Ooit was Teradata zowat de vanzelfsprekende leverancier van systemen voor gegevenspakhuizen (datawarehouses), in dienst van grote bedrijven met enorme datasets voor strategische doeleinden. Zeg maar de begintijden van wat je vandaag big data en bi zou noemen, in onder meer telecombedrijven die hiermee problemen als klantenverloop (churn) aanpakten (ook Proximus was een vroege klant).
...

Ooit was Teradata zowat de vanzelfsprekende leverancier van systemen voor gegevenspakhuizen (datawarehouses), in dienst van grote bedrijven met enorme datasets voor strategische doeleinden. Zeg maar de begintijden van wat je vandaag big data en bi zou noemen, in onder meer telecombedrijven die hiermee problemen als klantenverloop (churn) aanpakten (ook Proximus was een vroege klant). Vandaag zou je meer de vraag kunnen stellen welke toekomst het bedrijf nog heeft in de hyper-dynamische big data- en bi-markt, want wellicht wordt het intussen meer gezien als een soort 'datawarehouse mainframe dinosaurus'. De berichten over een herstructurering aan de bedrijfstop, over de aangekondigde verkoop van de 'marketing applications business' en over een omzet die vier opeenvolgende kwartalen daalde, klinken niet fraai. Marktstudiebureaus stellen zich de vraag of de huidige topklanten hun Teradata-systemen nog door nieuwe Teradata-producten zullen vervangen, en of het bedrijf voldoende snel die nieuwe producten kan uitbrengen - in het bijzonder voor de cloud - om de terugloop te compenseren. Cto Stephen Brobst verpinkt niet wanneer hem de bovenstaande opsomming wordt voorgelegd. Niet alleen plaatst Gartner het bedrijf nog steeds rechtsboven in het 'leiders'-kwadrant, maar "Teradata domineert nog steeds in wat onze klassieke 'sweetspot' is, systemen met data van hoge kwaliteit en verzekerde beschikbaarheid." Was het bedrijf ooit een 'best of breed' op basis van één enkele technologie, dan wordt vandaag aan 'deep engineering' gedaan voor de verwerking van data met verschillende structuren, in een ecosysteem waarin open source een fundamentele rol speelt. Zo kondigde Teradata eind vorig jaar aan de eigen Aster-database (bestemd voor de verwerking van datatypes als clickstreams, logfiles en 'social feeds') ook op Hadoop aan te bieden. "Met de nieuwe Teradata-producten zal de datascientist aan data r&d kunnen doen, om de nieuwe vragen te identificeren, in een wereld voorbij SQL (waar geen plaats is voor SQL of no-SQL fanatici)." Teradata trekt hierbij de kaart van 'software only'-producten die op standaard systemen zullen draaien. "Bovendien hebben we het aantal platformen gereduceerd, met vandaag enkel nog Linux." De stormloop van nieuwkomers op zijn markt - "die hebben we doorheen de tijden wel vaker gehad" - wil Teradata counteren door te focussen op zijn kern activiteiten. "En ja, we hebben er de middelen voor, met onder meer een sterke cash positie. Er zijn stappen om de broeksriem aan te trekken, maar dat is niet zozeer de kwestie. Wat we bewerkstelligen is een cultuurverandering. Dit is wat we doen, en het krijgt onze volle focus." De aandacht zal daarbij zeker uitgaan naar de cloud, want daar ligt de toekomst. Het bedrijf herwerkt nu al meer dan een jaar de Teradata-software, om die te draaien in zowel publieke als private clouds. Een eerste versie, geschikt voor departementale 'analytics' (ca. 20TB), wordt aangeboden op Amazon, met 'full scale' software versies gepland voor begin 2017. "Die cloud-hardware is niet de onze, maar zal wel aan onze specificaties voldoen." Voorts ziet Brobst dit zeker niet als 'te weinig, te laat'. "Wat we in 2017 zullen aanbieden is de optimale software, met de volle verwerkingscapaciteit. Vandaag gebruik je Amazon voor een