Mobiele gebruikers zijn steeds vaker écht mobiel. Daarmee bedoelen we dat ze hun notebook overal mee naartoe nemen. De notebook wordt in het bedrijf gebruikt, misschien de ene keer met een vaste netwerkkabel en de andere keer draadloos, mogelijk vanaf verschillende afdelingen. Diezelfde notebook neemt een medewerker ook mee op hotel, of naar huis. Op hotel is er mogelijk geen bekabelde netwerkverbinding, maar misschien ook wel. Wellicht moet u gebruik maken van een inbelverbinding via een modem of - als u geluk hebt - van een draadloos netwerk. En wat hebben we thuis? Een breedbandrouter die het hele gezin van internet voorziet, mogelijk ook met een draadloos toegangspunt.
...

Mobiele gebruikers zijn steeds vaker écht mobiel. Daarmee bedoelen we dat ze hun notebook overal mee naartoe nemen. De notebook wordt in het bedrijf gebruikt, misschien de ene keer met een vaste netwerkkabel en de andere keer draadloos, mogelijk vanaf verschillende afdelingen. Diezelfde notebook neemt een medewerker ook mee op hotel, of naar huis. Op hotel is er mogelijk geen bekabelde netwerkverbinding, maar misschien ook wel. Wellicht moet u gebruik maken van een inbelverbinding via een modem of - als u geluk hebt - van een draadloos netwerk. En wat hebben we thuis? Een breedbandrouter die het hele gezin van internet voorziet, mogelijk ook met een draadloos toegangspunt. Al die locaties hebben verschillende netwerkconfiguraties en beveiligingsinstellingen nodig. Een ander ip-adres met bijbehorend subnet en gateway is wel het minst, vaak zijn er ook andere dns-parameters nodig en wellicht ook andere instellingen voor de te gebruiken http-proxy en e-mailservers. Printen is ook zoiets dat verschilt van locatie tot locatie: sommige locaties zullen geen printer bieden, maar andere wel. In elk geval zal het merk en type van de printer verschillen. Als u een gebruiker van pc's en notebooks bent, maar geen kaas gegeten hebt van netwerkconfiguraties, dan zult u er vast niet op zitten wachten om voor elke locatie manueel de netwerk-, printer- en proxy-instellingen van uw notebook te moeten wijzigen. Wat u nodig hebt, is een stuk gereedschap dat dit voor u doet. In Windows Vista zit een sterk verbeterd netwerkcentrum dat netwerkprofielen bijhoudt. Het detecteert het juiste profiel als er een netwerk verandert. Maar als er voor verschillende locaties verschillende instellingen inzake beveiliging, printers, netwerktoegang (ook mailservers e.d.) en netwerkopslag nodig zijn, geeft Vista niet thuis. MultiNetwork Manager pakt het heel wat beter aan. Deze software neemt namelijk alle netwerkgebonden instellingen van uw notebook of pc voor zijn rekening en koppelt ze aan een profiel. Zo'n profiel maakt u zelf aan, en de MultiNet-work Manager kan de huidige en werkende instellingen dan overnemen, of voor een nieuwe en tot dusver onbekende locatie zelf proberen te detecteren wat de juiste instellingen zijn. Daartoe biedt de software allerlei wizards. Eenmaal de profielen aangemaakt, hoeft u ze nog alleen maar te kiezen. Dat kan zelfs al bij het starten van uw notebook, zodat Windows meteen alle juiste instellingen aan boord heeft voordat u inlogt. Naast profielen kunt u ook 'policies' (reglementen) definiëren en dat heeft te maken met beveiliging. Die reglementen kunnen trouwens ook vanuit het bedrijf door een netwerk- of systeembeheerder gedefinieerd en geüploaded worden. In zo'n reglement kunt u vastleggen of de antimalwaresoftware bijgewerkt moet zijn en de firewall ingeschakeld vooraleer contact gemaakt mag worden met een bekend of een onbekend netwerk. U kunt regels opgeven voor het soort netwerk. Er zijn andere reglementen voor bekabelde, draadloze of Blue-tooth-netwerken en ook voor de locatie waarop u zich bevindt. Op die manier kunt u bijvoorbeeld vrij relaxte regels voor Bluetooth laten gelden in uw bedrijf en thuis, maar het helemaal uitschakelen als u elders bent. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk toegang tot een onbekend netwerk altijd te verbieden. Het gebruik van een notebook zou zelfs min of meer aan banden gelegd kunnen worden. Zo zou u wel vpn-verkeer via onbekende netwerken kunnen toelaten, maar geen rechtstreekse netwerk- of internetverbindingen. Aan u de keuze en die is erg uitgebreid. Globesoft gaf de gebruikersinterface van versie 9 een opfrisbeurt. Deze lijkt nu erg op de typische Microsoft-look met gekleurde rubriekbalken links onderaan, een uitklapbare boomstructuur daarboven en details rechts daarvan. Met de hoofdrubriek 'Current Status' krijgt u een snel overzicht van welk profiel actief is, wat de status is van de firewall, uw antimalwareoplossing en de Windows updates, maar ook welke netwerkverbindingen actief zijn en waarmee die verbonden zijn. 'Profiles & Policies' geeft u alle gedefinieerde profielen en reglementen en u kunt van hieruit ook nieuwe aanmaken. Dat kan gepaard gaan met een wizard die u door de configuratie heenhelpt. De twee laatste rubrieken 'Wireless' en 'Printers' komen in essentie overeen met de draadloze-netwerkconfiguratie van Windows en die van het printerbeheer van Windows. Als u regelmatig van netwerkomgeving wisselt, kan MultiNetwork Manager u gouden diensten bewijzen. Voor elke omgeving kunt u immers een profiel met volledige netwerkinstellingen voor alle mogelijke verbindingen en bijhorende beveiligingsreglementen bijhouden zodat u niets meer hoeft te herconfigureren als u naar een ander netwerk overschakelt. Johan Zwiekhorst