Een paar jaar geleden al ruilde het Brugmannziekenhuis e-gate (SeeBeyond) in voor het integratieplatform Ensemble van Intersystems om de integratie en gegevensuitwisseling (administratieve en klinische) te stroomlijnen. De voorbije zomer koos ook het Sint-Pietersziekenhuis voor de switch naar Ensemble. Het kan daarvoor gebruik maken van de expertise die bij Brugmann werd ontwikkeld. Doelstelling is de modernisering van de infrastructuur en met name een meer doeltreffende communicatie tussen de zeer diverse systemen. De oplossing moet tevens als fundament dienen voor toekomstige projecten waaronder de digitalisering van de medische en verplegersdossiers.
...

Een paar jaar geleden al ruilde het Brugmannziekenhuis e-gate (SeeBeyond) in voor het integratieplatform Ensemble van Intersystems om de integratie en gegevensuitwisseling (administratieve en klinische) te stroomlijnen. De voorbije zomer koos ook het Sint-Pietersziekenhuis voor de switch naar Ensemble. Het kan daarvoor gebruik maken van de expertise die bij Brugmann werd ontwikkeld. Doelstelling is de modernisering van de infrastructuur en met name een meer doeltreffende communicatie tussen de zeer diverse systemen. De oplossing moet tevens als fundament dienen voor toekomstige projecten waaronder de digitalisering van de medische en verplegersdossiers. Twee argumenten pleitten in het nadeel van e-gate. Enerzijds veronderstelde de evolutie naar een meer recente versie van e-gate een Java-omgeving die het ontwikkelingsteam, dat zowel voor Brugmann als Sint-Pieters (1) werkt, niet beheerste. Mumps daarentegen is een aloude bekende in de medische sector en het is op dat ontwikkelingsplatform dat de oplossing van Intersystems berust. Anderzijds zouden nieuwe connecties naar diverse systemen de aanschaf van bijkomende modules vereist hebben. "Met de toolbox van Ensemble konden we meteen vanaf de proof of concept fase (2), vlot 80% van de specifieke adapters aanmaken die we nodig hadden", beklemtoont Christian Wyns, technisch coördinator van de it-dienst van het UVC Brugmann. De overgang naar het HL7-protocol speelde eveneens in het voordeel van Ensemble: "De e-gate-libraries waren nogal zwaar. We wilden graag op een vlottere manier van HL7 gebruik maken" (3). Beide ziekenhuizen vonden dat e-gate te weinig reële mogelijkheden bood om de uitwisseling van berichten te controleren en de informatie te traceren. "Ensemble, dat gebaseerd is op Caché, levert ons daarentegen een heuse relationele database voor de verwerking en opvolging van gegevens en voor de uitbreiding of toevoeging van berichten. Door het toezicht op de berichten kunnen we anticiperen op een probleem en per e-mail het it-team, de helpdesk en zo nodig bepaalde verantwoordelijken van de radiologietoepassingen, in de labo's enz. verwittigen. We willen een doorgedreven follow-up mogelijk maken die verder gaat dan een basismonitoring die ons enkel meldt of een element operationeel of defect is. We willen kunnen verifiëren of een bericht goed en wel werd ontvangen. In de praktijk kan een technische connectie weergegeven worden in groen terwijl een systeem al een tijdje geen bericht meer heeft ontvangen. Het is een anomalie die een basic controlesysteem niet aangeeft... "Omdat Ensemble een developmentframework is, kunnen we daar echter echte interfacegerichte toepassingen mee uitwerken", zegt Christian Wyns. "Met e-gate hadden we nog andere tools moeten toevoegen. Bij Ensemble is alles geïntegreerd, met name de database, de ontwikkelingsomgeving, de integratietools enz. We hebben bijgevolg geen extra expertise nodig en daardoor zijn we productiever." Vandaag speelt Ensemble de rol van orkestleider. Administratieve gegevens (patiëntenfiche, opname, transfer,...) worden omgezet om verstuurd te worden naar de systemen van de verschillende departementen (labo, radiologie, operatiekwartier,...) en de boodschappen die de klinische systemen onderling uitwisselen worden aangepast (radiologische verslagen, laboresultaten,...). Ze zijn ondertussen allemaal van het type HL7. De verschillende systemen leggen wel bepaalde 'nuances' in hun boodschappen waarin Ensemble moet tussenkomen. Hetzelfde geldt voor de integratie van berichten in de toekomstige ziekenhuisportal die zal berusten op een bedrijfsbrede bundeling van dbMotion-gegevens. "De HL7-boodschappen worden nu syntactisch geanalyseerd door Ensemble zodat ze op heldere wijze herkend worden en getraceerd kunnen worden, terwijl e-gate louter een process-flow-oplossing was. De opslag en omzetting van berichten was te zwaar en vereiste een doorgedreven kennis van ontwikkelingssystemen." Christian Wyns ziet in het integratieplatform Ensemble "een solide basis om de volgende fase van de it-modernisering in te zetten." Die voorziet in een nieuw administratiesysteem, elektronische patiënten- en verplegersdossiers en een ziekenhuisportal die beveiligde toegang biedt tot de geïntegreerde gegevens van de patiënten, verdeeld over 11 sites van 5 openbare ziekenhuizen in Brussel. "Een enkel team kan alle interfacings beheren. Alle ziekenhuizen kunnen gebruik maken van dezelfde ontwikkelingscel." (1) Binnen het IRIS-ziekenhuisnetwerk wordt gekozen voor identieke oplossingen (administratieve en medische systemen, interfaces,...). (2) in samenwerking met Ciges, een partner van Intersystems. (3) momenteel gebruiken Brugmann en Sint-Pieters nog de 2.x, niet-xml-versie van HL7 ("de meest gebruikelijke in België"). De overgang naar de full-xml-versie 3 zou geen problemen mogen opleveren omdat Ensemble ze beide ondersteunt. Brigitte Doucet