Top Resources Plus (TRPlus) is een nieuw bedrijf, ontstaan binnen het ecosysteem van Passwerk. De voorbije jaren heeft Passwerk met veel succes een concrete nood in de markt ingevuld. Het bedrijf stelt ict'ers met een profiel in het autismespectrum te werk rond software testing en quality assurance. Passwerk telt intussen 57 medewerkers. Bijna allemaal op locatie aan de slag, ter plaatse bij klanten en begeleid door jobcoaches. Vanuit de markt bleek er echter ook veel vraag naar andere activiteiten zoals ontwikkeling, architectuur, big data enzovoort. Even goed kreeg Passwerk spontane sollicitaties van ict'ers met een autismespectrumprofiel, die weliswaar niet meteen interesse toonden in testing, maar die wel graag wilden instappen in een job met aangepaste begeleiding.
...

Top Resources Plus (TRPlus) is een nieuw bedrijf, ontstaan binnen het ecosysteem van Passwerk. De voorbije jaren heeft Passwerk met veel succes een concrete nood in de markt ingevuld. Het bedrijf stelt ict'ers met een profiel in het autismespectrum te werk rond software testing en quality assurance. Passwerk telt intussen 57 medewerkers. Bijna allemaal op locatie aan de slag, ter plaatse bij klanten en begeleid door jobcoaches. Vanuit de markt bleek er echter ook veel vraag naar andere activiteiten zoals ontwikkeling, architectuur, big data enzovoort. Even goed kreeg Passwerk spontane sollicitaties van ict'ers met een autismespectrumprofiel, die weliswaar niet meteen interesse toonden in testing, maar die wel graag wilden instappen in een job met aangepaste begeleiding. Zo ontstond bij Nico De Cleen en Dirk Rombaut van Passwerk het idee om met een nieuw bedrijf van start te gaan : Top Resources Plus. "We werken met hooggeschoolde ict'ers", zegt Dirk Rombaut, "echte specialisten in hun domein. Het zijn mensen met een masterdiploma, master na master of doctoraat. Inhoudelijk kunnen we hen niet meteen iets bijbrengen, ze vormen de top in hun vak, maar we bieden hen wel een 'plus'. Dat is het uitgangspunt." Dat pluspunt is in de eerste plaats het netwerk van het bedrijf. "We bieden onze mensen de gepaste rol binnen een bedrijf, zodat ze daar hun talent ten volle kunnen inzetten. We bereiden hen daar ook op voor." TRPlus helpt medewerkers onder meer met het opstellen van een degelijk cv en neemt ook deel aan de gesprekken bij de klant. "Het gaat om heel getalenteerde mensen", zegt Dirk Rombaut, "alleen kunnen ze dat talent niet altijd goed presenteren." Daarom stelt TRPlus een mindmap op, zodat alle betrokken partijen de vaardigheden van de medewerker klaar en duidelijk kunnen afleiden. "Heel vaak gaat het om ict'ers die op de arbeidsmarkt al een heel parcours hebben afgelegd. Ik denk onder meer aan mensen die pas op latere leeftijd de diagnose krijgen. Dat inzicht - dat er een autismespectrumprofiel in het spel is - verklaart vaak eerdere moeilijkheden op het werk." Het biedt vaak ook een nieuwe start. Net daarop wil TRPlus inspelen. Toch liggen de activiteiten van het nieuwe bedrijf niet zomaar in het verlengde van Passwerk. "Het gaat om twee heel verschillende benaderingen", zegt Dirk Rombaut, "Via Passwerk bieden we de markt een oplossing rond software testing en quality assurance. Bij TRPlus gaat het veeleer om de mensen, elk met hun specifieke profiel." Meer nog : TRPlus kan gericht zoeken naar medewerkers om aan de vraag van een klant te beantwoorden. "Passwerk is aanbodgericht, met TRPlus werken we zowel naar vraag als naar aanbod", klinkt het. Maar ook al is de benadering van Top Resources Plus enigszins anders, er blijft toch een belangrijk raakvlak met Passwerk. Ook hier gaat het om ict'ers met een profiel binnen het autismespectrum en daardoor is ook hier de sociale dimensie van het bedrijf erg belangrijk. "Mensen met een autismespectrumprofiel hebben een zogenaamde arbeidshandicap", legt Dirk Rombaut uit, "Door hen de juiste ondersteuning te bieden, slagen we erin een omgeving te creëren waarin ze hun talent optimaal kunnen inzetten en zo toch fantastisch werk leveren." De realiteit is immers dat mensen met een autismespectrumprofiel in het reguliere arbeidscircuit vaak uitvallen. "Bedrijven evolueren voortdurend, rollen en taken veranderen, collega's komen en gaan. Mensen met een autismespectrumprofiel reageren daar anders op." Het leidt in de praktijk soms tot problemen met collega's en managers, dikwijls met burn-out of depressie tot gevolg. Zonder de juiste diagnose en een aangepaste omkadering ziet de werkgever ontslag vaak als enige oplossing. "Dat is jammer", zegt Dirk Rombaut, "want heel wat talent blijft zo onbenut. Wij willen dat talent naar de arbeidsmarkt brengen, maar dan op een manier die voor mensen met een autismespectrumprofiel werkbaar is."Dries Van Damme