De werkdruk ligt hoog, ook bij IT'ers. Toch is de situatie voor informatici niet noodzakelijk slechter dan bij andere kenniswerkers, zo kunnen we concluderen uit de Data News Salarisenquête. 9% van de respondenten ervaart continue problemen met de werkdruk, 22% regelmatig. De grote meerderheid (56%) heeft 'soms' problemen met de werkdruk: resultaten die helemaal gelijkaardig zijn als die van onze enquête vorig jaar. 68% gaat ook niet akkoord met de stelling dat burn-out meer voorkomt bij IT'ers dan bij niet-IT'ers. Al erkent 53% wel dat burn-out in hun organisatie regelmatig voorkomt en gelooft een overweldigdende 86% (!) dat burn-out iedereen kan overk...

De werkdruk ligt hoog, ook bij IT'ers. Toch is de situatie voor informatici niet noodzakelijk slechter dan bij andere kenniswerkers, zo kunnen we concluderen uit de Data News Salarisenquête. 9% van de respondenten ervaart continue problemen met de werkdruk, 22% regelmatig. De grote meerderheid (56%) heeft 'soms' problemen met de werkdruk: resultaten die helemaal gelijkaardig zijn als die van onze enquête vorig jaar. 68% gaat ook niet akkoord met de stelling dat burn-out meer voorkomt bij IT'ers dan bij niet-IT'ers. Al erkent 53% wel dat burn-out in hun organisatie regelmatig voorkomt en gelooft een overweldigdende 86% (!) dat burn-out iedereen kan overkomen. Woon-werkverkeer blijft een ergernis voor heel wat werknemers: flexibel werken kan dus zeker ook helpen om de druk van de ketel te halen. Het verklaart ongetwijfeld mee het succes van thuiswerk onder IT'ers. 73% van alle respondenten werkt al eens van thuis uit. Al blijft het aantal dagen relatief beperkt: slechts een zeer kleine minderheid werkt meer dan 2 dagen per week thuis (6%), laat staan elke dag (4%). Een klein kwart (24%) werkt 1 tot 2 dagen per week thuis, en 38% klikt het vakje aan naast 'minder dan een dag per week'. Dat betekent zeker niét dat het klassieke kantoor ten dode opgeschreven is. Wel integendeel, want 51% werkt het liefst op kantoor tegenover 26% thuis. 10% heeft geen duidelijke voorkeur, en de resterende respondenten werken liefst bij een klant (10%) of op een satellietkantoor (2%). Aan de andere kant zegt 42% dat hij/zij het meest productief is wanneer hij/zij thuis werkt. En 51% vindt het eigen huis ook de meest comfortabele plek om te werken. Waarom trekken we dan nog naar kantoor? In hoofdzaak om sociaal contact met collega's te onderhouden (79%) en voor meetings (71%). Maar ook omdat we er graag werken (41%) en ook wel een beetje omdat het opgelegd wordt door baas/directie (38%). Wetende dat thuiswerk zo ingeburgerd is in de IT-wereld, waren we ook wel benieuwd naar de manier waarop u werkt. Net geen 66% zegt alvast dat de beveiliging thuis op hetzelfde niveau is als de werkvloer: denk dan aan een vpn. De communicatie met collega's gebeurt nog steeds vrij traditioneel, zo blijkt. 89% doet dat via de professionele e-mailbox, terwijl 84% ook nog naar de telefoon grijpt. Office 365 wordt door de helft van de respondenten ingezet. Van de 'nieuwere' collaboration-tools blijkt Microsoft Teams het meest gebruikt (51%), tegenover 38% voor Whatsapp, 14% voor Slack, en 16% voor Cisco Webex. De overige unified communications & collaborations tools worden maar weinig ingezet door de thuiswerkers onder onze respondenten.