snel prototype, niet voor 'heavy duty'-verwerking." Met andere woorden, tegen de tijd dat Teradata klaar is met zijn software, is vermoedelijk ook Amazon pas klaar met de uitbreidingen die nodig zijn voor zo'n 'heavy duty'-verwerking (een kwestie van verwerkingsvermogen, io etc.). Overigens zal het niet enkel bij de Amazon cloud blijven, laat Brobst verstaan. Voorts gaat Brobst ook uitdrukkelijk en in het bijzonder voor een open source gerichte ontwikkeling. "In tegenstelling tot anderen maken we gebruik van een open source distributie van Hadoop," onderstreept hij, "en zolang ik cto ben, zal dat ook zo blijven. We doen aan 'diepe integratie' met open source versies, en niet met eigen versies !" Bij de ontwikkeling maakt Teradata ook gerichte keuzes. Zo is het helemaal geen voorstander van ongebreideld alle data in het geheugen op te slaan, voor verdere verwerking. "Alle data in geheugen houden is 'marketing wiskunde', met de intrinsieke fout te denken dat alle data gelijk zijn. Dat is de big and stupid aanpak," die hij overigens onder meer SAP verwijt, "je moet de goede data in geheugen hebben, met intelligentie om gebruikspatronen te voorspellen." "Trouwens, er is zoiets als 'data gravity'. Dat is de plaats waar data worden gegenereerd en waar je die beter ook laat, in plaats van die over te brengen naar een andere plaats of omgeving. Dat is van belang bij je capaciteitsplanning." Daarbij kan worden gedacht aan aspecten als connectiviteit (de beperkingen om grote datasets doorheen netwerken te jagen, zoals uit en naar de cloud), of de aard van de data ('sociale data' verwerk je best in de geëigende opslag- en verwerkingsomgevingen...). Om niet te spreken over voorzieningen die Teradata nu al biedt om tegemoet te komen aan de gegevensbeschermingseisen (Europa...), zoals een strikte afscherming van de datasets ('secure zones'). Een ander voorbeeld is de verwerking van data uit 'Internet of Things'-omgevingen. Die data verliezen snel aan waarde, maar "dat betreft slechts een subset van die data. En zonder een historische context is er weinig aan, zodat snelle correlatie nodig is, in een actief datawarehouse." Teradata kondigde zo 'listener' software aan, voor het capteren van streaming data uit zowel sociale media als industriële omgevingen (met 'service buses', een verscheidenheid aan sensoren en dies meer), en verdere verwerking in Teradata, Aster, Hadoop en meer. Met de nieuwe producten op zak richt Teradata zich nog meer op de markt van oplossingen, die het via een ecosysteem van partners wil aanbieden aan ook andere bedrijven dan de toplaag. "We willen met high-end technologie naar de middelgrote bedrijven trekken," aldus Brobst, en hij verwijst daarbij naar de nieuwe overeenkomst met Cronos in België als "een voorbeeld van onze transformatie." Een voorbeeld van de 'ecosysteem'-aanpak betreft het 'Internet of Things', waar het per definitie gaat om "het gebruik dat je maakt van die data, na integratie van de data uit verschillende systemen." Zo koos Siemens AG voor Teradata in het kader van zijn 'Internet of Trains' plannen omwille van Teradata's 'Unified Data Architecture, en de combinatie van een datawarehouse (met PB capaciteit), Hadoop en Aster. Met Volvo Cars wordt dan weer samengewerkt met het oog op het verzilveren van de data die de (toekomstige) auto's produceren. Met dat alles onder de riem maakt Brobst zich niet zoveel zorgen over de 'nieuwkomers'. Integendeel, "het zou erger zijn als ze er niet waren, want dat zou er op wijzen dat er geen groei meer is in die markt." Guy Kindermans"Er zijn stappen om de broeksriem aan te trekken, maar dat is niet zozeer de kwestie. Wat we bewerkstelligen is een cultuurverandering"