Kaseya heeft een IT Automation Framework dat it-professionals in staat stelt een gedecentraliseerde it-infrastructuur eenvoudig en efficiënt pro-actief te monitoren en te beheren vanop afstand via een geïntegreerd webgebaseerd platform. Bij de introductie van de jongste versie van dat framework in februari van dit jaar kondigde Kaseya niet alleen ondersteuning van de Intel vPro-technologie aan maar stelde het tevens een nieuwe module in het vooruitzicht voor enerzijds de migratie van computers en anderzijds het beheer van het energieverbruik van pc's. Ook de ondersteuning van het Mac OS-platform was in die nieuwe versie opgenomen. Een erg succesvolle release, overigens, want bijna 60 procent van de klanten stapten binnen de twee weken na de lancering al over op de nieuwe versie, tegenover 10 tot 20 procent bij eerdere releases.
...

Kaseya heeft een IT Automation Framework dat it-professionals in staat stelt een gedecentraliseerde it-infrastructuur eenvoudig en efficiënt pro-actief te monitoren en te beheren vanop afstand via een geïntegreerd webgebaseerd platform. Bij de introductie van de jongste versie van dat framework in februari van dit jaar kondigde Kaseya niet alleen ondersteuning van de Intel vPro-technologie aan maar stelde het tevens een nieuwe module in het vooruitzicht voor enerzijds de migratie van computers en anderzijds het beheer van het energieverbruik van pc's. Ook de ondersteuning van het Mac OS-platform was in die nieuwe versie opgenomen. Een erg succesvolle release, overigens, want bijna 60 procent van de klanten stapten binnen de twee weken na de lancering al over op de nieuwe versie, tegenover 10 tot 20 procent bij eerdere releases. Op zijn recente wereldwijde gebruikersconferentie lanceerde het nu officieel een nieuwe module, KUSM of Kaseya User State Management, waarmee managed service providers vanop afstand computers kunnen uitschakelen wanneer ze niet in gebruik zijn of ze opnieuw opstarten voor onderhoud buiten de kantooruren. "Eigenlijk is dit een rechtstreeks uitvloeisel van de overname van Versora in juni vorig jaar", legt Shapero uit. "De technologie van Versora stelt ons in staat al de persoonlijke instellingen van een pc te nemen en die in één keer te migreren naar een ander toestel, wat heel wat voordelen biedt zowel bij het uitrollen van nieuwe machines als bij het maken van back-ups voor disaster recovery doeleinden of bij het upgraden van hardware en toepassingen. Bovendien kan door groepsprofielen te definiëren bij de migratie heel wat manueel werk nu uitgeschakeld worden. En het geeft uiteraard ook een grotere controle over de desktop standaarden die een bedrijf wil doordrukken". Maar KUSM kan veel meer. Dan Shapero: "Het viel ons op dat iedereen de mond vol heeft van energiebesparing in datacenters maar dat niemand oog heeft voor de miljoenen pc's die 's nachts nodeloos ingeschakeld blijven en stroom vreten. In onze nieuwe module hebben we daarom voorzien dat we die computers niet alleen vanop afstand kunnen uitschakelen maar ze ook opnieuw kunnen opstarten, bepaalde bewerkingen uitvoeren, en weer kunnen laten inslapen. Beheerders kunnen nu energierichtlijnen uitwerken voor verschillende groepen computers en ook voor printers. Een perfecte aanvulling van de vPro-technologie van Intel, overigens." En Kaseya heeft nog meer plannen. "Een van de segmenten waar we se-rieus naar kijken is de ondersteuning van mobiele telefoons en pda's", zegt Shapero. "Voor zover wij weten bestaat er geen toepassing voor geïntegreerd systeembeheer van mobiele toestellen, en dus werken wij volop aan de ontwikkeling van zo'n oplossing voor de iPhone, Windows Mobile, de Blackberry en ook Google An-droid. We denken daarbij ondermeer aan de mogelijkheid om dergelijke toestellen te volgen, ze eventueel te wissen op afstand als ze verloren raken of er in groep nieuwe software op te installeren. Allemaal zaken waar zowel onze partners MSP's (managed service provider) als onze bedrijfsklanten vragende partij zijn want zij beseffen ook wel dat ze hier in feite een tijdbom in handen hebben waarvoor nog geen oplossing bestaat. In de volgende release van ons platform hopen we dit al te kunnen opnemen, en dat zou misschien wel ons Trojaans paard kunnen worden waarlangs we bij veel nieuwe bedrijven een voet in de deur krijgen". Andere plannen: hosted services aanbieden aan MSP's die zelf geen infra-structuur hebben of die gespecialiseerde oplossingen willen leveren die buiten hun werkterrein vallen. Kaseya wil ook een framework uitwerken dat MSP's in staat moet stellen met elkaar samen te werken zodat ieder zich op zijn specialiteit kan concentreren. En ook een betere ondersteuning van Linux en Unix staat nog op het programma. Voor die MSP-partners hanteert Kaseya wel een speciaal licentiemodel, zegt Matthijs Draijer, marketing manager continental Europe bij Kaseya. "Wij werken met licentie-staffels al naargelang het aantal gebruikers en met een systeem waarbij MSP's hun licentie in maandelijkse afbetalingen regelen zodat ze geen zware upfront investering moeten doen. Let wel: dit is geen contract, wie er wil mee stoppen, kan er onmiddellijk uitstappen, zonder boeteclausules, en daarin verschillen we toch duidelijk van onze concurrenten", aldus Draijer. Volgende week test Data News de Kaseya User State Management module die optioneel aangeboden wordt bij de gehoste beheeromgeving Kaseya Enterprise Edition en die bedoeld is voor desktopherstel- en migratie.Frans godden