Securitas installeerde in 2004 een shared development center voor de Benelux en fuseerde daarna zijn it-departementen voor beide landen om een shared service center te vormen. Dat centrum ondersteunt 1.500 gebruikers, 1.300 werkstations en 350 embedded terminals in voertuigen. Alles samen goed voor de verwerking van 500.000 berichten per dag.
...

Securitas installeerde in 2004 een shared development center voor de Benelux en fuseerde daarna zijn it-departementen voor beide landen om een shared service center te vormen. Dat centrum ondersteunt 1.500 gebruikers, 1.300 werkstations en 350 embedded terminals in voertuigen. Alles samen goed voor de verwerking van 500.000 berichten per dag. De infrastructuur van Securitas bestond toen voornamelijk uit System i (ex-AS/400) voor databases en toepassingen, Citrix thin client desktops, Lotus Notes en Microsoft Active Directory. Een business die de klok rond om ondersteuning vraagt, steeds dwingender hoge-beschikbaarheidseisen en de stijgende mobiliteit van de medewerkers, al die elementen zorgden ervoor dat de it-dienst van Securitas voor alsmaar krappere timeslots kwam te staan. Voeg daarbij de lancering van nieuwe toepassingen, met name de WebSphere-portal (13 servers in stelling te brengen) en Cognos voor business intelligence (2 servers), en het is duidelijk waarom de it in het tweede kwartaal van 2006 een eerste virtualiseringsproject met VMware wilde starten. Dat project betrof een ESX-host, twee virtuele machines (VM's) en niet-kritieke toepassingen. "De eerste doelstelling van het project was de hardwarekosten drukken", stelt Pieter Dries die destijds verantwoordelijk was voor het virtualiseringsproject. Vanaf februari 2007 werd VMware geïnstalleerd op het productieplatform, met 5 hosts en 17 virtual machines. De vervanging van de servers tussen het derde kwartaal van 2007 en het tweede van 2008 (keuze voor blades), gekoppeld aan één enkel Beneluxplatform voor Notes, was een nieuwe stap op weg naar de consolidatie die uitmondt in 7 ESX-hosts en 35 virtual machines. Vanaf het derde kwartaal 2008 kiest Securitas voor een 'dual datacenter'-aanpak met VMware, naar aanleiding van de consolidatie van de servers en datacenters in de Benelux. De virtualisering werd daarbij uitgebreid tot de file- en printservers en ook tot de applicatieservers. In totaal 4 ESX-hosts beheren voortaan de virtuele omgeving; 2 specifieke ESX-hosts zijn geïnstalleerd in de DMZ. Voor Anne-Mie Foucart, algemeen directeur van VMware Benelux, is Securitas een schoolvoorbeeld van een klant maar Pieter Dries benadrukt dat de virtualisering haast meteen werd toegepast in de productieomgeving en momenteel ook ingezet wordt voor kritieke toepassingen. En dat zijn verregaande ingrepen als it zoals hier het geval is, vitaal blijkt voor de bedrijfsactiviteiten. Pieter Dries heeft lessen geleerd uit het project en wijst op de noodzaak om tijd te nemen voor een goede projectconceptie (eventueel door een beroep te doen op een partner), voldoende resources in te schakelen voor een maximale flexibiliteit (met name voor de fail-over) en de DRP-oplossing te gebruiken voor dynamische toewijzing van resources. Als voordelen noemt hij vooral de flexibiliteit, de doorgroeimogelijkheden van de prestaties en het hoge niveau van beschikbaarheid. Dries vermeldt ook een aantal minpunten: kleine bugs bij de migratie van 3.0.1 naar 3.5.0 of, delicater nog, de gebrekkige ondersteuning van VMware door bepaalde uitgevers (die niet altijd een gepast licentiebeleid hanteren, hoewel er beterschap is). Tot slot wijst Pieter Dries ook op een 'pervers' effect van de virtualisering: gezien het gemak waarmee een nieuwe server wordt aangehaakt, "is het risico niet gering dat de omgeving te snel groeit, met alle beheersproblemen vandien. De kostprijs van het beheer van de besturingssystemen blijft namelijk nagenoeg ongewijzigd. En momenteel biedt VMware daar geen oplossing voor." Pieter Dries besluit dat virtualisering intussen een volwassen technologie geworden is die de beschikbaarheid kan verbeteren en tegelijk de kosten drukt, de termijn voor de ingebruikname van servers verkort en een dynamische toewijzing van resources garandeert. Hoewel hij nu niet langer direct betrokken is bij het project, is hij van oordeel dat andere VMware-oplossingen zouden kunnen worden ingevoerd, ook omdat Securitas, via portals, zijn computerinfrastructuur steeds meer openstelt voor zijn klanten. Marc Husquinet