Op dit ogenblik zijn er in de Benelux - een gevolg van de overnamehonger van Oracle - een half dozijn Oracle User Groups actief, waaronder twee Belgische: de BLOUG (Belgian Luxembourg Oracle User Group) en de BRUG (Peoplesoft & JD Edwards Benelux Regional User Group).
...

Op dit ogenblik zijn er in de Benelux - een gevolg van de overnamehonger van Oracle - een half dozijn Oracle User Groups actief, waaronder twee Belgische: de BLOUG (Belgian Luxembourg Oracle User Group) en de BRUG (Peoplesoft & JD Edwards Benelux Regional User Group). Deze situatie zou in principe in 2008 sterk moeten veranderen. Oracle heeft de organisaties namelijk laten weten dat het voortaan één gesprekspartner voor de hele Benelux verkiest. En al blijven de gebruikersverenigingen liever onafhankelijk en willen ze zich niet de wet laten spellen door Oracle, toch kunnen ze dit signaal moeilijk negeren. Een jaar geleden is er overigens als een coördinatiegroep opgericht, onder de naam OBUG (Oracle Benelux User Group), die de zes bestaande verenigingen overkoepelt, evenals de lokale vertegenwoordiging van de OAUG, de internationale vereniging die de gebruikers van Oracle Applications groepeert en onlangs een kantoor in België opende. De fusie van de gebruikersclubs is nog lang geen feit, maar de eerste gemeenschappelijke activiteiten worden al voorbereid. "We onderzoeken de manier waarop elke organisatie gestructureerd is, de manier waarop hun sponsoring werkt, enzovoort", zegt Rudy Verlinden, penningmeester van de OBUG en lid van de raad van bestuur van de BLOUG, en in het echte leven Enter- prise Applications Manager bij Telenet. Zien de gebruikers deze fusie als een positieve ontwikkeling of als een potentiële verwatering van hun specifieke behoeften? "Elke organisatie moet tot op zekere hoogte haar eigenheid kunnen behouden", zegt Rudy Verlinden, "met name op lokaal niveau, bijvoorbeeld voor het organiseren van evenementen, work-shops of seminaries met een precies doel. Er bestaat nog altijd een zekere weerstand bij de Belgische of Luxemburgse klanten om de grens met Nederland over te steken. Brussel of Mechelen zijn veel makkelijker bereikbaar. " Bovendien lijken onze noorderburen, die met hun vier bestaande verenigingen zwaar doorwegen in de OBUG, soms te vergeten dat het Nederlands niet de enige mogelijke voer-taal is voor de communicatie en activiteiten. Een fusie heeft echter ook z'n voordelen: betere coördinatie en besparing op middelen, organisatie van beter gestoffeerde evenementen (meer publiek, sprekers van kwaliteit,...). Of één vereniging ook meer gewicht in de schaal zal werpen bij Oracle valt af te wachten, aangezien de lokale wensen en verzoeken toch via een Europees tussenniveau passeren. Wat de applicaties betreft belooft Oracle dat het op stapel staande Fusion-aanbod "het beste van de alle bestaande applicaties" zal bundelen. Alle gebruikers, van welke nationaliteit ook, vragen zich inmiddels wel af wanneer deze belofte concreet gestalte zal krijgen. En het ongeduld stijgt met de dag. "Oracle is het zichzelf verplicht om niet alleen het beste functionaliteiten van elke applicaties te leveren, maar als minimum minimorum ook dezelfde functionaliteiten als vandaag. Anders zal geen enkele klant het nut van een migratie naar Fusion inzien. Het prijskaartje zal hoe dan ook gepeperd zijn. Om een migratie naar Fusion te overwegen, moet elke klant absoluut een business case hebben die hem daartoe aanzet. Er moet een aantoonbare toegevoegde waarde zijn, een duidelijk investeringsrendement en het bewijs dat sommige zaken een stuk eenvoudiger zijn. " En Oracle moet nu es eindelijk ophouden aan de overgenomen productgamma's systematisch zaken op te dringen die uit de eigen catalogus komen, dixit Verlinden. Zoals de gebruikersinterface, "niet bepaald een toonbeeld in zijn genre. " Rudy Verlinden en de andere Belgische gebruikers zijn ook benieuwd wat er concreet terecht zal komen van de integratie van de producten. "Voor het ogenblik zitten we nog maar in het stadium van de overname van bedrijven, met producten die naast elkaar bestaan. We zijn benieuwd welke 'lijm' Oracle zal gebruiken... " De niet te stillen overnamehonger van Oracle valt niet altijd in goede aarde bij de gebruikers. "We moeten waakzaam zijn. Monopolievorming is geen goede zaak voor de gebruiker. In dit soort scenario is de klant slechter af omdat hij geen keuze meer heeft en omdat zijn onderhandelingsmarge verkleint. " Gelukkig blijven er nog wat concurrenten over, zoals Salesforce. com. En dan zijn er ook nog IBM, SAP of Microsoft die door een gelijkaardige oefening om hun aanbod te versterken alternatieven bieden. Rudy Verlinden: "De tendens naar consolidatie is misschien positief voor de integratie, maar veel minder voor andere aspecten. Met een meer bescheiden speler kan de klant gemakkelijker onderhandelen en krijgt hij meer respons op zijn vragen en specifieke behoeften. " Oracle, aldus nog Rudy Verlinden, toont zich zeer onbuigzaam bij het onderhandelen over en beheren van contracten, met inbegrip van de support. "Ze wijken haast geen duimbreed af van hun zeer strakke politiek. Alles wordt in grote mate gedicteerd vanuit de Verenigde Staten, waardoor er lokaal bijna geen ruimte meer blijft om te onderhandelen." Brigitte doucet