ADM past zijn slagzin aan. Jarenlang was dat 'Sharing IT'. Maar nieuwe bazen, nieuwe wetten: Jan De Schepper, die zich sinds begin dit jaar voorzitter van de vereniging mag noemen, wil de nadruk leggen op de evolutie van ict naar de business-kant. "Je merkt dat de polarisatie tussen ict en business verleden tijd is", zegt hij. Om zo tot de slagzin 'Where ICT and business meet' te komen. Naast de verwijzing naar de toenadering van ict en business is het motto ook simpelweg een beschrijving van de activiteiten van ADM, weet voormalig voorzitter Ludo Wijckmans, director enterprise & partner group bij Microsoft Belux. "Onze leden zijn niet alleen it-bedrijven maar ook gebruikers. Die ontmoeten elkaar rond thema's. ADM is gegroeid rond de interesse van de mensen binnen de bedrijven. Zo werkt de vereniging nog steeds. Als er voldoende interesse rond een thema is, leeft dat zolang het moet. Uiteindelijk beslissen de werkgroepen zelf hoever ze daarin ga...

ADM past zijn slagzin aan. Jarenlang was dat 'Sharing IT'. Maar nieuwe bazen, nieuwe wetten: Jan De Schepper, die zich sinds begin dit jaar voorzitter van de vereniging mag noemen, wil de nadruk leggen op de evolutie van ict naar de business-kant. "Je merkt dat de polarisatie tussen ict en business verleden tijd is", zegt hij. Om zo tot de slagzin 'Where ICT and business meet' te komen. Naast de verwijzing naar de toenadering van ict en business is het motto ook simpelweg een beschrijving van de activiteiten van ADM, weet voormalig voorzitter Ludo Wijckmans, director enterprise & partner group bij Microsoft Belux. "Onze leden zijn niet alleen it-bedrijven maar ook gebruikers. Die ontmoeten elkaar rond thema's. ADM is gegroeid rond de interesse van de mensen binnen de bedrijven. Zo werkt de vereniging nog steeds. Als er voldoende interesse rond een thema is, leeft dat zolang het moet. Uiteindelijk beslissen de werkgroepen zelf hoever ze daarin gaan. Dat kan zelfs uitmonden in het schrijven van white papers ( of beter: 'blue papers', zoals ADM ze noemt, om niet teveel in het vaarwater van de Gartners van deze wereld te belanden, nvdr) of in het organiseren van een seminarie." Christian Leysen, ook een ex-voorzitter van ADM, beaamt dat de combinatie leveranciers-gebruikers essentieel is binnen de vereniging. "Ict bleef te lang binnen het eigen vakterrein. Je moet je bedrijfsprocessen en bedrijfsmodellen doordringen van ict." De Schepper ziet het landschap in de ict-wereld veranderen en hij wil ADM tijdens zijn voorzitterschap op de daarvoor meest geschikte leest schoeien. "De grote bedrijven zitten nu op een niveau dat ze business en ict aan het aligneren zijn. Maar het is nog een serieuze stap naar business en ict integreren. We zien daar met mondjesmaat voorbeelden van, met name bij de banken. 'Ict is crucial' en 'ict is core', dat is nog niet hetzelfde, maar bij bedrijven als Rabobank ligt dat heel dicht bij elkaar." De integratie is ingezet, er is geen weg terug, orakelt De Schepper. Het gevolg is volgens hem dat er een nieuw soort toplui ontstaat: de architecten. "Zij hebben een erg complexe rol. Ze zullen kennis moeten bundelen van business, van ict en van organisatiemodellen. Hun nieuwe rol zal ook meer en meer gepaard gaan met innovatie. Nu wordt nog gedacht dat de rol van die architecten gaat verminderen door offshoring en outsourcing. Maar dat is niet correct. Zij gaan integendeel van cruciaal belang zijn. In mijn ogen is het tijdperk van de 'cao' of 'chief architect officer' aangebroken, als rechterhand van de ceo. Wij gaan ons met ADM ook aan die thema's moeten aanpassen. Vandaag behandelen we heel technische onderwerpen als soa, SaaS, virtualisatie, maar we zullen ook die nieuwe bewegingen onder de loep moeten nemen. Kenniscreatie en -uitwisseling is een belangrijke taak van ADM." De tweede belangrijke missie van de organisatie is volgens De Schepper 'netwerken'. "Het is aangetoond dat 70 procent van de innovatie ontstaat door interpersoonlijke en interorganisatorische contacten en slechts 30 procent binnen het eigen bedrijf. ADM is een platform dat voor die contacten kan zorgen." Hij wil vooral tegengaan dat 'netwerken' soms een pejoratieve bijklank heeft. "Mensen kopen meestal bij mensen die ze kennen. Ik heb Eric Van Bael van EDS voor het eerst ontmoet op een ADM-sessie die doorging bij Agfa-Gevaert. Dat was 8 à 9 jaar geleden. Wij moesten ons klaarmaken voor het outsourcingcontract van de Vlaamse gemeenschap. Capgemini had met ons gepraat en een boel anderen. En ik had een heel goed gevoel na het gesprek met Eric Van Bael. Nu werken we nog altijd samen." De gemiddelde leeftijd van de leden van ADM ligt erg laag, zegt De Schepper. "ADM moet ook voor jongeren een platform zijn om op een heel spontane, natuurlijke manier te netwerken. Als je een groot netwerk hebt, krijg je ook makkelijker een job, sneller verantwoordelijkheid binnen je bedrijf,... Ik merk ook bij de mensen die wij naar ADM sturen dat die een soort 'leadership', een maturiteit, krijgen. Dat ADM dus ook kan dienen als een bijkomende opleiding is mooi meegenomen. Er is immers nog een kloof tussen business en onderwijs. Ondanks alle inspanningen in het onderwijs gaat de kwaliteit er niet op vooruit. Als we dan met ADM een klein beetje die kloof kunnen dichten..." Waarmee hij helemaal niet wil gezegd hebben dat ADM oudere mensen uit de sector niet duldt. "Integendeel: er is één ding in deze wereld niet kopieerbaar en dat is maturiteit. Al die 50-plussers die uit de markt stappen, dat is zonde voor de bedrijven en zonde voor de jongeren. Er is immers een groot deficit aan leadership. Ik probeer ook almaar vaker mensen die uit de business gestapt zijn te motiveren om terug te komen. Zij hebben een enorme marktwaarde." Stefan Grommen