Eind 2006 werd Thebe Technology (1) boven de doopvont gehouden. Het softwarehuis besliste van meet af aan alle ontwikkelingsopdrachten van zijn klanten off-shore te laten uitvoeren. Daarbij viel hun oog op Egypte. Een verrassende en zeker ongebruikelijke keuze die echter werd ingegeven door de uitgebreide ervaring van een van de oprichters, Maarten Van den Broeck. "Ik zit al sinds 1999 in het offshore ontwikkelingsmilieu, destijds als operationeel directeur voor de ontwikkelingsafdeling van Harvey Nash, dat actief was in Vietnam. Ik heb voor het offshoremodel gekozen, wegens mijn verleden, door mijn voorliefde voor multiculturele omgevingen, én omdat ik in dit model geloof. Het stelt ons in staat om snel de nodige middelen te vinden voor onze ontwikkelingen."
...

Eind 2006 werd Thebe Technology (1) boven de doopvont gehouden. Het softwarehuis besliste van meet af aan alle ontwikkelingsopdrachten van zijn klanten off-shore te laten uitvoeren. Daarbij viel hun oog op Egypte. Een verrassende en zeker ongebruikelijke keuze die echter werd ingegeven door de uitgebreide ervaring van een van de oprichters, Maarten Van den Broeck. "Ik zit al sinds 1999 in het offshore ontwikkelingsmilieu, destijds als operationeel directeur voor de ontwikkelingsafdeling van Harvey Nash, dat actief was in Vietnam. Ik heb voor het offshoremodel gekozen, wegens mijn verleden, door mijn voorliefde voor multiculturele omgevingen, én omdat ik in dit model geloof. Het stelt ons in staat om snel de nodige middelen te vinden voor onze ontwikkelingen." Op basis van zijn ervaringen in het verleden is Maarten Van den Broeck tot de conclusie gekomen dat landen in het Verre Oosten zoals Vietnam of India toch te veel nadelen bieden. "Egypte bevindt zich in dezelfde tijdzone als wij hier in Europa. Daarmee vermijd je de niet geringe frustratie die optreedt wanneer mensen die offshore werken tot 's avonds laat moeten wachten om projectverantwoordelijken bij klanten te kunnen bereiken. Het off-shoremodel vergt een teamgeest tussen klant en leverancier, en dat kan alleen als wordt voldaan aan criteria zoals afstand, talenkennis, en de mogelijkheid om desgewenst naar de klant zelf toe te gaan." Andere redenen om voor Egypte te kiezen: de grotere culturele verbondenheid, het niveau van de opleidingen, de kennis van het Engels en het Frans ("it-studies gebeuren er in het Engels."), de kwaliteit van de beschikbare ontwikkelingsexpertise, en het feit dat Egyptenaren gemakkelijker initiatief nemen dan Indiërs - ze hebben een andere mentaliteit, een andere ingesteldheid ten opzichte van de taak die hen werd toevertrouwd. Het land biedt bovendien interessante voorwaarden voor investeringen. "De nettolonen zijn vergelijkbaar met die in India. De vastgoedprijzen zijn aan het stijgen [voornamelijk in Caïro, waar Thebe Technology gevestigd is nvdr.], maar de sociale lasten liggen er aanzienlijk lager." Thebe Technology heeft momenteel een volledig Egyptisch team in dienst van een dertigtal personen (40% vrouwen), dat zich buigt over de ontwikkeling van applicaties (Java, Python, .Net) en en-gineeringprojecten, "vooral gericht op testing, met bijvoorbeeld de ontwikkeling van een framework voor automatische tests, waarbij moderne methodes (Scrum, CMMI-certificering, ...) worden gebruikt." Het bedrijf richt zich tot grote kmo's (Q-Layer, A-Server, Arcelor - als toeleverancier voor Elmos Solutions, ...) "die wat outsourcing betreft in de steek worden gelaten door de grote spelers, en die niet echt te vinden zijn voor off-shoring in verre oorden. Ze hebben minder personeel nodig dan de grote namen, en ze zijn geïnteresseerd in een kleinere partner die hun meer talent kan garanderen. Wij kunnen dat talent aanbieden door gemotiveerde, competente ontwikkelaars aan te trekken, die liever meewerken aan motiverende projecten in plaats van met hun vingers te zitten draaien in een onbenutte reserve bij een groot bedrijf." Eind dit jaar zou Thebe Technology zijn Egyptisch team willen uitbreiden tot zo'n 40 à 50 mensen, en de bedoeling is om tegen 2010 aan 200 medewerkers te geraken - "een realistische groei, als ik mij baseer op mijn ervaring bij Harvey Nash", aldus Maarten Van den Broeck. Die groei zal voornamelijk blijven komen van ontwikkeling. Geen gegevensinvoer of BPO op het programma. "Het is nog te vroeg om ons bezig te houden met BPO - we hebben daar trouwens ook helemaal geen ervaring mee", weet Van den Broeck. Andere doelstellingen: een versterkte ondersteuning (uitbreiding van het commerciële personeel, verbetering van de operationele back-end), en in 2009, de opening van een nieuwe vestiging (nog altijd in Caïro) en uitbreiding naar de Nederlandse markt (en later eventueel Frankrijk en het VK). Voor de projecten en ambities voor 2009 en 2010 zal men op zoek moeten gaan naar nieuwe financiële middelen, "echte partners", zodat Thebe een nieuwe stap kan zetten in zijn bestaan. Momenteel kan het bedrijf alleen maar rekenen op zijn twee aandeelhouders: Maarten Van den Broeck, die 95% van de aandelen in handen heeft, en Francis Vantieghem, overigens algemeen directeur van Xirago. (1) Mede-oprichter en belangrijkste aandeelhouder Maarten Van den Broeck is classicus van opleiding. Brigitte doucet