Het Britse Vesuvius is een van de voornaamste spelers op de markt van hittebestendige materialen voor gebruik in de staalnijverheid, glasblazerij of petrochemie. Het bedrijf bouwt momenteel trouwens een tweede fabriek in Oostende die grondstoffen zal leveren aan de andere Europese dochterbedrijven.
...

Het Britse Vesuvius is een van de voornaamste spelers op de markt van hittebestendige materialen voor gebruik in de staalnijverheid, glasblazerij of petrochemie. Het bedrijf bouwt momenteel trouwens een tweede fabriek in Oostende die grondstoffen zal leveren aan de andere Europese dochterbedrijven. Drie jaar geleden stapte het bedrijf af van het principe van één telecomleverancier per regio. In de plaats kwam er een VNO (virtual network operator) die wereldwijd voor betere communicatieoplossingen - en -voorwaarden zou zorgen en daarbij rekening moest houden met een permanente stroom van veranderingen: overnames, consolidatie van activiteiten, opening van nieuwe sites, delokalisering naar landen waar telecommunicatie moeilijker te beheren is,... "Bij een overname begeven we ons al gauw op onbekend terrein", zegt Pierre Combemale, cio van Vesuvius. "De volgende acquisitie wordt er misschien één aan de andere kant van de wereld, waar we niet vertrouwd zijn met de operator. Is hij betrouwbaar, welke strategie hanteert hij, wat zijn mogelijkheden, etc.? Bovendien willen we niet langer afhankelijk zijn van één enkele leverancier of één enkele technologie." Sinds 2004 maakte Vesuvius gebruik van een mpls-infrastructuur van Verizon die de Amerikaanse vestigingen verbond met het infocentrum, waar de JD Edwards-erp gehost werd. "Die was erg gevoelig voor latency-problemen omdat met Citrix gewerkt werd. Een uitbreiding van de mpls-infrastructuur op al onze sites was noodzakelijk geworden om te voldoen aan de behoeften van de applicaties (met name een financiële consolidatie die in real time met de server verbonden was), maar ze was toen uitgesloten door de tarieven die Verizon MCI internationaal toepaste." De niet-Amerikaanse vestigingen waren onderling verbonden via ip vpn-verbindingen, geïmplementeerd en beheerd door het bedrijf zelf. Een aanvaardbare oplossing voor nationale verbindingen, maar"verre van ideaal", aldus Pierre Combemale. Vesuvius kan nu een beroep doen op de MPLS Matrix-dienst (interconnectie van MPLS-netwerken en verenigd beheer) van Vanco en tegelijk voor de goedkoopste leverancier kiezen (Global Crossing kreeg in Europa de voorkeur boven Verizon). Tegen juli zou 80 procent van de sites verbonden moeten zijn via mpls enip vpn, slechts 20 procent (de vestigingen met weinig verkeer of werknemers) zou uitsluitend met ip vpn-verbindingen werken. "De IPSec-technologie zal de belangrijkste blijven voor de noodverbindingen en de lokale toegang tegen geoptimaliseerde kosten." "Er moet met een hoop noden worden rekening gehouden", legt Combemale uit. "Te beginnen met de wereldwijde inplanting van de groep - van Europa en Noord-Amerika tot Zuid-Afrika, via Azië/Oceanië of Zuid-Amerika. Het netwerk moet een groot aantal kleine of middelgrote vestigingen verbinden en zowel lokale, regionale (bijvoorbeeld een specifieke erp voor Italië) en wereldwijde applicaties (zoals de BI van Cognos) ondersteunen. De behoeften van die applicaties zijn evenwel variabel. Citrix is zeer gevoelig voor vertragingen, terwijl Lotus Notes dat is voor bandbreedte. Sommige productieapplicaties vereisen een constante beschikbaarheid... In het algemeen hadden wij garanties nodig op technologisch vlak teneinde ons te kunnen aanpassen aan de uitdagingen van onze business." Na een eerste positieve ervaring van drie jaar, heeft Vesuvius besloten om zijn contract met Vanco met vijf jaar te verlengen. "We hebben lang nagedacht alvorens ons voor zo lang te binden, maar we hebben dan ook een aantal garanties geëist." Dat zijn: een jaarlijkse korting op de netwerkbeheerskosten (Vanco krijgt een percentage op de bereikte besparingen), een flexibel contract (Vesuvius kan, binnen redelijke grenzen, het aantal sites of mpls/ip vpn-verbindingen laten variëren), financiële boetes en zelfs de mogelijkheid om het contract op te zeggen in geval van niet-naleving van de service level agreements,... Vanco heeft er zich overigens toe verbonden om een bepaald percentage netwerkincidenten op te sporen alvorens Vesuvius ze opmerkt. Als dat engagement niet wordt nageleefd, mag het zijn beheersvergoedingen ( management fees) niet verhogen. "Een dienstleverancier zegt vaak dat hij zijn tarieven moet verhogen om zijn teams te kunnen betalen, te investeren in opleidingen, enz. Wij hebben aan Vanco gezegd dat wij dit standpunt begrijpen, op voorwaarde dat de geleverde diensten er ook op vooruit gaan." Vesuvius kan bovendien ook elk jaar overgaan tot een ANP (active negociation process) waarbij Vanco de telco's waarvan gebruik wordt gemaakt, weer in concurrentie moet plaatsen met andere operatoren of andere technologieën. "Maar de keuze om al dan niet over te gaan tot een dergelijke oefening ligt nog altijd bij de klant. Als je enkel verandert van operator, heeft dat geen enkele invloed. Het enige risico is dat je uiteindelijk geen besparingen realiseert. Als het echter gaat om een verandering van technologie, impliceert dat voor de klant een investering die gerentabiliseerd moet worden." Brigitte Doucet