Wat waren uw eerste vaststellingen toen u aan het hoofd kwam van IT bij Eiffage Energie Systèmes Belux?
...

Wat waren uw eerste vaststellingen toen u aan het hoofd kwam van IT bij Eiffage Energie Systèmes Belux? LAURENT GHIJSELINGS: De groep Eiffage Energie Systèmes Belux bestaat uit verschillende bedrijven die elk gespecialiseerd zijn in hun eigen vakgebied en elkaar perfect aanvullen. Dat is natuurlijk onze kracht en het is ook een grote uitdaging vanuit IT-oogpunt. Daar komt bij dat de groep de laatste jaren sterk is gegroeid, voornamelijk door acquisities. In 2013 hebben we besloten om IT te centraliseren als onderdeel van een groot integratie- en virtualiseringsproject. Zo werd een MPLS WAN ingezet. Parallel hiermee werd een gemeenschappelijke ERP voor de hele groep geïmplementeerd, in dit geval Dynamics Navision, evenals een workflow- en documentbeheeroplossing. Een ander belangrijk project is de implementatie van CMMS of computerondersteund onderhoudsbeheer, op verzoek van verschillende van onze klanten. Deze oplossing laat toe om verschillende soorten rapporten op het terrein te genereren en een realtime overzicht te hebben van de opvolging van de werf. Waarom werd de CIO-functie in het leven geroepen en wat waren uw eerste prioriteiten? LAURENT GHIJSELINGS: De groep had een meer strategische visie nodig om de voortzetting van de IT-consolidatie te verzekeren. Ik besloot om een reeks outsourcing-partnerships aan te gaan en interne teams te heroriënteren naar activiteiten die dichter bij de business staan. Zo werd de infrastructuur geplaatst in co-management met System Solutions, terwijl Computerland werd aangetrokken voor het beheer van onze ERP. Deze uitbesteding laat ons toe om rustig na te denken over de evolutie van onze platformen en tegelijkertijd de interne controle te behouden dankzij competente en redelijk grote teams. In dit geval zijn de sleutelwoorden vereenvoudiging en standaardisatie. Dit servicecontract stelt onze partner System Solutions in staat om onze eerstelijnsteams zowel reactief als proactief te ondersteunen door middel van infrastructuurbewaking. Daarnaast voert onze partner diverse preventieve bezoeken ter plaatse uit, waardoor we sneller corrigerende maatregelen kunnen treffen. Het contract is nu een jaar geleden ondertekend en moet verder worden gehandhaafd gezien de bemoedigende resultaten die tot nu toe zijn behaald. Mijn geloofwaardigheid hangt immers ook af van de kwaliteit van de diensten die door onze strategische partners worden geleverd. Daarnaast vind ik het erg belangrijk dat deze partners bedrijven op mensenmaat zijn, want bij Eiffage komen zowel in het veld als in de IT de mensen op de eerste plaats. Deze partnerships hebben mij in staat gesteld om mijn missie te verleggen van een eenmansorkest dat zich met alle operaties bezighoudt naar een dirigent die de optredens van de partners coördineert en er het maximum uit haalt. Welke projecten staan er de komende jaren op de agenda? LAURENT GHIJSELINGS: Ik zou ze in twee categorieën indelen: business en infrastructuur. Op vlak van business zijn we van plan om onze ERP tegen 2020 in theorie te migreren, waarschijnlijk naar Dynamics Business Central. We zullen eerst functionele analyses uitvoeren alvorens de technische laag aan te pakken. Bovendien weten we nog niet of ERP nog steeds intern gehost zal worden in onze datacenters of in de cloud. Een ander groot project is het BIM of 'building information modeling', dat door zijn collaboratief karakter een sterke impact zal hebben op processen en werkmethoden, met een sterke betrokkenheid van IT. We zullen de dematerialisatie van de werven voortzetten, van de prijsstudie en de kostprijsberekening tot het budgetbeheer, met verschillende mogelijke oplossingen. Parallel hiermee zetten we in op CMMS met het oog op een rationalisatie van onze oplossingen. Het is namelijk zo dat de verschillende bedrijfstakken van de groep elk verschillende instrumenten hebben geïmplementeerd. We willen die terugbrengen tot twee of drie oplossingen. Op het gebied van infrastructuur wil ik middleware of een ESB (enterprise service bus) implementeren, gezien de complexiteit van de groep en zijn legacysystemen, maar ook omdat veel van onze externe klanten een open interface met onze IS zouden willen, mogelijk zelfs in real time. Tot slot staat hyperconvergentie