Begin dit jaar publiceerde Gartner zijn Magic Quadrant voor Business Process Management Suites, en daarin staat Tibco Software stevig verankerd in het leaders-vak samen met grote namen als BEA Systems (nu Oracle), Software AG en IBM. Maar meer nog dan met BPM maakte Tibco naam met zijn baanbrekend werk op het vlak van soa. PushToTest, de open source test automation company, evalueerde vorig jaar soa-ontwikkelings- en implementatietools van Oracle, IBM, BEA en Tibco en kwam tot de conclusie dat Tibco niet alleen de beste total cost of owner-ship had maar tevens de beste en meest neutrale integratiemogelijkheden bood van de vier leveranciers.
...

Begin dit jaar publiceerde Gartner zijn Magic Quadrant voor Business Process Management Suites, en daarin staat Tibco Software stevig verankerd in het leaders-vak samen met grote namen als BEA Systems (nu Oracle), Software AG en IBM. Maar meer nog dan met BPM maakte Tibco naam met zijn baanbrekend werk op het vlak van soa. PushToTest, de open source test automation company, evalueerde vorig jaar soa-ontwikkelings- en implementatietools van Oracle, IBM, BEA en Tibco en kwam tot de conclusie dat Tibco niet alleen de beste total cost of owner-ship had maar tevens de beste en meest neutrale integratiemogelijkheden bood van de vier leveranciers. "Echt verwonderlijk is dat niet", zegt Ram Menon, executive vice-president Worldwide Marketing & Product Strategy bij Tibco. "Het is logisch dat wanneer je soa-software van SAP koopt, die geoptimaliseerd is voor SAP, en hetzelfde voor Oracle. Vergeet echter niet dat tweederde van alle toepassingen in de wereld nog op de mainframe draaien of maatwerk zijn. Als je dat niet begrijpt en denkt dat de hele wereld bestaat uit SAP of Oracle, dan heb je een probleem als je moet gaan integreren. Dat is ook de reden waarom steeds meer bedrijven een beroep doen op een neutrale leverancier als Tibco die niet aan een of ander platform gebonden is." Die neutraliteit heeft Tibco al geruime tijd geëtaleerd met zijn ActiveMatrix platform waarmee bedrijven applicaties kunnen bouwen die in staat zijn diensten te combineren die met uiteenlopende technologieën van verschillende leveranciers gebouwd zijn, met als eindresultaat een efficiënter beheer van heterogene service oriented architecturen. "Er was echter nog een probleem", zegt Vivek Ranadivé, chairman en ceo van Tibco. "Nu soa diensten loskoppelt van toepassingen en de onderliggende infrastructuur, worden onze klanten geconfronteerd met de uitdaging om het hergebruik onder controle te houden van diensten die oorspronkelijk ontwikkeld werden voor één bepaalde toepassing maar die nu onderling afhankelijk worden van een waaier van diensten, met alle mogelijke conflicten vandien. Daarom hebben wij onze Service Performance Manager voor ActiveMatrix ontwikkeld, een echt SLA managementtool." SPM maakt gebruik van complex event processing om de prestaties van it-systemen in soa-omgevingen in het oog te houden. Het programma voorspelt wanneer bepaalde toepassingen te zwaar belast dreigen te worden en herschikt de diensten dan pro-actief om knelpunten te vermijden. Het wendt daartoe service level agreements (SLA's) aan die de gebruiker zelf gedefinieerd heeft en die het mogelijk maken automatisch in te grijpen zo-dra de responstijden verzwakken en die SLA's in het gedrang komen door een plotse grote vraag naar bepaalde diensten. Snel bijkomende servers online brengen zou bijvoorbeeld al een oplossing kunnen zijn. Alles gebeurt achter de schermen, zonder dat de gebruikers er ook maar iets van merken. "Het eindresultaat is dat je soa-architectuur altijd probleemloos kan schalen, zonder enige onderbreking, zodat je bedrijfskritieke applicaties onder alle omstandigheden beschikbaar blijven", zegt Ranadivé. Speciaal naar de financiële wereld toe brengt Tibco nu ook zijn allereerste hardware op de markt, de Tibco Messaging Appliance. Het is een aanvulling op zijn bestaande Rendezvous messaging software die financiële instellingen zoals beurzen en makelaars in staat moet stellen zonder de minste vertraging cruciale informatie onmiddellijk op te vragen en te verspreiden. Tegelijkertijd zou het ook de serverbelasting met een factor tien verminderen zodat er in datacenters weer meer ruimte vrijkomt en minder stroom verbruikt wordt. Op zijn recente gebruikersconferentie TUCON kondigde Tibco ook nog twee belangrijke nieuwe partnerships aan. De eerste heeft betrekking op Microsoft waarmee twee nieuwe afspraken gemaakt werden. Zo gaat Tibco native support bieden voor Microsoft's Windows Communications Foundation (WCF), volgens analisten een stap van Tibco om nogmaals duidelijk te maken dat het niet met Java of. NET getrouwd is maar een brug tussen beide vormt. De bedoeling is. NET Framework services en toepassingen gemakkelijker te laten communiceren via Tibco's Enterprise Message Service platform. Tibco heeft ook, ietwat verrassend, aangekondigd dat het Microsoft Silverlight gaat gebruiken als de basis voor zijn Rich Internet Application ontwikkeling. Verrassend omdat het zelf al over gelijkaardige tools beschikte met Tibco General Interface (op basis van AJAX), maar volgens het bedrijf moet de keuze van Silverlight eerder gezien worden als een aanvulling op General Interface, in de eerste plaats omdat ontwikkelaars geen nieuwe taal moeten aanleren (wat met bijvoorbeeld het Adobe Flash platform wel het geval is, zegt Tibco). De tweede grote partnership-aankondiging op TUCON draaide rond de integratie van Tibco ActiveMatrix technologie als soa-basis in het Business Service Management platform van BMC Software. "Vooral het service virtualisation aspect van ActiveMatrix is wat BMC ertoe heeft aangezet voor onze technologie te kiezen", zegt Ram Menon.Frans Godden