Is het een van de zoveelste marketingboodschappen of is SAP echt van plan om het bedrijf een nieuw elan te geven? De toekomst - en de concrete invulling van de beloftes - zal het zeggen. De rode draad doorheen de presentaties op het gebruikersevent SAP TechEd 2009 in Wenen was duidelijk: innoveren is een noodzaal. En dat op verschillende manieren.
...

Is het een van de zoveelste marketingboodschappen of is SAP echt van plan om het bedrijf een nieuw elan te geven? De toekomst - en de concrete invulling van de beloftes - zal het zeggen. De rode draad doorheen de presentaties op het gebruikersevent SAP TechEd 2009 in Wenen was duidelijk: innoveren is een noodzaal. En dat op verschillende manieren. Zo wil SAP sneller op de bal te spelen met projecten als Gravity (gezamenlijke BPM op basis van Google Wave, zie ook datanews.be ), de ontwikkelingen van de opensourcegemeenschap benutten en zich aan nieuwe scenario's wagen zoals 'co-creatie' met klanten. Een eerste voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van een semantische bedrijfstoepassing (extraheren van relevante informatie waarmee de processen voor het opstellen van een commercieel aanbod geoptimaliseerd kunnen worden) in samenwerking met Fujitsu Technology Solutions (commercialisering voorzien in 2010). Het ritme van die innovaties blijft bij SAP evenwel gebonden aan een zogenaamde 'pace layering', verschillende delen van de architectuur moeten kunnen evolueren op hun eigen tempo. Sleutelprocessen (BusinessSuite, NetWeaver Composition & Integration) waarvan de stabiliteit de basis vormt voor de verankering en samenhang van snellere innovaties op een ander niveau, doorlopen een lange innovatiecyclus. Functionele uitbreidingen (waarvoor het model van on-demand-implementatie in de toekomst aan belang zou moet winnen) hebben een middellange cyclus (enkele maanden). Het aanpassen, vereenvoudigen en moderniseren van het gebruik van processen en diensten voor een groeiend aantal en steeds meer verschillende gebruikers (door toevoeging van analysemogelijkheden, ondersteuning van mobiele omgevingen, ...) gaat dan weer snel. Een andere rode draad op SAP TechEd was 'people-centricity'. De gebruiker wordt een volwaardige speler in zijn toepassingsomgeving. Hij kan onder meer ingrijpen in het opschonen van de data en het beheer van de datakwaliteit (die taken zijn dan niet meer louter voorbehouden aan de it-verantwoordelijken) of kan zich wagen aan samenwerkingsmethodes. De OLAP Explorer tool (zie onder) krijgt op die manier een zeker samenwerkingspotentieel met de aanmaak van ruimtes waar verschillende personen een bijdrage kunnen leveren aan de gegevensanalyse en de besluitvorming. Daarvoor zien functies voor het beheer van de takenstroom en de goedkeuringen, en functies voor het toevoegen van commentaren (positieve of negatieve adviezen, ...) het licht. Verschillende visualisatiemogelijkheden en ondersteuning van de iPhone behoren tot de meest recente ontwikkelingen. De iPhone wordt dan een tool om toegang te krijgen tot informatie, BI-analyses uit te voeren en bedrijfsprocessen te beheren (follow-up van de productie, logistiek, financiën, ...). In-memory-technologie biedt volgens SAP een hoop mogelijkheden. "Ze kan voor een breuk met het verleden zorgen", zegt Jim Hagemann Snabe die Business Solutions & Technology leidt. "We hebben ons in eerste instantie uiteraard beziggehouden met de analytics aan de hand van BO Explorer [query- en analysetool die in mei op de Sapphire-conferentie werd gelanceerd nvdr.] voor een versnelde toegang tot de gegevensbronnen. Het verticale schema vergroot de compressie met factor 10. Het lezen van de gegevens gaat veel sneller. Daarnaast bekijken we nog andere zaken. Met in-memory moet het onder meer mogelijk worden het gegevensmodel voor een boekhoudtoepassing (grootboek) te vereenvoudigen en op die manier een sortering op complexe clusters uit te voeren. Vandaag houdt 40 procent van de code rechtstreeks verband met die clusters. De zoek- en analyseoperaties zouden er eenvoudiger op worden en aanleiding geven tot het ontwerpen van nieuwe soorten toepassingen." SAP werkt aan concrete in-memory-technieken en gebruikswijzen, samen met ... het Hasso Platt-ner Institute (HPI) dat instaat voor het onderzoek naar in-memory-berekening en -opslag dat bedoeld is om "de gebruiksmogelijkheden van deze technieken op het vlak van toepassingen en transactieverwerking te verkennen". De theorie is dat een toepassing zou kunnen werken zonder opgeslagen gegevens, rechtstreeks uit het geheugen. "Daarvoor moeten echter nog kwesties betreffende betrouwbaarheid, beveiliging en auditing worden opgelost", benadrukt Hervé Couturier, verantwoordelijk voor ontwikkelingsunits van Business Solutions & Technology. Het in-memory potentieel zal tevens een kritieke factor zijn voor het toekomstige Business ByDesign-aanbod, het geïntegreerde online erp-systeem dat SAP nog steeds vast van plan is te lanceren, en van de toekomstige cloud computing catalogus. Brigitte Doucet