De covid-19 pandemie verandert onze wereld elke dag. Veel van de veranderingen die nu plaatsvinden, blijven waarschijnlijk op langere termijn bestaan. Ik zie vijf trends die een voorbode vormen voor de toekomst van ons werk en ons laten ons nadenken over het nieuwe normaal.
...

De covid-19 pandemie verandert onze wereld elke dag. Veel van de veranderingen die nu plaatsvinden, blijven waarschijnlijk op langere termijn bestaan. Ik zie vijf trends die een voorbode vormen voor de toekomst van ons werk en ons laten ons nadenken over het nieuwe normaal. Een eerste trend is dat werknemers zich comfortabel beginnen te voelen bij werken op afstand. Meer thuiswerken vereist echter de juiste hulpmiddelen om samenwerking en productiviteit te optimaliseren. Werknemers moeten nieuwe manieren te vinden om het werk- en gezinsleven te balanceren. Er is echter ook een groter securityrisico, met onder meer aanvallen in Zoom, gerichte phishing en meer. Omdat werknemers vaker hetzelfde apparaat gebruiken voor werk en persoonlijk gebruik, verbreedt bovendien het aanvalsoppervlak. Het is dus belangrijk om een net zo sterke beveiligingshouding te ontwikkelen voor bring-your-own-devices (BYOD) als voor apparaten die eigendom zijn van het bedrijf. Trend nummer twee: de traditionele bedrijfscontinuïteitsplanning zal niet meer werken. Dit houdt bijvoorbeeld in dat ze meerdere actieve cloud-datacenters in meerdere regio's hebben. Zo kunnen ze snel en zonder verlies van data terug aan de slag gaan als er één uitvalt of niet beschikbaar is. Ook de securityoperaties hebben een nieuw model nodig. Met meer mensen die op afstand werken en de voortdurende groei van het Internet of Things, zullen hackers veel meer toegangspunten hebben om jouw bedrijf aan te vallen. Ook zullen er meer risico's zijn op inbreuken als gevolg van nalatigheid of onwetendheid van werknemers. Dit grotere aanvalsgebied vormt een serieuze uitdaging. Met Network Operations Center en Security Operations Center personeel dat op afstand werkt, heb je een gecentraliseerde visie nodig op incidenten, naast een hogere mate van automatisering en real-time samenwerking tussen analisten. Het SOC-model op afstand moet dus gebaseerd zijn op geavanceerde tools. Een vierde trend die we zien is de versnelling van cloud-implementaties. Deze pandemie heeft de noodzaak aangewakkerd om nog meer van ons werk en onze cybersecurity in de cloud te stoppen. Applicaties, workloads en ook beveiliging zijn in de cloud nu eenmaal makkelijker te schalen. IT- en beveiligingsteams kunnen hun cloudimplementaties ook volledig van op afstand beheren en updates meteen naar de hele organisatie uitrollen. Elke organisatie die nog geen cloud-enabled of cloud-first cybersecurityplatform heeft aangenomen, zou er goed aan doen zich onmiddellijk in die richting te bewegen. Tot slot moeten we ook rekening houden met de productiviteit van ons personeel. Het gaat er niet alleen om dat je het voor mensen mogelijk maakt thuis te werken; ze moeten dat productief en veilig kunnen doen. Voor IT- en beveiligingsteams betekent dit dat er meer aandacht moet komen voor het gebruik van data om te leren wat wel en niet werkt, en dat er snel moet worden geïnventariseerd welke tools en technologieën klanten en medewerkers comfortabel kunnen gebruiken.Hoewel niemand de toekomst kan voorspellen, heeft jouw organisatie er baat bij om zich aan te passen aan al deze veranderingen. De organisaties die deze vernieuwing verwelkomen hebben een voetje voor op organisaties die gewoon proberen om terug te gaan naar wat vroeger normaal was. Het nieuwe normaal is namelijk al onderweg.