In alweer een nieuwe editie van de Salarisenquête peilt Data News naar de professionele toestand van de IT'ers, hun loonsvoorwaarden en hun verwachtingen. We klokten af op 329 respondenten waarvan 77% Nederlandstalig: voldoende om relevante vergelijkingen met vorige edities te maken. De bevraging werd online afgenomen na een oproep van Data News onder het eigen lezersbestand. 77% i...

In alweer een nieuwe editie van de Salarisenquête peilt Data News naar de professionele toestand van de IT'ers, hun loonsvoorwaarden en hun verwachtingen. We klokten af op 329 respondenten waarvan 77% Nederlandstalig: voldoende om relevante vergelijkingen met vorige edities te maken. De bevraging werd online afgenomen na een oproep van Data News onder het eigen lezersbestand. 77% is loontrekkend, 10% zelfstandig/freelancer, en niet onbelangrijk: 10% in (pre-)pensioen. Net de helft van alle respondenten werkt in een bedrijf of organisatie buiten de typische ICT-sector. Respectievelijk 22% en 3% werkt in een overwegend softwarebedrijf en hardwarebedrijf. 16% van al wie de enquête invulde werkt bij een systeemintegrator of voor een consultancybedrijf. De enquête werd in mindere mate ingevuld door werknemers van een outsourcer/hostingbedrijf (5%) en distributeur/reseller (3%). 55% werkt in particuliere dienstverlening, tegenover 17% in de openbare sector en overheid. Industrie & productie zijn goed voor nog eens 24% van de respondenten. Non-profit, inclusief gezondheidszorg, is met 4% ondervertegenwoordigd in dit onderzoek. Wat de eigenlijke functies betreft, zien we dat de grootste groep een IT-manager is (13%). De 27 andere functies vertegenwoordigen elk minder dan 10% van het geheel. Dit toont enerzijds dat het onderzoek een heel heterogene weerspiegeling is van het ICT-landschap, maar betekent anderzijds wel dat we de resultaten nauwelijks kunnen uitdiepen per functiecategorie. De meerderheid werkt verder in bedrijven van 500 personen en meer (51%), 23% voor bedrijven tussen de 101 en 500 werknemers. Ook nog goed om weten tot slot, is dat 55% van alle respondenten de laatste tien jaar voor slechts één werkgever gewerkt heeft, 21% voor twee werkgevers en 11% voor drie. Echte jobhoppers - meer dan drie werkgevers in de afgelopen tien jaar dus - vinden we niet veel terug in dit onderzoek.