Begin 2004 ging het Europese Safir-project (Speech Automatic Friendly Interface Research) van start. Dat maakte deel uit van het zesde kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling van de Europese Unie. Achttien spelers namen deel aan het project waaronder waaronder IBM, STMicro-electronics, Geodan, het Waals Gewest, het CIBG, de Universiteit van Twente, JPass, Marathon Data Systems, Thales Communications BASF IT en Voice-Insight. Bedoeling was applicaties en spelers te vinden die konden bijdragen tot het gebruik van de VQL-oplossing (Voice Query Language) van het Brusselse Voice-Insight, een technologie voor een spraakgestuurde interface waarmee de inhoud van databases rechtstreeks kan worden aangesproken.
...

Begin 2004 ging het Europese Safir-project (Speech Automatic Friendly Interface Research) van start. Dat maakte deel uit van het zesde kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling van de Europese Unie. Achttien spelers namen deel aan het project waaronder waaronder IBM, STMicro-electronics, Geodan, het Waals Gewest, het CIBG, de Universiteit van Twente, JPass, Marathon Data Systems, Thales Communications BASF IT en Voice-Insight. Bedoeling was applicaties en spelers te vinden die konden bijdragen tot het gebruik van de VQL-oplossing (Voice Query Language) van het Brusselse Voice-Insight, een technologie voor een spraakgestuurde interface waarmee de inhoud van databases rechtstreeks kan worden aangesproken. Via verschillende proefprojecten werden spraakgestuurde applicaties in verschillende domeinen ontwikkeld en uitgeprobeerd. In de domeinen logistiek en onderhoud wordt de technologie gebruikt voor picking-opdrachten in magazijnen, de ontvangst en sortering van goederen, boekhoudinventarissen en de inspectie van voertuigen. In combinatie met GIS- en GPS-systemen kunnen er geografische gegevens mee worden verwerkt en kan men bijvoorbeeld fraudegevallen of fouten in de toekenning van subsidies voor landbouwgebieden opsporen. Het Brussels Gewest gaat VQL waarschijnlijk gebruiken voor de updates van de digitale Urbis-kaarten (gewestelijke cartografie) voor een snellere invoer van de kenmerken van objecten (bijvoorbeeld het type handelszaak per perceel). In Amsterdam gebruiken ambulanciers VQL om in de ambulance medische parameters in te spreken die dan automatisch worden doorgegeven naar de database van de spoedgevallen in het ziekenhuis. BASF zal deze technologie gebruiken voor zijn eigen bandweerkorpsen die zo bij interventies sneller vragen zullen kunnen stellen over de database met gevaarlijke chemische producten. Het bedrijf bestudeert momenteel ook mogelijkheden om de technologie toe te passen op andere applicaties in de chemische industrie. VQL zou ook het werk van automecaniciens kunnen vergemakkelijken en bijvoorbeeld de oorsprong van elektrische problemen in defecte voertuigen sneller achterhalen. En tijdens de Olympische Spelen in Peking wasde politie uitgerust met pda's met spraakherkenning die instant ver-talingen in verschillende talen mogelijk maakte. Na afloop van het Safir-project "moesten we een methode vinden om te kunnen blijven samenwerken", zegt Charles Kemper, ceo en oprichter van Voice-Insight. Zo is het idee ontstaan voor een kenniscentrum voor spraaktechnologieën, dat op applaus werd onthaald door het Brussels Gewest. Het Gewest zou ook financiële of logistieke steun leveren zoals het ter beschikking stellen van een gebouw van de incubator Tweebeek, op de site van de GOMB in Neder-over-Heembeek. De specifieke invulling van een en ander ligt nog niet vast, maar Voice-Insight en IBM zouden de grote voortrekkers zijn, met bijdragen van voormalige deelnemers aan het Safir-project zoals BASF IT, CapInfo (China) en de Franse groep Thales. Het kenniscentrum zal verschillende taken op zich nemen: ontwikkeling en toepassing van spraakgestuurde applicaties voor de logistieke sector, de openbare diensten, mobiliteit en domotica. Het regelt voorts opleidingen, ondersteuning vóór verkoop aan commerciële teams van de aangesloten bedrijven, tweedelijnsondersteuning ten behoeve van bedrijven die de toepassing gebruiken. Voice-Insight wil in de eerste plaats focussen op de huidige expertisedomeinen, dus logistiek, onderhoudsinspecties, GPS-activering, gesproken vragen van op afstand, "waarvoor de software vrij gelijklopend is". Andere pistes blijven echter mogelijk, zoals domotica (gesproken activering van webdiensten). Hiervoor kan een beroep worden gedaan op investeringsgeld van Miko Rwayitare, een Rwandees-Congolese zakenman in ballingschap in Zuid-Afrika. In mei werd een akkoord gesloten met Oracle voor de integratie van VQL in zijn Warehouse Management- en Mobile Supply Chain-applicaties. Er lopen nog onderhandelingen met andere uitgevers van warehouse management systems en ook met Sybase (tot nu toe bijna uitsluitend Oracle- en MS SQL Server-databases aan bod). VQL hoopt 2008 af te sluiten met een omzet van 5 miljoen euro. De ambities liegen er niet om: "Minimum 7 miljoen in 2009, en een verdubbeling in 2010", aldus Charles Kemper. Het bedrijf telt momenteel een 30-tal werknemers, waarvan vijf in antennes in Duitsland, Nederland, Engeland (geopend op 1 juli) en de Verenigde Staten. "Binnen 2 of 3 jaar hopen we op 80 medewerkers voor alle sites samen. De meeste daarvan zullen in België werken, maar elke buitenlandse antenne zal op zijn minst twee medewerkers tellen, en dat aantal kan nog stijgen naargelang de omzet." Maar alles op zijn tijd; bedoeling is eerst en vooral te zoeken naar een (reeds uitgetekend) netwerk van partners die de nodige steun kunnen bieden in Frankrijk, Italië, Spanje, Bulgarije, Griekenland, China en de VS (partnership met Working Machines).Brigitte Doucet