De geteste virtuele-consolesoftware is niet hetzelfde als een 'remote desktop'-oplossing, zoals die sinds lang standaard aanwezig is in de meeste besturingssystemen. Ze is ook niet vergelijkbaar met diverse 'remote control'-oplossingen zoals LiteManager, Vnc viewer of WebEx, die u toelaten één of meerdere pc's te controleren met een andere en waarbij het scherm van de afstands-pc op de controle-pc getoond wordt. Het gebruikersscenario dat we in deze review voor ogen hebben is er eentje waarbij u meerdere computers met hetzelfde toetsenbord en dezelfde muis bedient vanaf dezelfde werkplek.
...

De geteste virtuele-consolesoftware is niet hetzelfde als een 'remote desktop'-oplossing, zoals die sinds lang standaard aanwezig is in de meeste besturingssystemen. Ze is ook niet vergelijkbaar met diverse 'remote control'-oplossingen zoals LiteManager, Vnc viewer of WebEx, die u toelaten één of meerdere pc's te controleren met een andere en waarbij het scherm van de afstands-pc op de controle-pc getoond wordt. Het gebruikersscenario dat we in deze review voor ogen hebben is er eentje waarbij u meerdere computers met hetzelfde toetsenbord en dezelfde muis bedient vanaf dezelfde werkplek. Virtuele-consolesoftware is dus bedoeld om verschillende computers, die elk hun eigen scherm(en) hebben, met één toetsenbord en muis te bedienen. Het scherm wordt daarbij niet gedeeld, zoals dat bij remote desktop of remote control wel het geval is. Dit soort hulpprogramma's zijn ongeschikt voor het op afstand bedienen van hardware die niet in het gezichtsveld van de gebruiker staat. De software gaat ervan uit dat alles zich in dezelfde werkruimte bevindt en zichtbaar is voor de gebruiker. Voordeel is dat de systeemvereisten laag liggen, omdat er tussen de systemen geen grafische informatie behalve de muisbewegingen uitgewisseld wordt. Daardoor is dit soort software betaalbaar, soms zelfs gratis. Virtuele consoles zijn vooral interessant voor programmeurs, multimediawerkers, kantoorwerkers en iedereen die voor haar of zijn taken niet genoeg heeft aan één fysieke computer. Input Director is gratis virtuele-consolesoftware voor Windows die al sinds 2007 bestaat en intussen ook met Windows 10 functioneert. De software gebruikt hetzelfde installatiebestand voor de 'master' en de 'slave'. U kiest na het opstarten welke functie de betrokken pc krijgt. Tijdens de installatieprocedure worden automatisch de nodige regels voor de Win-dows firewall gecreëerd. Is de firewallconfiguratie niet standaard of gebruikt u een andere firewall, dan moet u de nodige regels manueel configureren. In essentie moet poort 31234 worden opengezet, maar die standaardpoort kan u ook zelf kiezen. Er zijn aparte configuratietabs voor de meester- en slaafconsoles. De hoofdconsole kan tot vier monitors hebben, maar dat aantal en de volgorde waarin ze op uw werkplek staan configureert u zelf. U kiest ook hoe de muiscursor reageert: stoppen aan de rand van het laatste scherm, of doorlussen naar het eerste scherm. De pictogrammen van de aangesloten client(s) en hun scherm(en) plaatst u in hetzelfde dialoogvenster zodat de virtuele weergave overeenstemt met hun fysieke locatie. Dit is vooral van belang voor een logische cursor-'flow'. De consoleverbinding beveiligt u optioneel met een aes-sleutel van naar keuze 128-, 192- of 256-bits, met een zelf te kiezen wachtwoord. Het is mogelijk sommige consoles beperkingen op te leggen, of om bepaalde instellingen zoals de toetsenbordindeling of de werking van de toetsenbord-leds al dan niet tussen de consoles te synchroniseren. Het is zelfs mogelijk om het afsluiten of de schermbeschermer van de consoles op elkaar af te stemmen. Zet u de 'master' uit, dan zullen in voorkomend geval ook alle 'slaves' uitgeschakeld worden. Input Director kan samen met Win-dows starten. De ingestelde configuratie kan worden