De naam Truvo zegt u niets? Truvo is het in 2007 herdoopte 'Promedia', uitgever van de 'Gouden Gids' en de 'Witte Gids'. Tot vorig jaar was dat nog overwegend een 'papieren' uitgeverij, stelt Steven Desmet, crm/sales project leader IT, maar daar komt nu wel verandering in. "Truvo bewandelt twee sporen: de overgang van een productgerichte naar een klantgerichte salesaanpak, en een multimediale aanpak." In de zomer van 2007 werd Trust Sales Technologies (TruST) opgestart om zowel de...

De naam Truvo zegt u niets? Truvo is het in 2007 herdoopte 'Promedia', uitgever van de 'Gouden Gids' en de 'Witte Gids'. Tot vorig jaar was dat nog overwegend een 'papieren' uitgeverij, stelt Steven Desmet, crm/sales project leader IT, maar daar komt nu wel verandering in. "Truvo bewandelt twee sporen: de overgang van een productgerichte naar een klantgerichte salesaanpak, en een multimediale aanpak." In de zomer van 2007 werd Trust Sales Technologies (TruST) opgestart om zowel de verkopers, marketing als productie efficiënter en sneller te laten werken. Voortaan zal een zelfde verkoper bij zijn klant alle producten - zowel print als online - kunnen aanbieden, met een professionele ondersteuning van zijn argumenten (onder meer dank zij GeoTruvo, met info voor een bedrijf om optimaal zijn klanten te bereiken, en een SalesWiki). De verkoper kan ter plekke het contract, maar ook de productieinformatie inputten voor transmissie (over umts/3G) naar het back office systeem. "Dat maakt dat de doorlooptijd herleid is van 16 naar 6 dagen," rekent Desmet voor. Tegelijk heeft het TruST-project ook nieuwe middelen voor de marketing opgeleverd, zoals een gegevenspakhuis, goed voor "een real time monitoring van de marktsituatie" en een "single source of truth", en nieuwe rapporteringstools (op basis van Microstrategy). In een volgende fase werkt Desmet al aan een crm-project (op basis van Selligent - Salesforce.com werd overwogen maar te duur bevonden) om een '360°'-kijk op een klant te krijgen, en een 'customer lounge', waar de klant inzicht krijgt in de statistieken van zijn on-line advertenties. Truvo ziet de TruST-toepassingen dan ook als fundamenteel in de overgang van een overwegend passief 'print' product naar een multi- en crossmediaal totaalaanbod aan de klant - van papier langs websites tot info naar pda's en andere mobiele systemen. Inclusief de mogelijkheid om resultaatsverbintenissen aan te gaan, onderstreept Steven Desmet. Voor dat alles heeft hij een beroep gedaan op een breed spectrum van voornamelijk Microsoft-producten. Dat gaat van SQL Server (met deelname aan Microsofts SQL Server 2008 bètaprogramma), de Express editie (op de notebook) en de .Net omgeving tot de nieuwe Visual Studio 2008 en zelfs een bètaversie van Windows Presentation Foundation. Met behulp van umts, xml en webservices kon hij dat alles toch koppelen aan de AS/400 systemen van het back office.Guy Kindermans