Het is meteen het eerste informaticamuseum in België. "U vindt zijn gelijke niet in 375 km in het ronde, " lezen we in de uitnodiging. Het was dan ook vreemd dat België, in tegenstelling tot de ons omliggende landen, nog geen museum had dat de geschiedenis van de informatica in woord en voorwerp illustreert en toelicht. Het Naamse 'Numerical Artefacts Museum - Informatique Pionnière' (NAM-IP) vult die lacune op.
...