Op 14 oktober trekt België naar de stembus om gemeente- en provinciebesturen te kiezen. Technologie is een thema dat in de debatten daarrond relatief weinig aan bod komt, maar dat is onterecht. Lokale overheden spelen wel degelijk een erg belangrijke rol in technologie-ontwikkeling en het ondersteunen van innovatie, op gebieden zoals smart cities, smart mobility en Internet of Things (IoT). Daarom kijken we in de aanloop van de verkiezingen naar hoe lokale overheden technologie beïnvloeden, wat de belangrijkste controverses zijn en waar u dus op moet letten wanneer u uw stem uitbrengt.
...