt het bedrijf de module Kodak InSite Color (inmiddels omgedoopt tot Kodak Matchprint Virtual Proofing). Pieter Everaert:"Deze oplossing is vooral bestemd voor de commerciële klanten voor wie we fotogravurewerk verrichten. Ook de in Frankrijk en Brussel gevestigde Roularta-redacties gebruiken het systeem, voornamelijk om kleurproeven van hun magazinecovers te controleren. De werkwijze voor de gebruiker is precies dezelfde als bij de remote controle van digitale blauwdrukken, met een gelijkaardige bedieningsinterface en dezelfde mogelijkheden om pagina's te visualiseren, annoteren en goedkeuren. Alleen wordt in deze toepassing op alle bestanden het definitieve ICC-persprofiel toegepast, en moeten uiteraard de klanten die de proeven controleren in een kleurgecontroleerde omgeving werken." Zo'n kleurgecontroleerde omgeving vereist van de klant in de praktijk een (beperkte) financiële investering in hardware, en meestal is er ook begeleiding nodig om het proces op te starten. In sommige gevallen gaat softproofing nog verder dan het prepresstraject. In de rotatiedrukkerij van Roularta wordt het concept van kleurgecontroleerde beeldschermproeven zelfs tot aan de drukpersen doorgetrokken. Erwin Danis:"Vroeger werd voor iedere advertentie in de kranten die Roularta Printing drukt, een kleurproef op papier gemaakt. Die proeven moesten de drukker helpen om tijdens de productie de kwaliteit van de gedrukte advertenties te beoordelen en de kleuren desgevallend bij te sturen. Het was een omslachtige manier van werken, omdat het stapeltje proeven soms behoorlijk dik kon zijn. Het duurde dan soms lang vooraleer de gewenste proef op de controletafel belandde en dan bleef er niet veel tijd over voor de controle zelf. Bovendien verschijnen de meeste advertenties in verschillende edities die op hetzelfde tijdstip worden gedrukt, terwijl een fysieke kleurproef natuurlijk maar op één plaats tegelijk kan zijn... In juni 2007 implementeerde Roularta Printing aan zijn rotatiepersen nog een andere InSite-module voor softproofing, Kodak PressProof. Hiermee kunnen onze drukkers met een simpele muisklik kleuraccurate softproeven oproepen van alle pagina's, inclusief de advertenties die ze op dat ogenblik aan het drukken zijn. Gedaan dus met zoeken in stapels papieren proeven, er blijft meer tijd over voor de echte controletaken en we vermijden archiveringswerk nadat de drukopdracht is afgerond." PressProof wordt door Roularta Printing momenteel toegepast voor alle kranten en krantachtige producten op SC- of dagbladpapier. Het voorbeeld van Roularta Media Group leert dat softproofing de traditionele proefcyclus voornamelijk op vier domeinen verbetert: snelheid (de proefcyclus wordt korter), kostprijs (er hoeven niet langer koerierdiensten worden ingeschakeld en er is een besparing op materiaalkosten), kwaliteit (de controlemogelijkheden zijn groter en er kan efficiënter worden gecommuniceerd) en versiecontrole (alle annotaties aan en goedkeuringen van softproeven worden digitaal gelogd en zijn dus perfect traceerbaar). Verder is duidelijk dat softproofing vandaag technisch geen onoverkomelijke uitdaging meer vormt en dat dezelfde diversiteit aan soorten proeven bestaat als bij traditionele proofingtechnieken. Het is daarom een piste die het onderzoeken waard is voor grafische bedrijven die denken aan procesoptimalisering. Peter Ansoms