Tijdens de eerste 29 jaren van haar leven kroop ze gewillig in de rol van broer, echtgenoot en zakenman. Maar sinds haar geslachtsoperatie is Kate zowel dochter, zus als zakenvrouw. "Ooit hoorde ik er bij, bij het jongensclubje. Was ik één van hen, of deed ik me toch zo voor. Ik ken de wereld van de mannen. Wanneer ik tijdens een vergadering genegeerd wordt, kan ik mezelf probleemloos terug in the picture plaatsen. Andere vrouwen kunnen dat vaak niet. Ze zijn niet assertief genoeg, of ze kunnen geen juiste inschatting maken van wat er gaande is."
...

Tijdens de eerste 29 jaren van haar leven kroop ze gewillig in de rol van broer, echtgenoot en zakenman. Maar sinds haar geslachtsoperatie is Kate zowel dochter, zus als zakenvrouw. "Ooit hoorde ik er bij, bij het jongensclubje. Was ik één van hen, of deed ik me toch zo voor. Ik ken de wereld van de mannen. Wanneer ik tijdens een vergadering genegeerd wordt, kan ik mezelf probleemloos terug in the picture plaatsen. Andere vrouwen kunnen dat vaak niet. Ze zijn niet assertief genoeg, of ze kunnen geen juiste inschatting maken van wat er gaande is." De intelligente en niet onaantrekkelijke Kate Craig-Wood (31) staat aan het hoofd van een succesvol Brits technologiebedrijfje. Dat haar voorgeschiedenis vaak op wenkbrauwengefrons onthaald wordt, ligt voor de hand. Maar het verhaal van Kate biedt ons wel een unieke kijk op de rol die geslacht speelt in de technologiesector. Naar eigen zeggen is de jonge dertiger mentaal en emotioneel altijd al een vrouw geweest. "Ik zie mezelf vaak als een sociaal experiment. In mijn jeugdjaren werd er aan tafel in hoofdzaak gepraat over technologie. Op die manier kreeg ik mijn interesse voor informatica bijna met de paplepel mee. Terwijl ik in wezen eigenlijk altijd al een erg stereotiepe vrouw ben geweest." "Achteraf bekeken is het gemakkelijk om met de vinger te wijzen naar je familie. Maar ik ga er toch van uit dat mijn ouders me veel minder in technologie zouden hebben ondergedompeld, als ik als vrouw was geboren. Mijn zus is alles behalve geïnteresseerd in informatica. Met haar werd er ook niet gepraat over het onderwerp. Niets voor meisjes, vonden ze thuis." Intussen is Craig-Wood algemeen directeur van Memset, een Britse hosting provider met thuisbasis in Guildford, Surrey. Ze stampte het bedrijf in 2002 zelf uit de grond, en promoveerde haar broer Nick tot technisch directeur. Begin van dit jaar werd Kate finalist in de BlackBerry Woman and Technology Awards, in de categorie 'beste technologie gebruikt door een vrouw in een kleine tot middelgrote onderneming'. Kate is dus ambitieus, en dat is een understatement. De algemeen directeur wil Memset uitbouwen tot de belangrijkste utility computing provider van het Verenigd Koninkrijk, een doel dat ze hoopt te bereiken door sterk te focussen op groene it, en door de grenzen van de virtualisatietechnologie verder te verleggen. Momenteel telt Memset twaalf voltijdse werknemers. Slechts twee van hen zijn van het 'sterke' geslacht. "Tijdens onze laatste sollicitatieronde kwamen er 70 geschikte kandidaten opdagen voor een job als system administrator. Slechts twee van hen waren vrouwen", zucht Kate. "Zelfs in mijn eigen bedrijf is het al testosteron wat de klok slaat. Ik vind dat zorgwekkend." Kate gaat ervan uit dat het wegwerken van het loonverschil tussen mannen en vrouwen kan helpen. "In de Britse it-sector verdienen vrouwen gemiddeld 23 procent minder dan mannen. Dat verschil is zes procent