In totaal gebruikt 27 procent van alle Belgische bedrijfslocaties met 50 of meer medewerkers een crm-softwareoplossing. Zowat 41 procent van alle crm-oplossingen bij die bedrijven zijn van de hand van SAP. Dat is een stijging van ongeveer een procentpunt ten opzichte van een jaar geleden en is een groter marktaandeel dan de optelsom van nummer 2 en 3. Die nummer 2 is Microsoft Dynamics met een aandeel van 20 procent, gevolgd door Salesforce met 14 procent. Vergeleken met vier jaar geleden, betekent dat voor Salesforce wel een groei met 6 procentpunten. Een en ander blijkt uit een analyse van Computer Profile in opdracht van Data News. Computer Profile hield 4.200 interviews met verantwoordelijken in Belgische publieke en commerciële organisaties met 50 of meer medewerkers.
...

In totaal gebruikt 27 procent van alle Belgische bedrijfslocaties met 50 of meer medewerkers een crm-softwareoplossing. Zowat 41 procent van alle crm-oplossingen bij die bedrijven zijn van de hand van SAP. Dat is een stijging van ongeveer een procentpunt ten opzichte van een jaar geleden en is een groter marktaandeel dan de optelsom van nummer 2 en 3. Die nummer 2 is Microsoft Dynamics met een aandeel van 20 procent, gevolgd door Salesforce met 14 procent. Vergeleken met vier jaar geleden, betekent dat voor Salesforce wel een groei met 6 procentpunten. Een en ander blijkt uit een analyse van Computer Profile in opdracht van Data News. Computer Profile hield 4.200 interviews met verantwoordelijken in Belgische publieke en commerciële organisaties met 50 of meer medewerkers. In crm bestaat traditioneel ook flink wat maatwerk, en dat zien we ook in deze cijfers. Al is er wel een duidelijke tendens om meer naar standaardpakketten op te schuiven. Maatwerkoplossingen - intern of extern ontwikkeld - zijn goed voor 8 procent, maar in 2013 was dat wel nog 17 procent. Wat ook in het oog springt, is hoe gefragmenteerd de crm-markt oogt. In totaal worden door de geïnterviewde locaties zo'n 70 verschillende crm-oplossingen genoemd. Hoe groter het bedrijf in aantal werknemers, hoe meer crm ook ingeburgerd is. Wanneer we de resultaten onderverdelen in sectoren, dan is het duidelijk dat crm niet veel wordt gebruikt binnen de overheid (12,2%), onderwijs (14,4%) en de zorgsector (6,1%). Microsoft Dynamics scoort wel merkelijk beter in het publieke domein. In 'ict & utilities' scoort het crm-gebruik met 46 procent bovengemiddeld hoog. Bij multinationals ligt het crm-gebruik niet onverwacht het hoogst. Het hoeft ook niet te verbazen dat SAP hier nog sterker scoort: zowat de helft van de multinationals gebruikt crm-toepassingen van SAP - al dan niet als onderdeel van een bredere erp-implementatie. Ook in het segment van Belgische bedrijven met 250 tot 2.500 medewerkers, is SAP duidelijk de meest gebruikte crm-oplossing. Bij de kleinere bedrijven (50 tot 250 medewerkers) zien we in verhouding wel meer Microsoft opduiken. Wat de penetratiecijfers betreft, kunnen we trouwens nog meegeven dat die in het algemeen quasi vergelijkbaar zijn met de resultaten van de laatste drie jaar. 64 procent van alle door Computer Profile ondervraagde Belgische bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers gebruikt een erp-oplossing. SAP is ook hier het meest voorkomende: meer dan de helft (57%) van de onderzochte Belgische bedrijven met minstens 50 werknemers gebruikt de oplossing. Microsoft moet zich tevreden stellen met 12 procent. De derde plaats wordt ingenomen door de verzamelbak met intern en extern ontwikkelde maatwerksoftware. Oracle vinden we ietwat verrassend maar op de vierde plaats met 3,29 %. Volgens Oracle heeft dat in eerste instantie met de samenstelling van het onderzoek te maken. 75 % van de onderzochte bedrijven hebben een werknemersbestand dat lager is dan 500 medewerkers. "Dit is niet onze primaire doelgroep, waardoor het eenvoudig te verklaren is dat we op een wat lagere positie eindigen", klinkt het bij Oracle. Al is de verwachting daar wel dat het aandeel ook verder zal toenemen in het segment van 50 tot 500 werknemers "mede door de recente overname van NetSuite". Gartner lijkt daar trouwens ook van overtuigd en plaatst Oracle ERP Cloud in hun Magic Quadrant in het felbegeerde leader-hokje. Net als bij crm valt ook hier de fragmentatie in erp op. Verspreid over de bijna 2.700 geïnterviewde bedrijfsvestigingen met erp treffen we in totaal circa 180 (!) verschillende erp-oplossingen. Bijna de helft van die erp-toepassingen draaien trouwens nog altijd op de eigen locatie (43%). Nog eens 38 procent van de erp-pakketten draait op een andere locatie, die wel nog binnen de eigen organisatie valt. Ongeveer 17 procent van de erp-oplossingen betreft een pakket dat wordt gehost in een datacenter van een externe dienstverlener (inclusief private cloud). Het resterende stukje van de taart - zo'n 2 procent - zijn dan de erp-oplossingen die in een publieke cloud draaien. De top 5 erp-toepassingen ziet er in de meeste marktsegmenten ongeveer gelijk uit: SAP torent er boven uit. Bij multinationals is SAP zelfs een skyscraper midden in het platteland: maar liefst 80 procent marktaandeel haalt de erp-leverancier daar. Bij de Belgische bedrijven met 250 tot 2.500 medewerkers mag SAP toch ook trots zijn op een erp-marktaandeel van 58 procent. Dynamics - de erp-oplossing van Microsoft - komt er wel al meer naar voren met circa 12 procent. De groei van erp zal voor een belangrijk deel overigens moeten komen uit het leveren van meer functionaliteiten per locatie. Het aantal locaties waar erp gebruikt wordt, groeit nog nauwelijks meer. Kristof Van der Stadt Verspreid over de bijna 2.700 onderzochte bedrijfsvestigingen, tellen we in totaal circa 180 verschillende erp-oplossingen.