Eind februari 2008 werd het GIEI-contract op basis waarvan het Waals Gewest zijn informatica toevertrouwde aan een economisch samenwerkingsverband, bestaande uit NRB, Ciger en (toen nog) Capgemini, weer opgezegd. Hierdoor moet het hele it-verhaal van het Gewest volledig herbekeken worden.
...

Eind februari 2008 werd het GIEI-contract op basis waarvan het Waals Gewest zijn informatica toevertrouwde aan een economisch samenwerkingsverband, bestaande uit NRB, Ciger en (toen nog) Capgemini, weer opgezegd. Hierdoor moet het hele it-verhaal van het Gewest volledig herbekeken worden. Het dossier heeft al genoeg inkt doen vloeien, we herhalen enkel dat de opzegging geen uiting van onvrede over de kwaliteit van het geleverde werk was, maar veeleer paste in een streven naar transparantie, open concurrentie, goed bestuur en de bekommernis om deze strategische tool intern te beheren. De partijen blijven trouwens samenwerken tijdens de 3 jaar durende opzegtermijn die half maart gestart is. Het Waals Gewest verklaart in dit verband: "De formule van totale outsourcing, die enkele jaren geleden populair was, komt sinds enige tijd onder vuur te liggen." Het Gewest krijgt dus drie jaar om menselijke middelen, tools en procedures in stelling te brengen om de it opnieuw onder eigen beheer te brengen. De re-insourcing omvat de aspecten beheer en beheersing van de informatica, conceptie en architectuur, aankoop van uitrustingen en exploitatie. Met andere woorden, het Gewest zal de ontwikkeling van toepassingen en de hosting van infrastructuur blijven uitbesteden, maar dan in het kader van overheidsopdrachten. Om de nieuwe it-strategie te lanceren wordt binnen de Service Public de Wallonie (Waalse overheidsdienst, het resultaat van de fusie tussen MRW en MET, de ministeries van het Waals Gewest, resp. van uitrusting en transport) een DGT (transversale algemene directie) opgericht: Département des Nouvelles Technologies et de l'Information. Dat zal een 50-tal informatici uit beide administraties bijeenbrengen onder de leiding van Francis Mossay (die niet alleen bevoegd wordt voor informatica maar ook voor budget en logistiek). Mossay buigt zich momenteel over de uitwerking van een businessplan. In dit stadium is het nog niet duidelijk of de bestaande profielen de juiste zijn en of opleidingen en/of rekruteringen nodig zijn. "Door zijn it weer in huis te halen zal het Gewest niet alleen méér kunnen doen met hetzelfde budget, maar ook schaalvoordelen realiseren", stelt Denis Sibille, adjunct-kabinetschef van Rudy Demotte, minister-president van de Waalse regering. In de mededeling wordt het team van 50 informatici overigens vergelijkbaar geacht met dat van het it-departement van de Vlaamse Gemeenschap. Het is echter stukker kleiner dan de zowat 130 informatici van Forem (Waalse tegenhanger van VDAB) of van Etnic (dat de it van de Franse Gemeenschap beheert), hoewel de context moeilijk te vergelijken valt. Bovendien leveren zo'n 150 mensen co-sourcingdiensten voor de twee huidige ministeries. Volgens een officiële mededeling van de Waalse Regering "zou het nuttig zijn" een samenwerking met Etnic te onderzoeken in het kader van bepaalde specifieke projecten (zoals de Gcom-toepassing voor beheer van de overheidsboekhouding). Tot vandaag werden geen data bekend gemaakt voor de publicatie van het businessplan of voor de effectieve installatie van het nieuwe departement. (Binnen de DGT moeten nog enkele benoemingen plaatsvinden....) De overgang lijkt niet voor onoverkomelijke problemen te zorgen: "De GIEI zou het spel moeten blijven meespelen, met name omdat bepaalde projecten langer dan 3 jaar duren." GIEI beseft uiteraard ook dat het op termijn en al was het maar gedeeltelijk leverancier kan blijven. Marc Husquinet