Om de opslagcapaciteit of -prestaties te verbeteren, kan er voor ObjectiveFS geen sprake van zijn om hardware of virtuele machines toe te voegen of om de infrastructuur voortdurend te herconfigureren om nodes toe te voegen. "Voor ons vormt serverless de oplossing", aldus oprichter en cto, Thomas Nordin. In de praktijk stelt ObjectiveFS voor om op Unix- en MacOS X-machines een software te installeren die instaat voor het opslagbeheer in de cloud (Amazon S3), dat dienst doet als back-end. "Dit maakt scale-out mogelijk zonder dat er bijzondere inspanningen geleverd moeten worden." ObjectiveFS zegt trouwens dat het mogelijk is om eerst on premise te werken en dan geleidelijk aan te migreren naar de cloud, in functie van de behoef...

Om de opslagcapaciteit of -prestaties te verbeteren, kan er voor ObjectiveFS geen sprake van zijn om hardware of virtuele machines toe te voegen of om de infrastructuur voortdurend te herconfigureren om nodes toe te voegen. "Voor ons vormt serverless de oplossing", aldus oprichter en cto, Thomas Nordin. In de praktijk stelt ObjectiveFS voor om op Unix- en MacOS X-machines een software te installeren die instaat voor het opslagbeheer in de cloud (Amazon S3), dat dienst doet als back-end. "Dit maakt scale-out mogelijk zonder dat er bijzondere inspanningen geleverd moeten worden." ObjectiveFS zegt trouwens dat het mogelijk is om eerst on premise te werken en dan geleidelijk aan te migreren naar de cloud, in functie van de behoeften. ObjectiveFS wijst erop dat zijn aanbod compatibel is met Posix, zodat er gecommuniceerd kan worden met de verschillende file systems op de markt. Bovendien is het bijzonder goed beveiligd dankzij een end-to-end versleuteling. Als we hem vragen in welke praktische gevallen het aanbod kan worden ontplooid, heeft Thomas Nordin het over 'orphan' websites, bijvoorbeeld Drupal, mailservers en het delen van bestanden tussen ontwikkelaars. Tegenwoordig maken steeds meer bedrijven gebruik van applicaties in de cloud, vooral voor e-mail, maar ook voor opslag, crm of beveiliging. De overgrote meerderheid van de SaaS-gebruikers is van mening dat het de taak is van de SaaS-provider om verloren gegane gegevens te recupereren, maar diezelfde SaaS-providers bieden vaak geen enkele garantie op dit vlak. Ze vinden immers dat het juist de taak is van de klant om zich te wapenen tegen een eventueel gegevensverlies. Bovendien kan de leverancier over het algemeen niet weten of gegevens opzettelijk worden verwijderd, of als gevolg van fout of kwaad opzet. Zo biedt Google geen enkele mogelijkheid om gewiste gegevens terug op te halen, terwijl Salesforce het (eventuele) herstel aanrekent en Microsoft genoegen neemt met een beperkt herstel (volgens een best effort-beleid). Daarbij komt dat compliance de ondernemingen noopt om back-ups te maken van hun SaaS-applicatiegegevens. Om tegemoet te komen aan dit probleem biedt Spanning een oplossing in 3 stappen : automatische back-ups, data restore en bescherming van gegevens. Het bedrijf factureert zijn dienst per gebruiker en per jaar, met een onbeperkte opslagcapaciteit, en steunt daarbij op cloud van AWS (momenteel enkel in de VS, maar dit jaar waarschijnlijk ook in Europa). Het aanbod is bedoeld voor gebruikers van Google Apps, Salesforce (en Force.com) en sinds kort ook van Office 365. Eind oktober werd het bedrijf overgenomen door EMC, dat deze dienst positioneert naast Mozy. Zijn ceo, Jeff Erramouspe, vertelt dat Spanning een onafhankelijke entiteit blijft binnen de 'EMC-federatie'. "EMC kan bogen op een fenomenale verkoopkracht en richt zich tot cio's over de hele wereld. We moeten de markt nog wel sensibiliseren en uitleggen dat wanneer ze hun gegevens onderbrengen in de cloud, ze daarom nog niet beschermd zijn", aldus Erramouspe. De precieze positionering ten opzichte van het EMC-aanbod is nog niet duidelijk, behalve dan dat Spanning dankbaar gebruik zou kunnen maken van de cloudinfrastructuur van EMC, meer bepaald in Europa, en dat zijn aanbod in oem zou kunnen worden doorverkocht door de service providers die partner zijn van EMC, vooral dan op het Oude Continent. Spanning telt naar eigen zeggen 4.000 klanten over de hele wereld, terwijl zijn belangrijkste concurrent, Backupify (gevestigd in Boston, in het bolwerk van EMC nota bene...) ongeveer 6.000 klanten zou hebben. Als een van zijn referenties noemt Spanning de Belgische Solvay-groep. Marc Husquinet