Cloud Communications & Computing Corp: zo heet het bedrijf dat ondernemer Emmanuel Yazbeck in 2011 oprichtte. Corporation, want het bedrijf is wel degelijk in de Verenigde Staten gevestigd, meer bepaald in Miami. "Ik heb altijd in België gewoond, maar we wilden wel het kapitaal voor onze onderneming in de Verenigde Staten ophalen. Dat is de hoofdreden waarom we het bedrijf daar gevestigd hebben", vertelt Yazbeck. We spreken elkaar via Foneo Meetings; de app waarop het bedrijf inzet en waar vier jaar ontwikkeling in kroop. Eind februari werd de betaversie gelanceerd en eind mei werd gekozen voor België als eerste 'go-to-market' land. Omdat Yazbeck in België woont, maar ook om de Amerikaanse concurrenten niet voor de voeten te ...