Hoewel nog geen sant in dit land, gelooft Marc Jadoul dat het belang van small cells enkel maar zal toenemen. "Kijk naar het internet of things. De miljarden toestelletjes die geconnecteerd worden gaan zoveel data produceren dat je die dingen niet zomaar met dezelfde macro-antennes kan laten spreken. Ook aan de rand van het netwerk ga je heel wat moeten opvangen. Daar kunnen small cells zeker van pas komen."
...

Hoewel nog geen sant in dit land, gelooft Marc Jadoul dat het belang van small cells enkel maar zal toenemen. "Kijk naar het internet of things. De miljarden toestelletjes die geconnecteerd worden gaan zoveel data produceren dat je die dingen niet zomaar met dezelfde macro-antennes kan laten spreken. Ook aan de rand van het netwerk ga je heel wat moeten opvangen. Daar kunnen small cells zeker van pas komen." Even ter herinnering : small cells zijn mini-zendmastjes (met een bereik van enkele meters tot enkele kilometers) waarmee operatoren, particulieren en bedrijven de capaciteit en snelheid van hun 3G of 4G netwerk op specifieke locaties gevoelig kunnen verbeteren, terwijl ze tegelijk het macro-netwerk ontlasten. "Op heel wat plaatsen stijgt de databehoefte pijlsnel", legt de marketingdirecteur uit, "denk maar aan een sportstadion of een winkelcentrum. Als je daar te weinig capaciteit voorziet, ontstaat er filevorming op het netwerk, wat de gebruikservaring ondermijnt. Met small cells kan je hierop anticiperen. Op de meeste plaatsen is de dekking wel ok, maar het is de capaciteit die bepaalt of je daadwerkelijk de snelheid krijgt die je wil." In België wordt er geëxperimenteerd met small cells, maar blijft de interesse beperkt. In de VS en in landen als het Verenigd Koninkrijk is het tegendeel waar. "Dat komt omdat de coverage in ons land behoorlijk goed is", oppert Jadoul. "We klokken af op een 4G-dekking van 90 procent, en ook de wifi-penetratie van Proximus met FON en Telenet met Wi-Free is prima." "In Engeland, waar je op veel plaatsen een veel minder goede dekking hebt, zijn small cells wél heel populair. Vodafone verkoopt er heel wat femtocellen aan particulieren om het signaal in hun thuisomgeving te versterken. En in de VS vult Verizon de witte plekken in zijn netwerk op met small cells, in het Empire State Building bijvoorbeeld. Die operator gebruikt de zendmastjes dus voor zijn macro-netwerk." Overigens ziet Jadoul de situatie ook in België omkeren. "Op de Meir in Antwerpen bijvoorbeeld, of op de Anspachlaan in Brussel, is er veel meer capaciteit nodig. Het zou me niet verbazen als er daar small cells geïnstalleerd worden. Zeker omdat er midden juli een wet gestemd is waaruit blijkt dat je geen bouwvergunning nodig hebt voor de apparaatjes." "Wist je dat we een partership hebben afgesloten met JCDecaux om small cells te integreren in hun straatmeubilair ? Het wordt alsmaar gemakkelijker om nieuwe cellsites te introduceren, en dus om de capaciteit en de dekking op te krikken." Jadoul gaat er van uit dat small cells een essentieel onderdeel worden van de 5G-netwerken die straks worden uitgerold. "Wanneer we praten over 5G gaat het niet enkel over een nieuwe access-technologie, maar evenzeer over een betere distributie van de bandbreedte, en over een efficiënter gebruik er van." "Het netwerk gaat zich nog meer dan nu al het geval is aanpassen aan de noden van de consument. Er zal nog gemakkelijker kunnen worden overgeschakeld van het ene naar het andere netwerk, en van 5G naar wifi. Daarbij is er sowieso een meer flexibele netwerkarchitectuur nodig." "Een trend die deze flexibiliteit ondersteunt, is de evolutie naar virtualisatie en de cloud", besluit de directeur. "De antennes worden dommer en dommer, en de toegangspunten tot het netwerk worden gevirtualiseerd. Denk aan de Heizel. 's Avonds worden daar events georganiseerd, maar overdag is het vooral druk in de winkelcentra." "Hoe langer hoe meer worden alle beschikbare resources gemeenschappelijk gebruikt, afhankelijk van waar de mensen zich bevinden. De 'domme' antennes zijn wel nodig voor de dekking, maar de intelligentie en de verdeling van de capaciteit gebeurt in de cloud. Ook de 5G-netwerken zullen elastisch zijn, zodat de capaciteit geleverd wordt waar en wanneer ze nodig is. In een dergelijke constellatie hebben small cells zeker hun plaats." Frederik Tibau"Het wordt alsmaar gemakkelijker om nieuwe cellsites te introduceren en om de capaciteit en de dekking op te krikken"