Het gebeurde enkele maanden geleden tijdens de lancering van Randstads 'Ploy'-app. De 'Uber van de arbeidsmarkt' klonk het, en alle groten van het Belgische ict-wereldje waren aanwezig, ook de lokale hotelbaas van Google.
...

Het gebeurde enkele maanden geleden tijdens de lancering van Randstads 'Ploy'-app. De 'Uber van de arbeidsmarkt' klonk het, en alle groten van het Belgische ict-wereldje waren aanwezig, ook de lokale hotelbaas van Google. Met hem had ik een hooglopende discussie toen ik het waagde zijn bedrijf een digitale mensenhandelaar te noemen. Trouwe lezers weten dat ik niet meer over digitale mensenhandelaars praat, maar over digipolisten ; monopolisten die hun situatie misbruiken bij gebrek aan een regelgevend kader dat wereldwijd afdwingbaar is. Plots werd het stil op het Randstad-event, en de Google hotelbaas kroop weg in een hoekje. Want 'Hij' was daar, de Kennedy van Oostende, de Mr. Proper van de zwartwerkers, de staatssecretaris voor bestrijding van sociale fraude en privacy, dhr. Bart Tommelein. In zijn eigen stadje aan de zee kreeg deze blauwe bonk de rode keizer nooit van zijn troon gestoten, maar digipolisten zoals Facebook en Google daveren op hun benen als ze de Prins van de Privacy zien binnenkomen. Je moet het immers maar doen, vanuit het kleine België Facebook op de knieën krijgen. Groot waren dan ook mijn verwachtingen bij de transfer van deze wonderboy van de federale regering naar de Vlaamse. Vice minister-president en minister van energie, eindelijk wat daadkracht en balls op een cruciale positie. De zwarte passionaria moest plaatsmaken voor de blauwe Reddy Kilowatt. En toen gebeurde wat in vele bedrijven gebeurt. Als iemand er niet (meer) is wordt er snel beslist in zijn of haar plaats : "exit biomassacentrale", concludeerde de Vlaamse regering zonder medeweten van de nog niet benoemde minister. We zullen dus blijven twijfelen of #turteltaks dan wel #tommeltaks het woord van de maand april wordt. In het blauwe fabriekje weten ze intussen wel hoe de machtsverhoudingen in de Vlaamse regering liggen. Maar niet getreurd. In deze rubriek gaan we immers op zoek naar het #ICTWoordVanHetJaar en daar komen #turteltaks en #tommeltaks niet voor in aanmerking. Beide woorden hebben immers met energie te maken en energie heeft niets met ict te maken. Een vergissing die velen nog steeds maken, maar dat zal snel duidelijk worden bij het nieuwe ict-woord van de maand : selvie. Een selfie is een foto van jezelf en dus is een selvie een video van jezelf. Het woord bestond nog niet en werd -zoals digibesitas- bedacht door de onderzoekers van iMinds. Zelf ben ik niet zo gelukkig met dit woord van de maand. Zoals een selfie zal ook een selvie een asociale tijdsvreter zijn. Observeer selfisten of selvisten en bekijk hoeveel tijd ze met zichzelf bezig zijn vooraleer ze die ene shoot als hun digitale footprint achterlaten. Die digitale footprint is één ding, maar staan we stil bij de daarmee samen horende carbon footprint ? Papier en bomen willen we sparen, maar we blijven uploaden tegen lichtsnelheid. Datacenters zijn wereldwijd de grootste energievreters geworden. 'Big data' roepen we, maar beseffen we dat de opslag en het manipuleren van deze data het energiegebruik exponentieel doen toenemen ? Hebben we ooit berekend hoeveel energie geconsumeerd wordt door data die ooit historisch werden opgeslagen maar de voorbije jaren nooit meer werden geraadpleegd ? Toch tijd voor een #tommeltaks dus. Wat de #turteltaks deed met de groene energie zal de #tommeltaks doen met alle ict-energieverspillers. Bart Tommelein kan als kersvers minister van energie wraak nemen op zijn nieuwe collega-ministers die in afwachting van zijn komst in zijn plaats een besluit namen. Aangezien onze ministers dagelijks meerdere selfies en selvies posten, kunnen zij als eersten bijdragen tot de #tommeltaks. Dan betalen ze ook eens belastingen en wordt de Prins van de Privacy een duurzame minister van energie in een wereld waar burgers nog niet doorhebben dat aan elke digital footprint ook een carbon footprint hangt. Geef er een lap op Tommie ! BRUNO SEGERS