beschermd met de administrator-account. Het Windows-klembord ('clipboard') wordt standaard gedeeld, al mag u dat uitschakelen. Een interessant detail is dat de standaard system shares van het type 'c$' uitgesloten kunnen worden bij kopieer- en plakopdrachten. Zijn er meerdere netwerksegmenten en/of netwerkverbindingen, dan kan een voorkeursnetwerk worden gekozen. Op de 'master'-console kan u toetsenbordmacro's creëren om repetitieve handelingen op de slaafconsoles te automatiseren. De overgang van console naar console verloopt vlot en naadloos, ook met een draadloze verbinding tussen meester en slaaf. Dankzij het optionele 'water ripple'-effect van de muiscursor vindt u eenvoudig de muisfocus terug. Daarnaast kan u op elke console een doorzichtig informatievenstertje plaatsen met informatie over de actuele focus. Via sneltoetsen schakelt u snel naar een specifieke computer of gaat u ze één voor een af. Input Director werkt probleemloos met het snel schakelen van gebruikers ('Windows fast user switching') en heeft ook geen problemen met Windows uac ('user account control') pop-ups. Producent: Inputdirector.com Product: Input Director 1.4 Systeemvereisten: Windows 10, 8/8.1, 7, Vista, XP(SP2); Windows Server 2008/2003; ip-netwerk. Prijs: Gratis voor persoonlijk gebruik; prijs op aanvraag voor commercieel gebruik. Mouse w/o Borders is een 'Garage'-project van Microsoft-medewerker Truong Do dat vergelijkbaar is met Input Director, maar dan beperkt tot maximaal vier computers die u bedient met dezelfde muis en hetzelfde toetsenbord. Het werkt met alle versies van Windows en ondersteunt de uitwisseling van bestanden, media, tekst en schermafdrukken met sleepbewegingen tussen de aangesloten pc's. De installatie is heel eenvoudig. Op de eerste computer klikt u 'NO' in het eerste dialoogvenster. Dan verschijnt een tweede venster met een beveiligingscode en een machinenaam. Start de installatie vervolgens op een twee computer, klik 'YES' in het eerste dialoogvenster en vul in het daaropvolgende venster de informatie van de eerste pc in. Selecteer vervolgens 'LINK' om beide computers te verbinden. Heeft de pc meerdere ip-netwerken, dan probeert de software ze één voor één uit tot er een verbinding tot stand komt met de master-console. De eenvoudige interface toont de actieve computers, de beveiligingssleutel en het gekozen netwerk. Via 'Other Options' stelt u een beperkt aantal opties in, zoals een muiscursor die doorlust, of sneltoetsen voor allerlei functies. Maar de mogelijkheden zijn vele minder uitgebreid dan bij Input Director. Een bètaversie voegt ondersteuning toe voor ipv6-netwerken, verbetert de werking van het gezamenlijke klembord en zorgt voor een soepelere werking van de muis als het Windows-scherm geschaald is tot meer dan honderd procent ('custom dpi'). Deze eenvoudige virtuele Windows-console moet het vooral hebben van zijn gebruiksvriendelijkheid en snelle inzetbaarheid. Elke computer kan een meester of slaaf zijn in het gecreëerde 'peer-to-peer'-netwerkje van maximaal vier computers. De muis en het toetsenbord van elke pc werkt op alle aangesloten pc's. Ook met een draadloze verbinding werkte bij ons alles zonder haperingen, al raadt de maker aan om de software alleen met een vaste netwerkverbinding te gebruiken. Een tweede of derde computer voegt u simpelweg toe door de compacte software te installeren en de beveiligingscode van de eerste pc in te vullen. Door de pictogrammen te verslepen zet u ze in de juiste volgorde voor een logische muis-'flow'. Het gemeenschappelijke klembord heeft enkele beperkingen; zo kan u maar één bestand tegelijkertijd opslaan, van maximaal 100 MB. Kopiëren en verslepen van bestanden is eveneens beperkt tot één folder of bestand; meerdere bestanden of mappen moet u eerst zippen. De consoleverbinding is versleuteld, maar op welke manier en hoe