groter dan het gemiddelde loonverschil over alle sectoren in Groot-Brittannië. Vaak gaat het om pure discriminatie, maar anderzijds zijn vrouwen nu eenmaal niet zo sterk in het vragen van opslag." Twee jaar nadat hij getrouwd was met zijn jeugdvriendinnetje, creëerde Robert het online avatar Kate. Niet veel later viel de beslissing voor een geslachtsoperatie. "Mijn puberjaren waren erg moeilijk, want ik heb me altijd een vrouw in een mannenlijf gevoeld. Enkel door voortdurend te focussen op dingen die vooral mannen interesseerden, kon ik mijn geheim nog min of meer verborgen houden." Toen Robert voor het eerst ging werken, ondervond hij dat 'man zijn' niettemin interessante voordelen had. "Ik vond het opmerkelijk dat ik als junior al snel heel wat geloofwaardigheid genoot onder mijn collega's. Iedereen nam zo maar van me aan dat ik veel wist. Zelfs over onderwerpen waar ik in feite niets van kende." Die kleine voordelen zijn intussen verdwenen. "Na de operatie werd het voor sommige van mijn mannelijke collega's plots erg moeilijk om me nog serieus te nemen wanneer het over technische onderwerpen ging. Hoe vrouwelijker ik er begon uit te zien, hoe minder serieus ik werd genomen, en hoe vaker men zinnen begon te herhalen omdat men dacht dat ik niet helemaal mee was." "De perceptie leeft nog steeds dat vrouwen niet goed zijn in technologie", zucht Kate. Overigens wordt Craig-Wood bij momenten nog veel nadrukkelijker op haar vrouwelijkheid gewezen. De directeur houdt er wel van om af en toe eens plaats te nemen achter de telefoon voor de technische hulplijn van haar bedrijf. "Zeker één derde van de mannelijke bellers vraagt meteen om doorverwezen te worden naar een mannelijke technicus. Seksisme ten top!" Kate vraagt zich af in welke mate het gebrek aan vrouwen haar sterk groeiende onderneming gaat beïnvloeden. Straks zijn er immers verschillende managementlagen nodig. "Hoe meer structuur je in een bedrijf tracht te brengen, hoe belangrijker een evenwichtige man/vrouw balans wordt. Het grote voordeel van een vrouw is dat ze beter kan communiceren. Met iedereen. Ze snapt ook beter wie ze met wie aan tafel moet zetten voor een optimaal resultaat. Hoeveel bedrijven zijn er niet waar je met verschillende, door mannen gedomineerde teams zit die nauwelijks met elkaar communiceren? Sterker nog: mannenteams beconcurreren elkaar binnen een bedrijf. Ik zat zelf ook ooit in een dergelijk clubje, maar heb er me nooit in opgesloten." Of de zakenvrouw dan het typevoorbeeld is van de volmaakt evenwichtige ceo? "Het feit dat ik als man ben grootgebracht maakt alleszins dat ik heel goed ben in het begrijpen van technologische topics. En mijn zachtere, vrouwelijke kant heeft tot grote voordeel dat ik beter in staat ben om echt te communiceren met mijn werknemers. Je zou dus zeker kunnen zeggen dat ik de positieve eigenschappen van beide geslachten combineer. Maar of ik daardoor ook daadwerkelijk een betere directeur ben? Dat ga ik toch in het midden laten (lacht)." Tenslotte wijst Craig-Wood nog eens op de negatieve en 'geeky' waas die rond it hangt. "Het idee leeft dat wanneer je vooruit wil in de technologiesector, je niet vrouwelijk of aantrekkelijk mag zijn. Je moet lachen met de flauwe mopjes van je mannelijke collega's, en moet de grootste moeite doen om bij het clubje te horen. Een vrouw kan zichzelf niet zijn in een dergelijke omgeving. Zou dat niet de voornaamste reden zijn waarom zo weinigen zich geroepen voelen?" Frederik Tibau