De war for talent woedt heviger dan ooit in de IT-sector: we hoeven het u niet te vertellen. Heel wat IT-vacatures raken maar niet ingevuld, en dat heeft ook gevolgen voor de rekruteringsstrategie bij bedrijven die meer naar externe partners durven te kijken. HeadFirst Group, bijvoorbeeld, probeert daar op in te spelen door het volledige inhuurproces te centraliseren en bedrijven ook te 'ontzorgen' van de administratie. "Volledige vendorneutraliteit is een belangrijk punt waarmee wij dan het verschil willen maken. Het maakt dat we een betere positie kunnen innemen om grotere organisaties te begeleiden naar het voor hen best geschikte proces. Het maakt ook dat we een breder aanbod kunnen geven dan de kleine vijvers waar iedereen in vist", vertelt Myranda Dyck, country manager BeLux van HeadFirst Group.
...

De war for talent woedt heviger dan ooit in de IT-sector: we hoeven het u niet te vertellen. Heel wat IT-vacatures raken maar niet ingevuld, en dat heeft ook gevolgen voor de rekruteringsstrategie bij bedrijven die meer naar externe partners durven te kijken. HeadFirst Group, bijvoorbeeld, probeert daar op in te spelen door het volledige inhuurproces te centraliseren en bedrijven ook te 'ontzorgen' van de administratie. "Volledige vendorneutraliteit is een belangrijk punt waarmee wij dan het verschil willen maken. Het maakt dat we een betere positie kunnen innemen om grotere organisaties te begeleiden naar het voor hen best geschikte proces. Het maakt ook dat we een breder aanbod kunnen geven dan de kleine vijvers waar iedereen in vist", vertelt Myranda Dyck, country manager BeLux van HeadFirst Group. "We zien veel Belgische organisaties die een extern inhuurproces willen gaan neerzetten of specifiek een MSP-model overwegen. Maar wordt er niet te snel geschakeld naar een log outsourcingsproces?", vraagt Myranda Dyck zich af. Ze wijst ons er op dat bedrijven nog te weinig op lange termijn denken. "Soms is het beter om eerst te bekijken waar je als bedrijf staat met je inhuurprocessen, die te analyseren en dan te bepalen wat je volgende stap moet zijn. Eigenlijk moet je weten waar je binnen vijf jaar wil staan met je tewerkstelling en de nodige stappen nu plannen. Nog te weinig Belgische organisaties doen dat", meent Dyck. "We zien veel externe inhuurprojecten waarbij in eerste instantie de inkoopafdeling betrokken is en niet zozeer het HR-departement, laat staan de ICT-afdeling. Nochtans is het beter om alle stakeholders erbij te betrekken om zo álle noden in kaart te brengen en de juiste vraagstelling te kunnen formuleren. Zo kan je ook veel beter kost en competentie in evenwicht krijgen", geeft Dyck ons nog mee. "De nood is er, maar bepaal hoe groot de nood is. We krijgen soms rfi's binnen met vragen die vanuit de organisatie worden opgesteld, maar waar er geen informatie-uitwisseling is met partijen die met de externe inhuur bezig zijn. Dat resulteert in paniekvoetbal", aldus Dyck. "Een aantal grote partijen bijvoorbeeld die ooit een MSP hadden, hebben er de stekker uitgetrokken omdat het niet opbracht en omdat het de schaarste niet tegenhoudt. Hoe komt dat? Omdat zij het proces niet juist ingericht hebben." HeadFirst Group neemt in het advies rond de aanwerving van IT-profielen ook al eens een buitenlands luik mee. Het onlangs overgenomen Myler - dat vooral in Nederland gekend is - heeft een global sourcing afdeling. Die moet de schaarste helpen opvangen met profielen uit onder andere Costa Rica, India en het Oostblok. Het gaat dan om een soort try & hire systeem waarna ze doorvloeien naar de payroll van de eigenlijke opdrachtgever. "Voor sommige grote organisaties kan dat zeker een oplossing bieden. In die landen vind je nog heel wat competenties die we nauwelijks nog lokaal kunnen opvullen. Uiteraard mag de taalbarrière dan geen probleem zijn, maar in grote IT-omgevingen is Engels dikwijls de voertaal", weet Myranda Dyck die in dat global sourcing luik ook veel potentieel ziet in ons land. "We zien nu al grote bedrijven die bij ons aankloppen en alleen nog maar met profielen uit bijvoorbeeld het Oostblok willen werken. Voor goeie en betaalbare Java-ontwikkelaars bijvoorbeeld, waar hier nog steeds een groot tekort aan is. Als de lokale mensen er gewoon écht niet zijn, moet je wel uitkijken naar andere landen: je kan niet blijven stilstaan als bedrijf." Het global sourcing luik zal in ons land net als alle andere activiteiten trouwens onder de vlag van HeadFirst Group aangeboden worden. "Myler en Staffing Management Services (een overname van vorig jaar, nvdr.) zijn hier toch minder bekend, dus heeft het geen zin voor ons om die 'brands' uit te spelen in ons land", aldus Dyck. Ook Source wordt niet langer als merk ingezet. Source levert het contracting-stuk, maar over alle afdelingen van HeadFirst Group heen: oftewel de lijm die er moet voor zorgen dat de belofte van 'complete ontzorging' ook effectief pakt.