Na het afronden van de transactie eind vorig jaar, werd in geen tijd begonnen met de integratie van de teams van Iona binnen Progress, onderstreept Didier Mamma, director Emea Strategy & Business van Progress Software. Alle producten van Iona, ook de opensource-producten, werden in de catalogus opgenomen, inclusief een toezegging betreffende ondersteuning op langere termijn.
...

Na het afronden van de transactie eind vorig jaar, werd in geen tijd begonnen met de integratie van de teams van Iona binnen Progress, onderstreept Didier Mamma, director Emea Strategy & Business van Progress Software. Alle producten van Iona, ook de opensource-producten, werden in de catalogus opgenomen, inclusief een toezegging betreffende ondersteuning op langere termijn. Er wordt wel gewerkt aan een rationalisering van het gamma, waarbij Mamma wijst op de complementariteit van het aanbod "wat een integratie relatief makkelijk maakt. De technologieën van zowel Iona als Progress stoelen op standaarden en de enterprise software busses [ESB's] zijn complementair, wat overigens een motief voor de overname was." Blijkbaar wordt daarbij gedacht aan een uitbreiding van Progress' Sonic ESB met faciliteiten uit de Iona-producten. Een koppeling met de CORBA-gerichte producten van Iona bestond al. Het Iona-gamma zal tevens toegang krijgen tot de bijkomende soa-gerichte producten van Progress, zoals de Actional soa-beheerproducten en DataXtend dataintegratieproducten. Mamma stelt voorts dat Progress de middelen heeft om zowel de integratie als de voortgezette ondersteuning te verzekeren door de omzet uit verschillende productlijnen. "Er is het soa-deel dat groeit, maar ook nog de Open Edge omgeving voor de ontwikkeling van toepassingen, en ook de omzet hiervan groeit nog." Hij ziet ook weinig risico's op falen omdat "we geen grote bedrijven om hun klantenbasis kopen, maar erg gericht zijn op bedrijven met geavanceerde niet-bedrijfseigen technologie. We blijven ook dicht bij onze kern van infrastructuurdiensten. We gaan bijvoorbeeld geen BI of zo doen." Wanneer de integratie rond moet zijn, is nog niet definitief vastgelegd, maar 2010 lijkt waarschijnlijk. Met de overname haalde Progress ook Iona's 'open source' Fuse-producten binnen. Worden die mogelijk ondergebracht in een afzonderlijk bedrijf? "Vandaag vormt het een afzonderlijke 'business line', met eigen O&O en 'go to market' teams, dat alles onder de leiding van Iona-mensen met ondersteuning van Progress." De afdeling wordt afgerekend op de eigen winst of verliescijfers en biedt Progress de mogelijkheid om te onderzoeken hoe de klanten inspelen op het 'open source' businessmodel. "Dit model is nog jong en de klanten verwarren 'open source' vaak nog met 'gratis'. De ervaring van Iona is voor ons dan ook interessant, het biedt ons een labo om een en ander te testen." Gaat Progress dan de weg van professionele diensten bewandelen - de 'klassieke' bron van inkomsten in het opensource-bedrijfsmodel - of wordt dat iets voor de partners? Met het gevaar dat Progress dan wel de lasten krijgt maar niet de lusten? "Wij zijn softwarebouwers en niet meteen dienstenleveranciers. Wij zullen de basisdiensten leveren die nodig zijn voor een kwaliteitsproduct, maar daarnaast mikken we op een partnership met dienstenleveranciers. Wat inkomsten betreft biedt Fuse wel een robuuste basistechnologie, maar niet de mogelijkheden en uitbreidingen van Sonic. Het verschil zal dan ook in de hogere lagen worden gemaakt, waar meer toegevoegde waarde dan in de bus zelf wordt geboden." Of 'open source' nu strategisch wordt voor Progress laat Mamma dan ook in het midden. Zelf denkt hij dat open source veeleer complementair zal zijn met de klassieke aanpak van commercialisering en deze laatste niet geheel zal vervangen. Waar de omzetsplit zal liggen - 50/50 klassiek/open source, of 80/20 - is "aan de markt om te beslissen." Ondertussen ziet Mamma nog heel wat mogelijkheden om de bouwers van toepassingen ervan te overtuigen een integratielaag toe te voegen aan hun producten, zodat die vlotter kunnen praten met andere toepassingen. "Wij focussen op partners die hun toepas-singen willen laten groeien in de richting van soa, als een stijl van informatiearchitectuur." Een kwestie van nog meer uitleg verstrekken én training. Overigens relativeert Mamma het wel vaker gehoorde advies dat de huidige crisis een goede gelegenheid vormt om definitief komaf te maken met legaatsystemen. Dat zou ook de soa-markt onderuit halen, aangezien die vaak de integratie van legaatsystemen in nieuwe omgevingen beoogt. Toch niet, meent Mamma, want soa is zeker niet alleen bedoeld voor het integreren van oude systemen, maar om toepassingen beter met elkaar te laten samenwerken, ook doorheen productie- of dienstenkettingen die verscheidene bedrijven omspannen! "Er is nood aan meer composiettoepassingen die toelaten informatie te delen onder partners of tussen silo's in bedrijven."Guy Kindermans