De deduplicatie, automatisering van de archivering en functionele verrijking van de virtualisering worden door Symantec gecombineerd. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de deduplicatie, "een van de grote desiderata van de klanten, alle categorieën samen", bevestigt Pat Hanavan, ondervoorzitter Product Management van de Information Management Group.
...

De deduplicatie, automatisering van de archivering en functionele verrijking van de virtualisering worden door Symantec gecombineerd. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de deduplicatie, "een van de grote desiderata van de klanten, alle categorieën samen", bevestigt Pat Hanavan, ondervoorzitter Product Management van de Information Management Group. In tegenstelling tot haar rechtstreekse concurrentie mikt Symantec op een potentieel van meervoudige dedup' ("everywhere"), nu ook voor Backup Exec 2010, een back-upoplossing voor kmo's (homogeen park van 5 à 100 servers). De gebruiker heeft de mogelijkheid om "aan de bron" (bij de klant) te dedupliceren, op de server of via een appliance (de OpenStorage API ondersteunt een vijftiental specifieke systemen van derden). Symantec is ervan overtuigd dat dedup' aan de bron veruit de beste optie is. "Dat beperkt de massa gegevens die moet worden getransfereerd en maakt bandbreedte vrij voor de back-upoperaties, meer in het bijzonder in geval van meerdere sites op afstand of gevirtualiseerde omgevingen. Om de ideale manier te bepalen kan de gebruiker bijvoorbeeld rekening houden met de belasting van zijn server en de prestaties die hij nodig heeft", raadt Pat Hanavan aan. "Indien de back-ups 's nachts worden gemaakt, zonder dat het systeem andere operaties moet uitvoeren, zal de dedup' geen enkele impact hebben op de prestaties en dus idealiter aan de bron gebeuren. Indien de host daarentegen veel informatie moet verwerken, indien de toepassingen veel vragen in termen van prestaties, dan kan de dedup' beter op het niveau van de media server uitgevoerd worden." Dat geldt ook in de Linuxomgeving, waar Symantec nog geen dedup' op client ondersteunt. De deduplicatietechnologie heeft in zijn ogen nog een ander voordeel voor kmo's of vennootschappen die intern niet noodzakelijkerwijs personeel hebben dat gedrild is voor back-up- en archiveringoperaties. "De dedup' technologie stelt filialen en kleine sites in staat om de archivering op band achterwege te laten. Zelden hebben ze hiervoor gekwalificeerd personeel in huis. Op die manier kunnen de back-upoperaties immers gecentraliseerd worden, op basis van gededupliceerde gegevens, vanaf de centrale site." Backup Exec 2010 erft overigens een beheersfunctie voor gestuurde archivering (indexering inbegrepen) vanaf de media server, om de volumes (bestanden en mails) die op de clients bewaard worden, te beperken, nogmaals 'om de tijd van back-up te verminderen." Het granulaire herstel (op niveau van het bestand), voor Exchange, SharePoint, SQL of Active Directory, gebeurt overigens agnostisch en bestrijkt voortaan de fysieke en virtuele omgevingen (maar enkel VMware en Microsoft worden ondersteund, Citrix werd onvoldoende representatief geacht).Brigitte Doucet