"De 15 kandidaten gaven blijk van een variabele maturiteit, maar 8 projecten leken goede slaagkansen te hebben", verklaart Ben Piquard, verantwoordelijke van het MIC. "Sommige, rijpere, projecten waren verschillende keren genomineerd en hadden 2 of 3 prijzen in de wacht kunnen slepen." Een van de meest veelbelovende projecten in de ogen van de jury was Casterstats, van de jonge vennootschap TouchCast. Die kreeg de Microsoft-prijs (softwareplatform en ontwikkelingskwaliteit) ...

"De 15 kandidaten gaven blijk van een variabele maturiteit, maar 8 projecten leken goede slaagkansen te hebben", verklaart Ben Piquard, verantwoordelijke van het MIC. "Sommige, rijpere, projecten waren verschillende keren genomineerd en hadden 2 of 3 prijzen in de wacht kunnen slepen." Een van de meest veelbelovende projecten in de ogen van de jury was Casterstats, van de jonge vennootschap TouchCast. Die kreeg de Microsoft-prijs (softwareplatform en ontwikkelingskwaliteit) voor haar oplossing voor publieksanalyse voor ip-media (radio, televisie of websites). Ambitie van dit project: instrumenten ter beschikking stellen die het mogelijk maken om het gedrag van het publiek beter te analyseren en te begrijpen en op die manier hun relaties en de interactiviteit te verbeteren. Het eerste product is een instrument voor de interpretatie van informatie (trends, luisterfrequentie, ...), omgezet in analyserapporten: een historisch rapport en visuele weergave in realtime van het publiek en de evolutie ervan. Zo kan gevisualiseerd worden wanneer het publiek precies afhaakt, wat de impact van een wedstrijd, een uitzending, muziek of interview is. Met alles wat dat impliceert voor de programmering of reclamestrategieën natuurlijk! Tegen eind 2010 hoopt TouchCast voor de operatoren van interactieve televisie een standaardplatform voor het beheer en de opvolging van multichannel interacties te lanceren (telefoon, chat, mail, sms,...) tussen ip-broadcaster en luisteraars, en tussen auditeurs die bijvoorbeeld communities zouden vormen, die georganiseerd zijn rond gemeenschappelijke interesses. "Dit community-aspect zal in de toekomst een belangrijk middel voor klantenbinding worden", meent Pierre Mengal, vennoot bij TouchCast. Het platform zal uitgerust zijn met instrumenten voor de analyse van feedback en uitwisselingen. Derde stap (in de loop van 2011?): ondersteunende instrumenten voor de verspreiding. Bijvoorbeeld voor tests van vooraf geselecteerde publiekmonsters, of controleren of een programma zijn doelgroep wel degelijk aanspreekt. TouchCast verwacht veel van haar deelname aan de NAB-beurs (National Association of Broadcasters) in april 2010 om haar project te valideren. "Maar er is al een zekere belangstelling. Vanaf de operationele proof of concept zagen we dat media, overal ter wereld, dit downloadden en gebruikten", benadrukt Pierre Mengal.Brigitte Doucet