Het Waals-Brabantse bedrijf gaat prat op het recent ondertekende OEM-akkoord met IBM. Dat maakt het mogelijk de InfoSphere Global Name Recognition-technologie van IBM te integreren in de VRisk van VCS. In 1998 naam de Franse producent van bancaire pakketten Viveo het Belgische Cognitive Systems Europe over, gespecialiseerd in Anti-Money Launderingoplossingen (AML). Sindsdien heeft het Belgische dochterbedrijf zich binnen de groep ontpopt tot het belangrijkste expertise- en ontwikkelingscentrum voor AML. ...

Het Waals-Brabantse bedrijf gaat prat op het recent ondertekende OEM-akkoord met IBM. Dat maakt het mogelijk de InfoSphere Global Name Recognition-technologie van IBM te integreren in de VRisk van VCS. In 1998 naam de Franse producent van bancaire pakketten Viveo het Belgische Cognitive Systems Europe over, gespecialiseerd in Anti-Money Launderingoplossingen (AML). Sindsdien heeft het Belgische dochterbedrijf zich binnen de groep ontpopt tot het belangrijkste expertise- en ontwikkelingscentrum voor AML. Cio Amanda Gilmour: "Onze AML-soft filtert banktransacties met de bedoeling eventueel financieel verkeer met organisaties die in de officiële zwarte lijsten als terroristisch bestempeld worden, op te sporen. Met onze suites kunnen ook abnormale bewegingen vastgesteld worden. Als een hoger kaderlid alle dagen 5000 euro op zijn rekening stort, is dat niet normaal. Voor een handelaar zijn regelmatige deposito's niet ongebruikelijk maar het wordt wel verdacht als die deposito's gebeuren met biljetten van 500 euro. Met onze tools kunnen de banken voorts ook hun databasebestanden checken en nagaan of sommige van hun klanten niet opduiken in de regelmatig geüpdate zwarte lijsten. "Het is wel een beetje vreemd dat we 'AML'-klanten in haast de hele wereld hebben, behalve in Frankrijk en België," glimlacht Amanda Gilmour. "Die internationalisatie vooral in de richting van Azië en de Stille Zuidzee, neemt nog toe. China, Japan, Australië, de Filippijnen ook zijn voor belangrijke groeimarkten." Hoe zit het met het Belgische 'AML'-departement? "Belangrijk is natuurlijk dat OEM-contract met IBM dat de integratie van de InfoSphere-technologie van Big Blue voorziet. Die technologie analyseert de naam, de diverse titels, de variaties in uitspraak, mogelijke spellingsfouten en verkleinwoorden en is van toepassing op meer dan een miljard namen. Eenzelfde naam kan naargelang het land op heel andere manieren overgeschreven worden: dat woordbeeld ziet er heel anders uit in China, Japan of Algerije. En die IBM-tool, die trouwens al gebruikt wordt door de CIA of het Bureau voor Nationale Veiligheid, wordt nu geïntegreerd in onze VRisk-suite." De impact van de financiële crisis? "De financiële wereld surplacet momenteel. Er zit geen beweging in de budgetten. Maar gezien de vaak negatieve aandacht die ze vandaag krijgen, zorgen de banken er meer dan ooit voor dat ze conform de de heersende wetgevingen functioneren en dat ook blijven doen. Dat geeft ruimte aan bedrijven zoals het onze," aldus nog Amanda Gilmoure.Jean-Luc Manise