Icann, de instantie die wereldwijd het domeinnaamsysteem beheert, besloot in juni om de regels voor het toekennen van nieuwe toplevel domeinnamen (TLD's) te versoepelen. Zo zou het bijvoorbeeld mogelijk worden om een merknaam als suffix te gebruiken, of om niet-commerciële organisaties van een internetachtervoegsel te voorzien. De Vlaamse overheid toonde zich meteen geïnteresseerd, en maakt zich volop klaar om een dossier in te dienen voor een .vla-achtervoegsel.
...

Icann, de instantie die wereldwijd het domeinnaamsysteem beheert, besloot in juni om de regels voor het toekennen van nieuwe toplevel domeinnamen (TLD's) te versoepelen. Zo zou het bijvoorbeeld mogelijk worden om een merknaam als suffix te gebruiken, of om niet-commerciële organisaties van een internetachtervoegsel te voorzien. De Vlaamse overheid toonde zich meteen geïnteresseerd, en maakt zich volop klaar om een dossier in te dienen voor een .vla-achtervoegsel. Het plan van Icann dat momenteel in beraad is, spreekt over een startprijs van 150.000 euro per nieuwe domeinextensie. Geïnteresseerde partijen zouden die som onmiddellijk bij het indienen van een dossier op tafel moeten leggen. Na de goedkeuring door Icann, zou de instantie een jaarlijkse bijdrage van 60.000 euro vragen voor het beheer van het achtervoegsel. Tot eind december konden er kanttekeningen worden ingediend. Grofweg vielen de bezwaren uiteen in twee grote categorieën: te hoge kosten voor consumenten en bedrijven, en te weinig garanties voor de bescherming van merknamen. Daarnaast rezen er ook vragen over verwarring bij de internetgebruiker, die in de veelheid aan topdomeinen zijn sites niet meer zou kunnen terugvinden. Bedrijven en instellingen roeren zich ook volop, omdat ze vrezen dat het heel wat geld gaat kosten om hun merknamen veilig te stellen. Zeker omwille van het economische klimaat stellen velen zich de vraag of dit wel het juiste moment is, en of er wel interesse zal zijn. Op dit ogenblik zijn er bijna 250 TLD's in omloop. Eigenaars van een merknaam moeten nu al veel tijd en geld steken in het registreren van internetadressen waarin hun naam (of een afgeleide van hun naam) voorkomt. Dit om fishing, fraude en andere misbruiken tegen te gaan. Een groot aantal belangrijke spelers waaronder Yahoo en Microsoft roept Icann dan ook op om af te zien van de uitbreiding, of om de plannen op zijn minst uit te stellen. De domeinnaambeheerder kreeg de voorbije weken echter ook tegenkanting uit onverwachte hoek. Waarnemend adjunct-minister Meredith Baker van de 'National Telecommunications and Information Administration' (NTIA, het Amerikaanse ministerie van Telecom en Informatisering), schreef in een open brief gericht aan Icann dat het helemaal niet duidelijk is of de baten zullen opwegen tegen de kosten. Vóórdat er nieuwe domeinextensies worden toegewezen, moet de veiligheid en de stabiliteit van het adresseringssysteem op het internet gegarandeerd worden, stelt Baker. "Icann moet eerst maar eens onderzoeken of de uitbaters van al die nieuwe domeinnamen niet te machtig kunnen worden, waardoor ze de prijzen gevoelig zouden kunnen laten stijgen." De NTIA spreekt ook zijn bezorgdheid uit over het feit dat Icann tal van controversiële domeinextensies (zoals .sex) wil tegenhouden. Baker: "De organisatie zou zich beter bezighouden met de technische kant van het verhaal, en niet met morele beslommeringen die door de overheid kunnen worden aangepakt." Strikt gezien kan of mag de VS de manier van werken bij Icann niet beïnvloeden. De organisatie werd opgericht als een onafhankelijke speler, die zelf zijn koers kan bepalen. Desalniettemin kan Icann wegens historisch bepaalde, contractuele verplichtingen geen enkele nieuwe domeinextensie introduceren zonder de voorafgaande goedkeuring van de Amerikaanse overheid. Het is nog koffiedik kijken in welke mate de plannen van Icann nu op de lange baan geschoven worden. Normaal gezien zou in juni het startschot worden gegeven voor de biedingronde en kunnen dossiers dan ook worden ingediend. Maar zowat alle ingewijden zetten vraagtekens bij die deadline. "Het handboek voor de evaluatiecommissie is verre van klaar, en er zijn nog veel te veel vraagstukken die moeten worden opgelost", reageert algemeen directeur Rudi Vansnick van Isoc Belgium. De demarche van Meredith Baker toont wel aan in welke richting de relatie tussen de Amerikaanse overheid en Icann evolueert. Terwijl de instantie er de voorbije jaren alles aan gedaan heeft om zijn onafhankelijkheid ten opzichte van de overheid te benadrukken (al was het maar om grote multinationals gerust te stellen), wil diezelfde overheid benadrukken dat ze nauwlettend in het oog houdt of Icann zijn boekje niet te buiten gaat en bijvoorbeeld acties onderneemt die de concurrentie en de stabiliteit van het internet in het gedrang zouden kunnen brengen.Frederik Tibau