sterk blijft onduidelijk. Ten slotte mogen de computernamen niet langer zijn dan zestien tekens, want anders werkt het klembord niet. Producent: Microsoft (Truong Do), tinyurl.com/ybe33znv Product: Mouse Without Borders 2.16.1027 Systeemvereisten: Windows 10, 8/8.1, 7, Vista of XP(SP2); Windows Server 2012/2008/2003; ip-netwerk. Prijs: Gratis. Het van oorsprong Duitse ShareMouse heeft een zeer compact installatieprogramma van maar 4 KB. Het bestaat ook in een zogenaamde draagbare versie die direct vanaf een geheugenstick of cloudschijf gestart kan worden. De normale werking is via een Windows-service, wat op sommige pc's een herstart vereist na de installatie. Bij ons was dat op één pc het geval, op een andere niet. In elk geval is de gemeenschappelijke console meteen na installatie gebruiksklaar, waarbij alle aanwezige muizen en toetsenborden alle in het peer-to-peernetwerk opgenomen pc's kunnen bedienen. ShareMouse detecteert concurrerende software zoals Input Director en waarschuwt desgevallend met een pop-upvenster dat u die niet samen kunt gebruiken. Logisch, maar toch mooi dat daarop wordt gewezen. De tcp-poort 6555 en udp-poort 1046 moeten beschikbaar zijn, maar u kan dat achteraf wijzigen. De software configureert de Windows-firewall zelf. Via het taakbalkpictogram wijzigt u allerlei instellingen, zoals 'mouse wrap', sneltoetsen voor allerlei taken, het gelijkschakelen van de monitorresoluties, het synchroniseren van zaken zoals uitschakelen van de pc, wisselen van gebruiker en inschakelen van de schermbeschermer, of het gebruik van ctrl-alt-del. Inactieve monitoren kan u automatisch dimmen. Met de 'monitor manager' sleept u de pictogrammen die de aangesloten schermen voorstellen in de juiste volgorde, om op die manier een correcte werking van de muis te garanderen. Verbindingen kan u met een wachtwoord beschermen en zijn dan versleuteld met aes. De gebruikte sleutelsterkte vonden we evenwel niet terug. ShareMouse werkte meteen na de installatie en had geen moeite met een draadloze netwerkverbinding. Inzake functionaliteit bevindt dit consoleprogramma zich tussen het iets uitgebreidere, maar moeilijker te configureren Input Director en het eenvoudige Microsoft Mouse w/o Borders in. Net zoals Input Directory werkt het probleemloos met het snel schakelen van gebruikers ('Win-dows fast user switching') en heeft het geen problemen met beveiligde Windows uac pop-ups. Jammer genoeg is de privéversie functioneel eerder beperkt. De geavanceerde opties zoals klembord delen, uitwisselen van bestanden of synchroniseren van allerlei functies vergen allemaal een licentie. U kan ze in de praktijk wel dertig minuten lang onbeperkt gebruiken, maar daarna moet u het programma opnieuw opstarten of een licentie nemen. Het belangrijkste verkoopargument voor ShareMouse is de mogelijkheid om ook een Mac in het peer-to-peernetwerk op te nemen. Werkt u zowel met pc als met Mac dan is ShareMouse een interessante optie. Producent: BartelsMedia, www.keyboard-and-mouse-sharing.com Product: ShareMouse 4.0.40 Systeemvereisten: Windows 7/8/10; Mac OSX. Prijs (excl. btw): Gratis voor persoonlijk gebruik en voor twee computers en één scherm. Standard: $29,95 voor commercieel gebruik. Pro: $49,95 voor commercieel gebruik met maximaal negen computers en vier schermen. Alle mogelijkheden van de commerciële versies kan men dertig minuten lang gratis uitproberen, daarna moet het programma opnieuw worden gestart. De geschiedenis van Synergy gaat terug tot eind 1996, toen werknemers van Cosmo Software, een dochterbedrijf van SGI (Silicon Graphics Inc.), CosomoSynergy schreven. Dat was een software-alternatief voor dure mechanische switches, zodat werknemers bij SGI hun Irix-werkstations en Windows-pc's met één toetsenbord en muis konden bedienen. Synergy als vrije-softwareproject dateert van 2001. Toen werkte het