Terwijl u als lezer van Data News de ICT Woman of the Year 2013 en de Young ICT Lady 2013 zult kiezen (het profiel van de 10 kandidaten in elk van de 2 categorieën vindt u vanaf pagina 18), blijkt uit een recente studie van eind 2012 door onze collega's van TechTarget bij 778 Amerikaanse cio's, waaronder 138 vrouwen, dat het gemiddelde jaarsalaris van een informaticabaas, man of vrouw, 86.294 dollar bedraagt.
...

Terwijl u als lezer van Data News de ICT Woman of the Year 2013 en de Young ICT Lady 2013 zult kiezen (het profiel van de 10 kandidaten in elk van de 2 categorieën vindt u vanaf pagina 18), blijkt uit een recente studie van eind 2012 door onze collega's van TechTarget bij 778 Amerikaanse cio's, waaronder 138 vrouwen, dat het gemiddelde jaarsalaris van een informaticabaas, man of vrouw, 86.294 dollar bedraagt. Het gemiddelde salaris van de mannelijke cio's bedraagt daarentegen 108.741 dollar. Bovendien zegt 60 % van de vrouwelijke cio's dat ze minder dan 89.000 dollar per jaar verdienen, tegenover slechts 40 % van de mannelijke cio's. En de kloof wordt zelfs nog dieper wanneer de lonen hoger zijn, omdat 5 % van de mannelijke cio's over een inkomen van meer dan 190.000 $ beschikt, tegenover 1,5 % van de vrouwelijke cio's in deze inkomensschijf. Zo heeft amper 14 % van de vrouwelijke cio's een salaris van meer dan 130.000 dollar, tegenover 27 % van de mannelijke cio's in deze looncategorie. Deze verschillen worden bevestigd door een andere studie uit 2011 van het US Census Bureau, dat aangeeft dat 6 % van alle vrouwelijke werknemers meer dan 100.000 $ per jaar verdient, tegenover 15 % van hun mannelijke collega's. Met andere woorden, vrouwen zijn goed voor amper 25 % van de werknemers die meer dan 100.000 dollar per jaar verdienen, terwijl zij ongeveer 50 % van de werkende bevolking uitmaken. Bovendien hebben de loonverschillen niet alleen te maken met het geslacht van de betrokkene, maar ook met de activiteitensector waarin de cio werkt. Zo maakt de IT Salary Survey 2012 van TechTarget gewag van verschillen tot 80 %, afhankelijk van de sector. Een voorbeeld: het gemiddelde jaarsalaris van een cio in de fabrieksindustrie bedraagt 146.000 dollar, terwijl dit slechts 80.991 $ is in het onderwijs. Deze studie werd uitgevoerd bij 778 cio's uit 22 sectoren in de Verenigde Staten. Dezelfde studie toont aan dat de verschillen tussen de senior en junior informatici veel duidelijker zijn in de sectoren met de hoogste lonen. De sectoren met de hoogste lonen zijn manufacturing, financiën en informatica/ consultancy/telecom, r&d en vrije tijd. De sectoren met de laagste lonen zijn de bouw, de openbare en non-profitsector, de automobielsector, de energiesector en het onderwijs. Marc Husquinet