Terwijl de overgang naar de euro heel wat - digitale - inkt heeft doen vloeien, lijkt de SEPA-werf (Single Euro Payments Area) de wereld Siberisch koud te laten. Toch is het hoog tijd dat we erover gaan nadenken. De deadline is 1 februari 2014.
...

Terwijl de overgang naar de euro heel wat - digitale - inkt heeft doen vloeien, lijkt de SEPA-werf (Single Euro Payments Area) de wereld Siberisch koud te laten. Toch is het hoog tijd dat we erover gaan nadenken. De deadline is 1 februari 2014. Ter herinnering: SEPA heeft betrekking op de overschrijvingen en domiciliëringen. De invoering van één enkele debetkaart werd namelijk uitgesteld. "Elk bedrijf, ongeacht zijn omvang, zal hiermee te maken krijgen", aldus Jan Vermeulen, 'mijnheer SEPA' van de Nationale Bank van België, die de SEPA-activiteiten op Belgisch niveau coördineert. Hoewel de Europese overschrijving in januari 2008 werd ingevoerd en de domiciliëring in november 2011, is de situatie op het terrein onrustwekkend. Want volgens Jan Vermeulen, die de cijfers van eind juni ll. noemt, zijn voor het ogenblik slechts 56 % van de overschrijvingen in Europees formaat. Een cijfer dat we hebben bereikt dankzij grote trekkers als telecomoperatoren en nutsbedrijven. Ter informatie: het Europese gemiddelde bedraagt 27 %. En wat de domiciliëringen betreft, komen we amper aan 0,40 %, en dan nog dankzij Electrabel dat zich deze zomer op de Europese domiciliëring heeft toegelegd. Voor het project voor de creatie van één enkele debetkaart voor de zone bestaat voor het ogenblik geen exacte deadline. Bij ons bestaan twee systemen naast elkaar: dat van Bancontact/Mister Cash (Belgisch) en Maestro van Mastercard (wereldwijd). Maar er komen ook andere initiatieven opzetten, zoals PayFair. Deze moeten echter hun strepen nog verdienen. Om de markt ontvankelijk te maken voor de migratie, stelde de NBB midden september haar vooruitgangsrapport van SEPA voor aan de grote spelers op de markt en lanceerde ze een grote communicatiecampagne gericht aan de kmo's. "Het is hoog tijd dat we het project beginnen te plannen en de budgetten voorzien", dringt Vermeulen nog eens aan. De eerste SEPA-werken dateren al van 2008 voor de overschrijvingen en eind 2009 voor domiciliëringen, herinnert Vermeulen er ons aan. Hoewel de uiteindelijke bestemming bekend is, kan een SEPA-project wel nog twee wegen bewandelen. Eerst is er de pure technische migratie, om in lijn te liggen met de wetgeving. Dat is een verplichting waarbij overigens nog steeds niet helemaal bekend is welke eventuele sancties geriskeerd worden in het geval de wetgeving niet gerespecteerd wordt: de NBB moet daarvoor nog de FOD Economie raadplegen. Maar het SEPA-project kan zich ook aandienen als een ideale gelegenheid om betalingsprocessen te optimaliseren, om de relaties met de banken te herbekijken (zelfs veranderen van bank in het eengemaakte Europa wordt relatief eenvoudig) of om nieuwe diensten in andere landen te lanceren. De SEPA-zone zal toelaten om de concurrentie tussen bancaire diensten voluit te laten spelen, zowel voor de particulier (die morgen in alle eenvoud een overschrijving of domiciliëring kan invoeren naar eender welk land in de zone) als voor bedrijven. Zo kan een organisatie de processen stroomlijnen indien het gebruik moet maken van diverse financiële instellingen in verschillende landen. Voor de integrator Logica - dat ondertussen zoals bekend deel uitmaakt van CGI - moet de SEPA-migratie niet alleen bekeken worden vanuit de verplichte 'compliance', maar als een echt businessproject. Het aanbod wil 'end to end' werken, zowel wat de diensten als de oplossingen betreft. Dat start met een 'SEPA-scan' - online en gratis - waarvan de resultaten een goed uitgangspunt kunnen zijn voor de verdere migratie. Vervolgens kan een open discussie volgen met experten van Logica, dan een analyse van de impact op zowel business als it, en tot slot de uiteindelijke migratie en testfase. Logica heeft overigens een geïntegreerd service management ontwikkeld voor de mandaten en het aanmaken van bestanden voor de SEPA-ontvangsten, genaamd LMM (Logica Mandate Manager). Om een SEPA-migratie tot een goed einde te brengen, beschikt Logica over heel wat resources; zowel lokaal (met een nieuwe divisie voor business consultancy) als nearshore en offshore: zo is het bedrijf vertegenwoordigd in elk land van de SEPA-zone. Volgens Alexander Goeffers, sector lead financial services, "duurt een SEPA-project negen maanden tot een jaar. Maar voor overschrijvingen hebben we een eerste ontwerp live sinds 2008." Als belangrijke referenties heeft hij het - in aanvulling op de samenwerking met de Rabobank in Nederland ) - over "3 van de 4 grootste banken in België." Nieuwe maatregelen vergen aanpassingen aan de informaticaplatformen van de bedrijven en de organisatorische processen. Vandaar het idee van Trasys, integrator van informaticaservices die een SEPA-oplossing aanbiedt in een niet-exclusief partnerschap met Sentenial voor de professionele software (er zijn enkele pakketten beschikbaar op de markt) en met bpost voor de diensten (meer bepaald de digitalisering van papieren documenten), om de it-migratie te combineren met innovatie. Volgens Olivier Roucloux, bank & insurance sector leader bij Trasys, moeten we zo snel mogelijk impactstudies aanvatten en de specificaties opstellen. Volgens zijn retroplanning kan de ontwikkeling zo van start gaan in november 2012, gevolgd door interne tests in mei 2013, vóór de eigenlijke migratie die in augustus kan beginnen. Door een buffer van 3 maanden aan te houden, zou de deadline van februari 2014 houdbaar zijn. In dit kader stelt Trasys een modulair serviceaanbod voor van impactanalyse en sensibilisering, implementatie (build of buy & integrate, met phasing-out van de oude systemen) en tests (met een huisgemaakte tool). Als referentie kan Axa Belgium dienen. "Voor Axa Belgium is SEPA geen zuivere it-oplossing, maar multidisciplinair. Wij zien het als een bedrijfs- en organisatieproject, dat eerder uitgaat van de processen dan de tools", aldus business architect Frédéric Meskens. Zoals u ziet, worden de bedrijven wakker en beginnen zij ernstig over SEPA na te denken. Vandaar dit advies van de NBB: neem onmiddellijk contact op met uw bank of dienstverlener om na te gaan welke stappen u moet nemen. Want 2013 dreigt een druk jaar te worden voor de dienstverleners... Logica organiseert op 9 oktober een seminarie rond SEPA, met een keynote speech van de NBB. Info: www.logica.be/sepaMarc Husquinet