op de agenda met een proof of value in samenwerking met HPE om een VDI-infrastructuur te testen. Als dit project succesvol is, kunnen we overwegen om hyperconvergentie uit te breiden naar andere gebieden. Dit is belangrijk omdat deze hyperconvergentie ons in staat stelt om cloud ready te zijn. We willen vertrekken van een homogene hybride cloud, om te kunnen profiteren van het beste van beide werelden. In feite onderzoeken we de mogelijkheid om over te stappen naar Office 365 en misschien ook Exchange in de cloud. Dat gezegd zijnde blijft de cloud een optie, geen prioriteit. Ook de mobiliteit willen we technologisch verder ontwikkelen, door het managementsysteem van onze mobiele vloot te versterken, natuurlijk zonder de veiligheid uit het oog te verliezen, met name in het kader van de GDPR, maar ook op het niveau van de teams ter plaatse. Hoe evolueren uw budgetten en teams? LAURENT GHIJSELINGS: IT-budgetten liggen in de lijn van het sectorgemiddelde en blijven relatief constant, ook al gaat het voor de groep om 'overheadkosten'. Naast het traditionele driejarige investeringsplan willen we het voortouw nemen en de verschuiving naar digitalisering op een proactieve manier benaderen. Daarom werken we aan de implementatie van interne of externe financieringshefbomen om de digitale transformatie van de groep te verzekeren. De teams werden ondersteund van uitbestedingsprojecten tot profielen die meer gericht waren op gebruikersdiensten, projectmanagement, analyse enzovoort. U bent nu ook verantwoordelijk voor innovatie. Is dat belangrijk? LAURENT GHIJSELINGS: De groep evolueert steeds meer van een installateur naar een leverancier van oplossingen met toegevoegde waarde. Het is daarom essentieel om IT dichter bij de business te brengen om co-creatie te stimuleren. Mijn wens is om een ecosysteem te implementeren dat nieuwe waardeproposities stimuleert. We moeten het bedrijf helpen om business en digitalisering te verzoenen. Elke operationele entiteit zal dit ecosysteem kunnen gebruiken in overeenstemming met haar behoeften, middelen enzovoort. Deze aanpak wordt zowel top-down, vanuit het senior management, als bottom-up ingezet, om iedereen binnen de organisatie in staat te stellen zijn idee in te dienen, dat vervolgens gevalideerd kan worden indien nodig. Dit is wat ik 'e-germinatie' noem: de IT bereidt de grond voor om het zaad te laten groeien dat iedereen kan komen planten. Ik zou hieraan willen toevoegen dat de groep uiteraard actief is op het gebied van het IoT, wat betreft slimme gebouwen en steden, gedeelde mobiliteit, oplaadpunten, autonome auto's, voorspellend onderhoud enzovoort. We staan hier echt op een kruispunt. Wij zijn in wezen actief in een data-economie waar digitalisering het mogelijk maakt om waarde te creëren voor de klant en tegelijkertijd processen te vereenvoudigen, met bemiddelingsdiensten en advies met toegevoegde waarde waarin met name big data en AI worden gecombineerd. Wat is uw positie ten opzichte van de algemene directie? LAURENT GHIJSELINGS: Het feit dat het bedrijf deze nieuwe functie heeft gecreëerd, toont duidelijk het belang aan van IT voor de groep en voor zijn strategische rol. Daarnaast ben ik onlangs benoemd tot hoofd Innovatie en Digitalisering. De CIO heeft hier een plaats in het beheerscomité en heeft de missie om voorstellen te lanceren naast het businessaspect. Deze positie bewijst dat IT volwassen is geworden, ook al is er nog steeds sprake van een paradox: het is noodzakelijk om dagelijks de waarde ervan aan te tonen, terwijl we weten dat IT van strategisch belang is en een integraal deel uitmaakt van de toekomst voor het bedrijf. Het gaat er dus om de verschillende bedrijfstakken van de ondernemingen te kennen, betrokken te raken en doelstellingen met de entiteiten te delen. Kortom, we worden voortdurend uitgedaagd. IT moet verder gaan dan zijn rol als bewaker van de stabiliteit en de prestaties van systemen. IT is cruciaal om veranderingen te beheren en innovatie te brengen. De CIO moet daarom zowel ambitieus als pragmatisch zijn, om oplossingen aan te reiken die solide en zakelijk georiënteerd zijn, en tegelijkertijd ook pedagogisch te werk gaan. Mijn rol is ook het ondersteunen van het bedrijf bij het vinden van innovatieve oplossingen en het opvolgen van projecten. Kortom, IT moet de oplossing zijn, niet het probleem.