Ministry of Privacy, het burgerinitiatief geleid door jurist ...