alleen met X Windows System. Later kwamen er versies voor Windows en andere besturingssystemen. In 2012 werd het overgedragen aan het bedrijf Symless Ltd. dat sindsdien een commerciële variant uitbrengt. De gratis versie is niettemin nog altijd verkrijgbaar als versie 1. De commerciële variant heet Synergy 2. Daarvan bestaat geen probeerversie, maar door eerst Synergy 1 uit te proberen, krijgt u toch een aardig idee van de functionaliteit. Synergy is zeer interessant omdat het op verschillende platformen werkt: niet alleen Windows, maar ook Mac OS X en Ubuntu/Debian en dit zowel in 32- als 64-bit versies. Het is ook beschikbaar als Linux rpm. Het ondersteunt veel talen, waaronder ook Frans en Nederlands. Hetzelfde installatiepakket dient op elk platform voor de server- en client-installaties. Als u geen licentie-informatie invult, wordt automatisch de gratis versie geïnstalleerd, maar de software zet er u wel meerdere keren toe aan om voor een licentie te betalen. Klikt u dat allemaal weg, dan gaat de installatie voort en kan u de software gewoon gebruiken. Synergy werkt standaard via ip-poort 24800, maar dit kan in het instellingenmenu in iets anders wijzigen. Clients verbinden zich automatisch met de server op voorwaarde dat Apple Bonjour geïnstalleerd en actief is (indien niet, vraagt het installatiepakket of u dit zero-configuratieprotocol wil installeren). Is dit niet het geval, dan configureert u de ip-adressen zelf. Met de gratis versie kan u klembordinformatie uitwisselen, maar geen bestanden. De commerciële variant slaagt daar wel in, zelfs tussen verschillende besturingssystemen. Wilt u een ssl-versleutelde netwerkverbinding, dan kan dat alleen met de commerciële versies. Sleutelbeheer is alleen beschikbaar met de Pro-versie. Er is ook een Enterprise-versie die centraal beheerd en via een api geïntegreerd kan worden met andere software. De gratis versie bevat geen helpinformatie en de documentatie is beperkt. Op het eerste zicht kan het moeilijk lijken om Synergy aan de praat te krijgen. De truc is om in de serverconfiguratie bij 'Screen and links' alle clients te definiëren met de naam zoals u die in de client configureert. Die naam moet u exact intikken in de server, want anders weigert die de verbinding en toont hij een onduidelijke foutboodschap in het 'Log'-venster. U plaatst de pictogrammen van de clients in de juiste volgorde, voor een correcte cursorbeweging over alle aangesloten systemen heen. U kan maximaal vijftien clients met één server verbinden, maar dat kunnen dus wel clients met verschillende besturingssystemen door elkaar zijn. Ook bij een draadloze netwerverbinding bewoog de cursor vlot tussen alle aangesloten schermen. Wel is er geen mechanisme om vlot de focus terug te vinden; af en toe waren we onze muiscursor even kwijt. Producent: Symless. Vrije-softwareversie: www.brahma.world/synergy-stable-builds/; Commerciële versie: symless.com/synergy/ Product: Synergy 1.8.8 & Synergy 2 Systeemvereisten: Synergy 1: Windows x86/x64; Mac OS X; Ubuntu/Debian x86- 64 & i686; RPM x86 -64; RPM i686; oudere versies werken met oudere besturingssystemen zoals macOS Sierra of Debian armv6 l. Synergy 2: recente versies van Windows, Mac OS X en Linux. Prijs (excl. btw): Eerste versie is volledig gratis. Synergy 2 kost eenmalig $19 voor de basisversie en $49 voor de Pro-versie. Prijs van de Enterprise-versie is op aanvraag verkrijgbaar. De vier geteste pakketten hebben allemaal hun voor- en nadelen. Voor occasioneel gebruik is Microsoft Mouse w/o Borders een perfecte oplossing. Input Director biedt méér mogelijkheden, maar is iets moeilijker te configureren. Bij de multiplatformprogramma's verdient ShareMouse de voorkeur als u alleen Windows/Mac door elkaar wil gebruiken. Moet er ook een Linux-machine bij in het consolenetwerk dan is Synergy uw enige optie. Jozef Schildermans