"De individuele werking van de verschillende ict-afdelingen van de overheid werkt verlammend en is budgettair verkwistend", klinkt het even dramatisch als terecht in een persbericht van de NKGW. Allesbehalve nieuwe kritiek, "maar nu je toch een ware wildgroei ziet van dure ict-projecten, dringt een coördinerende organisatie zich meer dan ooit op", argumenteert gerechtsdeurwaarder Patrick Van Buggenhout.
...

"De individuele werking van de verschillende ict-afdelingen van de overheid werkt verlammend en is budgettair verkwistend", klinkt het even dramatisch als terecht in een persbericht van de NKGW. Allesbehalve nieuwe kritiek, "maar nu je toch een ware wildgroei ziet van dure ict-projecten, dringt een coördinerende organisatie zich meer dan ooit op", argumenteert gerechtsdeurwaarder Patrick Van Buggenhout. Volgens Van Buggenhout kan het absoluut niet de bedoeling zijn om alle ict-afdelingen van de verschillende federale overheidsdiensten (FOD's) onder de verantwoordelijkheid van één minister te plaatsen. "Maar anderzijds zouden heel wat van de projecten die in de steigers staan FOD-overschrijdend moeten zijn. Dat kan maar als ze eerst gescreend en getoetst worden door een overkoepelende instantie." De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders kijkt daarbij in de eerste plaats naar Fedict. Momenteel speelt de administratie achter de ontslagnemende minister van informatisering Peter Vanvelthoven vooral de rol van ict-dienstverlener aan de overige FOD's, maar de nog jonge overheidsdienst zou de entiteit bij uitstek zijn om de coördinatie tussen de verschillende ict-afdelingen op zich te nemen en in een duidelijke structuur onder te brengen. Van Buggenhout hekelt ook het feit dat parlementairen het e-gegeven nog steeds niet serieus nemen. "Bij het stemmen van wetten en andere verordeningen wordt geen rekening gehouden met de vertaling van die wetten naar bruikbare ict-toepassingen. Wat dat betreft leven onze volksvertegenwoordigers en politici nog in de middeleeuwen. Je zou de ict-verantwoordelijken in feite overal moeten bij betrekken. Pas als de wettelijke en de technische kant min of meer in elkaars verlengde liggen en op elkaar afgestemd zijn, zou een wet mogen worden aangenomen, precies met de bedoeling de elektronische procesvoering van die wet nadien makkelijker te kunnen implementeren." Als de volgende regering nalaat om een initiatief te nemen, snijdt ze zich volgens Van Buggenhout verscheidene keren in de vingers. "Niet alleen kost de slechte coördinatie van de verschillende e-govprojecten tientallen miljoenen per jaar, individuele organisaties en bedrijven kunnen zich evenmin profileren op Belgisch en op Europees niveau. Een mogelijke voorsprong ten opzichte van andere landen in de Europese Unie wordt in feite op voorhand onmogelijk gemaakt", vreest de gerechtsdeurwaarder. "Financieel-economisch en ook sociaal is dat een ramp. Bovendien worden er door de verschillende partners enorme budgetten verkwist door het gebrek aan eenduidige en efficiënte werkingsmodellen." Patrick Van Buggenhout is bij de NKGW verantwoordelijk voor de 'Gerechtdeurwaarders Service Bus', een elektronisch platform dat gerechtsdeurwaarders niet alleen zal linken aan de verschillende e-govprojecten, maar ook aan de zogeheten 'authentieke bronnen', zoals het Rijksregister of de Kruispuntbank voor Ondernemingen. De Service Bus zou bijna op poten staan, waardoor de NKGW zich nu een beetje geroepen voelt om de bevoegde instanties nog eens aan te sporen tot actie, "zodat niet alleen de geplande projecten bij Justitie (o.a. Phenix), maar ook de andere e-govplatformen op korte en budgettair haalbare termijn gerealiseerd kunnen worden. De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders zou graag zien dat er zich een totaalproces voltrekt op informaticavlak." Op de Service Bus zullen in eerste instantie een zesduizendtal professionals uit de wereld van de gerechtsdeurwaarders worden op aangesloten. In een later stadium volgen onder meer de banken, de notarissen, de overheidsdiensten en de advocaten, "en dan ga je toch al snel naar twintig- tot dertigduizend gebruikers", weet Van Buggenhout. De NKGW werkt voor het project samen met zijn vaste it-partner 'Link International' uit Wommelgem. Er is een initiële investering van enkele miljoenen euro's mee gemoeid, een bedrag dat snel kan oplopen, want het elektronische gerechtsdeurwaardersysteem is een modulair project waarop naar hartenlust verder kan worden gebouwd. "Eén van de belangrijkste projecten op de Service Bus is het Centraal Bestand van Beslagberichten", aldus nog Van Buggenhout. "Het gaat om één van de mooiste en interessantste justitieprojecten ooit, met een groot maatschappelijk belang. Het Centraal Bestand toont in feite hoe het met de bevolking gesteld is, door het in kaart brengen van financiële en sociale parameters. Het is ook een uniek Belgisch fenomeen. Nergens ter wereld bestaat iets gelijkaardigs. Een zicht krijgen op de solvabiliteit van de burgers is trouwens niet alleen belangrijk voor het gerecht, maar ook voor de schuldeisers en de politieke wereld", prijst de gerechtsdeurwaarder zijn winkel. "Eén van de belangrijkste schuldeisers is en blijft de overheid zelf. De financiële impact van de implementatie van het Centraal Bestand op de begroting zou dus wel eens erg groot kunnen zijn."Frederik Tibau