Abbott ziet massa's kansen in het virtualiseren van desktops: "Er zijn 25 miljoen Windows-servers en wel 500 miljoen Windows-desktops. Net zoals virtualisatie het datacenter heeft getransformeerd, zal het dat ook met de kantoren doen. Bedrijven gaan desktops steeds meer als onderdeel van hun bedrijfsinfrastructuur zien. " Abbott stelt ook vast dat er veel beweegt in de wereld van start-ups, maar voegt er meteen aan toe dat die niet veilig zijn voor de overnamedrang van grote spelers. "Bedrijven als Microsoft, HP, Avocent, Novell en Quest zullen heel waarschijnlijk acquisities doen in deze markt," voorspelt hij.
...

Abbott ziet massa's kansen in het virtualiseren van desktops: "Er zijn 25 miljoen Windows-servers en wel 500 miljoen Windows-desktops. Net zoals virtualisatie het datacenter heeft getransformeerd, zal het dat ook met de kantoren doen. Bedrijven gaan desktops steeds meer als onderdeel van hun bedrijfsinfrastructuur zien. " Abbott stelt ook vast dat er veel beweegt in de wereld van start-ups, maar voegt er meteen aan toe dat die niet veilig zijn voor de overnamedrang van grote spelers. "Bedrijven als Microsoft, HP, Avocent, Novell en Quest zullen heel waarschijnlijk acquisities doen in deze markt," voorspelt hij. Verschillende sprekers benadrukten op Profoss dat veelzijdige en flexibele beheertools voor virtualisatie in de komende jaren steeds belangrijker worden. "We zien de markt van beheertools op dit moment exploderen," weet Abbott. Niko Nelissen van Q-layer ziet in de toekomst zelfs de mogelijkheid om een virtuele desktop te migreren van het datacenter naar je lokale laptop. Een andere mogelijkheid kan 's nachts energie besparen door virtuele machines naar minder servers te migreren en de ongebruikte servers daarna uit te schakelen. Nelissen benadrukt echter dat zoveel flexibiliteit een nieuwe aanpak vereist: "Een bedrijf moet dan al zijn resources kunnen nagaan in een erp-database, ook de virtuele." Matthias Rechenburg van Qlusters presenteerde als mogelijke oplossing de opensource beheertool OpenQRM die zijn bedrijf ontwikkeld heeft. Het pakket maakt abstractie van het specifieke virtualisatiesysteem dat je gebruikt. Volgens Frank Kohler van Suse/Novell zal virtualisatie dit jaar sterk verbeteren op het vlak van performance. Hij ziet heel wat heil in het integreren van virtualisatie in het besturingssysteem, vooral in Linux, waardoor de hypervisor nog verder geoptimaliseerd kan worden. Een andere manier voor betere performance zijn de zogenaamde 'virtual appliances', virtuele machines die van het gastbesturingssysteem enkel de onderdelen bevatten die de toepassing erboven gebruikt. Kohler wijst erop dat dit in Linux veel gemakkelijker gaat dan in Windows. Ook op het vlak van hardware kan er nog heel wat worden geoptimaliseerd, aldus Mike Kreiten van AMD. Zo beschikt de vorig jaar geïntroduceerde vierkerns AMD Opteron-processor over Rapid Virtualization Indexing, dat het geheugenbeheer bij gebruik van virtualisatie sneller kan doen verlopen. Op vlak van beveiliging zou 2008 weleens een zwart jaar kunnen worden voor virtualisatie. John Abbott gelooft dat hij dit jaar nog een hypervisor root exploit voor VMware's ESX-server zal zien, een mening die ook door Microsofts beveiligingsspecialist Crispin Cowan gedeeld wordt. Wanneer iemand kan binnenbreken in een hypervisor, heeft hij de volledige controle over alle virtuele machines daarboven. Het hoeft echter niet louter om hacken te gaan. Tarry Singh van Avastu Research presenteerde bijvoorbeeld het volgende scenario. "Stel dat je van werkgever verandert, dan kopieer je binnenkort gewoon de virtuele machine waarin je werkt op een usb-stick en neemt ze mee naar je nieuwe werkgever. " Het stelen van een hele bedrijfsomgeving wordt zo een fluitje van een cent. Een steeds terugkerend thema in Profoss was het gebrek aan interoperabiliteit. Volgens Tarry Singh maken it-managers zich zorgen dat ze door hun keuze voor een bepaald virtualisatieproduct in een vendor lock-in terechtkomen. In de praktijk werken bedrijven echter vaak in heterogene omgevingen met heterogene beheertools en met een mix van open en closed source software. Al deze tools moeten kunnen samenwerken. Ook in de paneldiscussie tussen mensen van Microsoft, Citrix, Suse/Novell en VMware kwam dit duidelijk naar voren. Iemand uit het publiek vroeg het panel wanneer we een standaard voor virtualisatie-images hebben, zodat bedrijven hun virtuele machines eenvoudig kunnen migreren van het ene virtualisatieproduct naar het andere. Jeremy van Doorn van VMware antwoordde dat het OVF-formaat (Open Virtual Machine Format) hiervoor een goede kandidaat is. Bovendien ziet hij open standaarden en interoperabiliteit steeds belangrijker worden. z Koen Vervloesem