Dat cybersecurity wel degelijk een thema is dat iedereen aanspreekt, bewees het aantal deelnemers aan die conferentie: ruim 42.000! beveiligingsexperten uit heel de wereld maakten er hun opwachting en ruim 700 bedrijven toonden wat ze in hun mars hadden op dat vlak (inclusief de overheid met de NCSA). Elk van die leveranciers bood wel een product aan dat een of ander beveiligingsaspect voor zijn rekening neemt, maar de algemene teneur van de conferentie was dat u met losse producten geen sluitende beveiliging kan bouwen.
...