Dat SAS zich ook inlaat met cybersecurity is niet echt een verrassing. Zijn software voor fraudedetectie in de financiële wereld is al jaren in gebruik bij de grootste financiële instellingen ter wereld. "En toch is SAS Cybersecurity een totaal nieuw product", beklemtoont ceo Jim Goodnight. "We hebben het bovenop onze bitstream processing engine gebouwd waardoor we honderdduizenden events per seconde in real-time kunnen verwerken. We monitoren constant elk ip-adres op het netwerk, kijken welke connectie naar welk ander ip-adres gelegd wordt en kunnen op basis van onze advanced analytics onmiddellijk voorspellen of dit verdacht is of niet. Deze toepassing komt nu in het najaar op de markt."
...

Dat SAS zich ook inlaat met cybersecurity is niet echt een verrassing. Zijn software voor fraudedetectie in de financiële wereld is al jaren in gebruik bij de grootste financiële instellingen ter wereld. "En toch is SAS Cybersecurity een totaal nieuw product", beklemtoont ceo Jim Goodnight. "We hebben het bovenop onze bitstream processing engine gebouwd waardoor we honderdduizenden events per seconde in real-time kunnen verwerken. We monitoren constant elk ip-adres op het netwerk, kijken welke connectie naar welk ander ip-adres gelegd wordt en kunnen op basis van onze advanced analytics onmiddellijk voorspellen of dit verdacht is of niet. Deze toepassing komt nu in het najaar op de markt." Op zijn recente gebruikersconferentie in Dallas kondigde SAS ook SAS Model Risk Management aan, een nieuwe oplossing die de werking van een bank gedetailleerd in kaart brengt zodat ze beter haar financiële risico's kan inschatten en kan anticiperen op bedreigingen. Om zijn software beter toegankelijk te maken voor niet-techneuten heeft SAS nu twee van zijn populaire producten, Visual Analytics voor visuele data-ontginning en Visual Statistics voor het interactief ontwerpen van predictive modellen, geïntegreerd. "We hadden vastgesteld dat zowel businessmensen als data scientists vragende partij waren om gemakkelijker diepgaande analyses te kunnen uitvoeren", aldus Goodnight. Precies die data scientists zijn enorm in trek - en dus ook schaars. Volgens het McKinsey Global Institute zal er tegen 2018 alleen al in de VS een tekort van meer dan 150.000 mensen met analytics expertise zijn. SAS heeft daar de jongste jaren zwaar aan gewerkt door zijn software gratis ter beschikking te stellen van studenten, onderwijzers, researchers, enz. Sedert de lancering van zijn 'University Edition' zijn de programma's al 250.000 keer gedownload, maar nu gaat SAS nog een stapje verder door de software ook beschikbaar te maken via AWS, Amazon Web Services, zodat er niets meer hoeft gedownload te worden. Daarnaast zijn er nu ook 47 universiteiten die een master of applied analytics cursus inrichten. Volgens Jim Goodnight heeft dat vorig jaar al ruim 1.000 afgestudeerden opgeleverd, wat het tekort toch een beetje kan milderen. Uiteraard kwam het thema 'big data' uitvoerig aan bod op de conferentie, vooral in het licht van het IoT, het Internet of Things. "Dit jaar hangen al 10 miljard apparaten aan het internet en tegen 2020 zouden dat er 30 miljard zijn - en wij zijn vooral geïnteresseerd in de data die tussen al die dingen uitgewisseld worden", stelt Jim Davis, cmo van SAS. "Voor ons wordt dat het 'analytics of things', een uitgelezen kans voor iedereen die analytics gebruikt om hieruit interessante patronen af te leiden - denk maar aan wagens die 1 Gigabyte aan data per seconde kunnen genereren, gegevens die kunnen gebruikt worden om verkeersstromen te optimaliseren of om het rijgedrag van een chauffeur te onderzoeken voor verzekeringsdoeleinden." Om al die massa gegevens te kunnen verwerken maakt de industrie in toemende mate gebruik van Hadoop, een stukje open source software dat je in staat stelt grote hoeveelheden data te splitsen over verschillende servers. "SAS heeft methodes ontwikkeld om statistische problemen te spreiden over meerdere machines zonder dat de gegevens over het netwerk moeten, ze blijven in het geheugen, wat uiteraard de verwerkingssnelheid enorm ten goede komt", legt Goodnight uit. "Maar omdat veel gebruikers nogal wat problemen hadden om hun data vlot in Hadoop te krijgen, lanceren we deze zomer SAS Data Loader for Hadoop waarmee je zonder specialistische kennis met Hadoop aan de slag zou moeten kunnen." Frans Godden