Toegegeven, banken en 'tokens' (voor het berekenen van authenticatiecodes) zijn al van bij de aanvang nauw vervlochten met Vasco Data Security. Dat is immers eind van de jaren negentig het resultaat van een fusie tussen het toenmalige Vasco, Lintel Security en Digiline - bouwer van de eerste Digipass. In 1997 had het nieuwe bedrijf al meer dan een miljoen Digipasses verkocht (vandaag ruim 32 miljoen stuks) en het aantal klanten in de bankwereld groeit in snel tempo.
...

Toegegeven, banken en 'tokens' (voor het berekenen van authenticatiecodes) zijn al van bij de aanvang nauw vervlochten met Vasco Data Security. Dat is immers eind van de jaren negentig het resultaat van een fusie tussen het toenmalige Vasco, Lintel Security en Digiline - bouwer van de eerste Digipass. In 1997 had het nieuwe bedrijf al meer dan een miljoen Digipasses verkocht (vandaag ruim 32 miljoen stuks) en het aantal klanten in de bankwereld groeit in snel tempo. Verspreid over alle werelddelen telt het bedrijf vandaag meer dan 1.200 banken op een totaal van meer dan 8.000 klanten. De crisis in de banksector laat wel sporen na, maar "ons succes schuilt in onze businessmix," aldus Jan Valcke, president en coo. "Het gaat steeds om authentication, user identity en digitale handtekeningen." De banken zijn afnemers van grote aantallen, maar wel met "kleine marges", rekent Valcke voor. De perikelen in de bankwereld moeten wat worden gerelativeerd, oordeelt Valcke, want de sector wordt niet overal in de wereld even erg getroffen. "Zelfs als in een land een aantal banken problemen hebben, mag je niet vergeten dat het de bankklanten zijn die gebruik maken van de tokens. Als personen wegtrekken uit een bank in moeilijkheden, groeien we vaak bij de banken waar ze naartoe trekken." Vasco heeft de voorbije jaren ook serieuze inspanningen geleverd in de BRIC-landen - Brazilië, India, China - en daar zijn de bancaire problemen niet zo groot. Dat blijkt meer het geval te zijn in de 'rijpere landen' - West-Europa, Japan en de VS natuurlijk, die vaak met rommelkredieten opgezadeld zitten. Maar voor Vasco zijn de VS minder belangrijk omdat er minder online retailbanking wordt gedaan. Ondertussen blijft Vasco ook in het huidige klimaat de banken bewerken, met studiedagen in steden "van Sydney to Sao Paulo, van Warschau tot Bejing." Dat zijn efficiënte en druk bijgewoonde sessies, met de steun van Flanders Investment & Trade (FIT) en Buitenlandse Zaken. Kortom, de bankwereld ligt nog niet op apegapen maar reageert wel "meer kostenbewust", wat resulteert in "minder grote hoeveelheden en meer herhaalde bestellingen." En dat vaak na langere onderhandelingen. Maar "we blijven werk maken van marktleiderschap." Daarom benadrukt Vasco dat het voor alles een "authentication bedrijf is, full option, all terrain." Authenticatie die van alle markten thuis is, op verschillende platformen, met verschillende diensten (digitale handtekening, PKI,...) en verschillende toepassingen. Op het Vacman authenticatieplatform kan Vasco immers producten aanbieden als Identikey, een volledige authenticatieserver voor gebruik in combinatie met andere toepassingen. Banken hebben hiervoor al de basisinfra-structuur in huis. Een bank die bijvoorbeeld intern haar cashbeheertoepassingen wil beveiligen, kan op een snelle implementatie rekenen. Sinds 2005 wordt met dezelfde authenticatieproducten ook in toenemende mate op niet-bancaire klanten gemikt, goed voor "kleinere aantallen per klant, maar wel hogere marges." Vasco investeert "in de verkoop aan bestaande klanten. De ontwikkeling van producten met toegevoegde waarde vereist wel wat meer uitleg bij de klant, maar het resulteert in een hogere omzet per klant." Momenteel is de omzet ca. 80/20 verdeeld over banken en andere bedrijven, maar 'daar moet op korte termijn een evenwicht in komen. We werken hieraan in Europa, onze thuismarkt, maar ook steeds meer buiten Europa. Daarvoor creëren we ook meer lokale vestigingen met lokale mensen." Hoe verscheiden de mogelijkheden wel zijn, blijkt uit de opsomming met 'packs' voor gebruik in combinatie met Citrix, Watchguard, Domino en andere omgevingen. Of het gebruik in combinatie met SaaS-producten zoals Salesforce.com. Maar ook voor de beveiliging van online spelomgevingen (zodat de spelers niet hoeven te vrezen dat hun account wordt gekraakt en hun wapens, goud en andere waardevolle spullen worden gestolen). Vasco biedt tevens ook de mogelijkheid om in samenwerking met partners verschillende vormen van dienstverlening rond authenticatie aan te bieden. Op termijn wil Vasco voorzien in een groter aanbod op mobiele systemen, het inbedden van de Digipass-technologie in de platformen van derden (Digipass Embedded Software Solution) en dies meer. Die ontwikkelingen kunnen intern gebeuren, in samenwerking met partners of eventueel door overnames. "We hebben het geld om bedrijven te kopen," aldus Jan Valcke. Over een paar jaar moet de wereld dan ook een ander Vasco kennen. Een zelfzekere claim waarvoor Vasco rekent op zijn "bewezen vermogen te kunnen plannen," en "onze productie-expertise." Vasco is en blijft wel een securitybedrijf, dat ook nog meer aan de verspreiding van securityexpertise gaat werken. Onder het merk 'SEAL' biedt het klassikale en e-learning opleidingen (en certificaten) voor de eigen medewerkers, de partners en ook de buitenwereld (gedacht wordt aan de VDAB of Forem, scholen etc). "We hebben de pech dat in 2009 alles vertraagt," geeft Jan Valcke toe maar "we blijven werken aan de toekomst." Guy Kindermans