Het is een praktijk die uit noodzaak ontstond, intussen ruim twaalf jaar geleden. Jonge testers zijn op de rekruteringsmarkt eerder zeldzaam. "We nemen jonge mensen aan met een ict-achtergrond, ook al zijn we er ons van bewust dat we die niet meteen bij een klant kunnen inzetten", zegt Hans Vernimme, competence developer bij ict-dienstverlener CTG. "Software testing is een domein waar tijdens de traditionele ict-opleiding maar weinig aandacht voor bestaat. Wij kiezen ervoor die jonge medewerkers intensief op te leiden in de materie die ze op school niet aangeboden kregen." Het doel is op korte termijn junior testing engineers en junior testing consultants klaar te stomen die aansluitend kunnen starten op projecten voor klanten.
...

Het is een praktijk die uit noodzaak ontstond, intussen ruim twaalf jaar geleden. Jonge testers zijn op de rekruteringsmarkt eerder zeldzaam. "We nemen jonge mensen aan met een ict-achtergrond, ook al zijn we er ons van bewust dat we die niet meteen bij een klant kunnen inzetten", zegt Hans Vernimme, competence developer bij ict-dienstverlener CTG. "Software testing is een domein waar tijdens de traditionele ict-opleiding maar weinig aandacht voor bestaat. Wij kiezen ervoor die jonge medewerkers intensief op te leiden in de materie die ze op school niet aangeboden kregen." Het doel is op korte termijn junior testing engineers en junior testing consultants klaar te stomen die aansluitend kunnen starten op projecten voor klanten. Concreet werkte CTG een opleidingstraject van drie weken uit. In de eerste week ligt de nadruk op structure testing en technieken voor testing design. Aansluitend volgt een week basisopleiding rond het gebruik van tools. Bij CTG gaat het daarbij onder meer om HP Application Lifecyle Management en Microsoft Team Foundation Server. "We voorzien ook een cursus rond agile testing", zegt Hans Vernimme. "Dat is een methodologie die het testen van een oplossing onderverdeelt in korte sprints." De exacte samenstelling van het lessenpakket evolueert trouwens jaar na jaar. "We spelen daarbij nauwgezet in op de concrete behoeften van onze klanten." Na twee weken opleiding leggen de kandidaten een examen af. Alleen wanneer ze daar een goede score op behalen - zeventig procent of meer - gaan ze door naar de derde week van het traject : de stage. Hans Vernimme : "Tijdens die week krijgen de medewerkers de kans om de opgebouwde theoretische kennis toe te passen op een echte applicatie. Daarbij doorlopen ze het hele testproces." De kandidaat-testers werken daarbij nog niet in opdracht van een klant, maar testen applicaties die CTG intern ontwikkelt, met het oog op latere commercialisering. "Ze moeten de requirements van de oplossing nakijken, een testplan opstellen, scenario's uitwerken en een testrapport schrijven, inclusief advies en aanbevelingen." Op het einde van de stage geven de kandidaten aan of de applicatie volgens hen in productie mag gaan, of - wanneer dat niet het geval - welke specifieke ingrepen er nog gewenst zijn. Jaarlijks stelt CTG het opleidingstraject open voor twaalf tot vijftien nieuwe medewerkers. Jens Van Herp (27) is één van hen. Wanneer we hem spreken, is hij net aan zijn stageweek begonnen. "Ik heb een bachelordiploma in marketing", vertelt hij, "maar volg intussen een ict-opleiding in afstandsonderwijs." Terwijl die opleiding nog loopt, kwam hij aan boord bij CTG. Testing bleek voor Jens een vrij nieuw domein. "In de opleiding was er tot nog toe weinig aandacht voor. Net daarom is het aanbod van CTG heel interessant : bijzonder intensief, maar heel leerrijk." Om voor het examen te slagen, moest Jens trouwens ook zelf tijd investeren en de leerstof grondig instuderen. "Het is een manier om snel nieuwe jobkennis op te doen. Ik vond het alvast een boeiend traject." Bij wijze van stage kreeg Jens Van Herp het testen van een nieuw mobiel platform toegewezen. CTG ontwikkelde een applicatie die straks onder andere het leven van de organisatoren van seminars een stuk makkelijker moet maken. In plaats van de deelnemers van een seminar een papieren evaluatieformulier te laten invullen, bedacht CTG een app waarmee ze die evaluatie op de smartphone kunnen uitvoeren. Het voordeel is dat de applicatie de resultaten meteen bundelt. Het testen van de software biedt kandidaat-testers als Jens Van Herp alvast een boeiende uitdaging. Ze krijgen er de kans hun opgebouwde kennis toe te passen en te bewijzen dat ze klaar zijn voor het echte werk, bij klanten van CTG. Slaagt Jens voor de stageopdracht, dan gaat hij straks - samen met de andere geslaagde kandidaten - aan de slag als junior testing engineer. Dries Van Damme