"We zijn nu drie jaar bezig. We hebben alle mogelijke academische, juridische, publiek en private partijen gesproken. We hebben een bijzonder zware inspanning gedaan om naar iedereen te luisteren. Nu is het tijd om onze oplossing naar buiten te brengen", zegt gerechtsdeurwaarder Patrick Van Buggenhout, die ooit nog aan de wieg stond van het e-gerechtsdeurwaardersplatform. Hij is ook de architect van het concept dat hij 'TTPO' noemt, Trusted Third Party Officer. Het idee is naar eigen zeggen een geperfectioneerde variant van het bestaande 'trusted third party'-securityconcept. In het klassieke model neemt een derde partij bepaalde gegevens, sleutels en certificaten in bewaring en verleent toegang wanneer nodig. Een voorbeeld daar is pakweg een Certipost, die als 'trusted third party' de certificaten voor de Belgisch eID-kaart beheert. Volgens Van Buggenhout zit er echter altijd een gat in dat klassieke concept. "Je moet een contract sluiten met zo'n trusted third party. Daardoor verliest die jur...

"We zijn nu drie jaar bezig. We hebben alle mogelijke academische, juridische, publiek en private partijen gesproken. We hebben een bijzonder zware inspanning gedaan om naar iedereen te luisteren. Nu is het tijd om onze oplossing naar buiten te brengen", zegt gerechtsdeurwaarder Patrick Van Buggenhout, die ooit nog aan de wieg stond van het e-gerechtsdeurwaardersplatform. Hij is ook de architect van het concept dat hij 'TTPO' noemt, Trusted Third Party Officer. Het idee is naar eigen zeggen een geperfectioneerde variant van het bestaande 'trusted third party'-securityconcept. In het klassieke model neemt een derde partij bepaalde gegevens, sleutels en certificaten in bewaring en verleent toegang wanneer nodig. Een voorbeeld daar is pakweg een Certipost, die als 'trusted third party' de certificaten voor de Belgisch eID-kaart beheert. Volgens Van Buggenhout zit er echter altijd een gat in dat klassieke concept. "Je moet een contract sluiten met zo'n trusted third party. Daardoor verliest die juridisch gezien eigenlijk zijn 'vertrouwde' status en wordt het een betrokken partij. Net dat wilden wij aanpakken." TTPO geeft daarom een eenvoudige, maar essentiële rol aan een openbaar ministerieel ambtenaar (lees: een gerechtsdeurwaarder of notaris). Vanuit die juridische rol is die per definitie onafhankelijk en objectief en kan die dus ook reële authenticiteit verlenen aan digitaal verkeer. "De basis is het IATIS-principe voor digitaal verkeer: identificatie en authenticatie van verzender en ontvanger en timestamping, verzekering van de integriteit en storage van de data. Voor identificatie en authenticatie hebben we tools als de eID. De openbaar ambtenaar staat in voor timestamping, integriteit en opslag van de verzonden gegevens", legt Van Buggenhout nog uit. Hoe gaat zoiets nu praktisch in z'n werk? Want dit is geen vaag ideetje. Het TTPO-platform is volledig operationeel. Praktisch bekeken is de firma AOD - met Van Buggenhouts partner Godfried van de Perre als zaakvoerder, een man met heel wat contacten in de juridische, politieke en culturele wereld - eigenaar van het concept. AOD werkt op technisch vlak samen met UnifiedPost en Inventive Designers (Inventive Designers) en uiteraard met eender welke openbaar ministerieel ambtenaar. Via AOD, UnifiedPost of eender welke andere toekomstige reseller vraag je je TTPO-registratie aan. "Je kan dan aangeven welke notaris of gerechtsdeurwaarder zal instaan voor jouw data. Nog objectiever is zelfs dat je helemaal niet weet welke openbaar ambtenaar voor jou werkt. Die openbaar ambtenaar zorgt voor een 'wall of trust' rond jouw dataverkeer. Vanaf dat moment is er in jouw digitale verkeer altijd zekerheid over wie de verzender en wie de ontvanger is, over de tijdstippen van versturen, ontvangen en openen van de bestanden, over eventuele aanpassingen in de oorspronkelijke documenten en over de opslag gedurende een zelfgekozen periode." Bij uitbreiding wordt er zelfs in een eigen 'ttpo'-emailadres voorzien voor jou en je contacten, om het gesloten circuit volledig te maken. De geperfectioneerde versie van een elektronische aangetekende zending dus? Van Buggenhout schudt heftig nee. "De wetgeving rond elektronische aangetekende zending zit in de diepvries. Het is daarom belangrijk te onderstrepen: TTPO is geen postdienst. Nee, AOD heeft een koppeling gelegd met de 'mechaniek' van een gespecialiseerd bedrijf - UnifiedPost - en wij zetten daar via een openbaar ambtenaar een 'wall of trust' rond. Maar met het product 'trusted mail plus' leveren we wel het equivalent van de functionaliteit van een elektronische aangetekende zending. De Raad van State zegt: indien de wet niet voorschrijft dat het een aangetekende zending moet zijn op straffe van nietigheid en je kan aantonen door elk ander middel van transport dat je aan dezelfde voorwaarden voldoet, kan niemand dat middel aanvechten." Het ei van Columbus, zo noemt Godfried van de Perre het: "Je transponeert de wettelijke kracht van de openbaar ambtenaar naar het digitale landschap." Van Buggenhout en van de Perre gaan ervan uit dat het snel kan gaan met TTPO, ook omdat de kosten tot zeker een derde lager liggen dan bij traditionele briefwisseling. "Mocht dit systeem worden toegepast bij Justitie, zo hebben we uitgerekend, zou dit een roi opleveren tussen de 12 en 15 miljoen euro per jaar." Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen gaat het concept al aanbieden voor zijn 40.000 leden. Er zou grote interesse zijn vanuit steden en gemeenten, om bijvoorbeeld digitaal akten te kunnen afleveren. Een grote verzekeringsmaatschappij denkt eraan om al haar polissen via een eigen TTPO-omgeving digitaal te gaan versturen. Toch willen de twee initiatiefnemers zich niet uitspreken over wat hun idee zou kunnen opbrengen. "Natuurlijk zal het concept zich moeten rendabiliseren, maar het is vooral ontwikkeld vanuit een maatschappelijke gedachte", aldus nog Van de Perre. Stefan GrommenEr zou grote interesse zijn vanuit steden en gemeenten, om bijvoorbeeld digitaal akten te kunnen afleveren.