"Tot nu toe legde SNIA het accent op netwerkopslag en de technische opslaginfrastructuur. Nu willen we onze opdracht uitbreiden naar connectiviteit met applicaties, om de informatie te kunnen beheren en ze op de juiste plaats en aan de juiste persoon te leveren." Zo vatte SNIA-voorzitter Vincent Franceschini de situatie onlangs samen tijdens Storage Networking World Europe dat door SNIA georganiseerd werd. Bijna 1.500 specialisten konden pres...

"Tot nu toe legde SNIA het accent op netwerkopslag en de technische opslaginfrastructuur. Nu willen we onze opdracht uitbreiden naar connectiviteit met applicaties, om de informatie te kunnen beheren en ze op de juiste plaats en aan de juiste persoon te leveren." Zo vatte SNIA-voorzitter Vincent Franceschini de situatie onlangs samen tijdens Storage Networking World Europe dat door SNIA georganiseerd werd. Bijna 1.500 specialisten konden presentaties bijwonen, ervaringen delen met andere gebruikers en deelnemen aan praktische workshops. Dat is uiteindelijk ook de missie van de SNIA: een forum aanbieden voor de eindgebruikers. En hoewel het evenement natuurlijk door leveranciers gesponsord wordt, krijgen vooral klanten het woord. De branchevereniging viert dit jaar haar tienjarig bestaan maar is van oordeel dat het niet langer haar rol is om opslagtechnologie op netwerken uit te leggen (al blijft dat aspect belangrijk). De focus wordt nu verlegd naar "beter informatiebeheer door de ontwikkeling van normen, maar ook door de verspreiding van best practices en het uitwerken van software-API's", gaat Franceschini verder. In de praktijk heeft SNIA een Data Management Forum opgericht dat zal deelnemen aan de toekomstige XAM-specificatie (eXtensible Access Method), een software-interface waarmee metadata voor opgeslagen bestanden gedefinieerd kunnen worden zodat men verbanden kan leggen tussen de opgeslagen gegevens en de bijbehorende applicaties. Deze XAM zou de invoering van een echt ILM-strategie (information lifecycle management) mogelijk moeten maken, voor een ruime verscheidenheid aan zowel platformen als applicaties. De eerste release wordt in de zomer van 2008 verwacht. Om deze opdracht tot een goed einde te brengen, zal SNIA van nu af aan ook toepassingenbouwers, zoals Oracle of VMware (dat trouwens al aanwezig is via EMC), verwelkomen.Daarnaast heeft SNIA een '100 Year Archive Task Force' opgericht die zal werken rond de reglementaire aspecten van archivering op lange termijn (meer dan 15 jaar). Hiervoor zal de vereniging zich baseren op de resultaten van een enquête die onlangs werd gevoerd bij 276 archiveringsspecialisten (resultaten beschikbaar op www.snia-dmf. org/100year).Marc Husquinet