Een beetje naar het model van het Microsoft Innovation Center, maar met de wil om het nieuwe publiekprivaatrechtelijk initiatief te verankeren op de participatie van verschillende (grote) commerciële it-actoren, gaf de Waalse regering midden december haar zegen voor de oprichting van een nieuw R&D- en prototyping-centrum in Bergen, ter ondersteuning van projecten en start-ups rond 'green it'.
...

Een beetje naar het model van het Microsoft Innovation Center, maar met de wil om het nieuwe publiekprivaatrechtelijk initiatief te verankeren op de participatie van verschillende (grote) commerciële it-actoren, gaf de Waalse regering midden december haar zegen voor de oprichting van een nieuw R&D- en prototyping-centrum in Bergen, ter ondersteuning van projecten en start-ups rond 'green it'. De werking van Euro Green IT is geënt op twee pijlers: "groene informatica" (recycleerbare producten, ecologische infocenters, enz.) en "it ten dienste van green", met de ontwikkeling en implementatie van applicaties en oplossingen die "duurzame ontwikkeling kunnen potentialiseren", legt Pierre Leclercq uit. Hij is co-directeur van Digital Innovation Valley te Bergen en een van de initiatiefnemers van het project. De oplossingen en projecten zullen zowel op de bedrijfswereld als op het brede publiek gericht zijn (verkeer, beheer van gebouwen, auto-elektronica, mobiliteit, ...). De verwachting is om minstens 250 banen te creëren op drie jaar tijd. Euro Green IT wil verschillende rollen opnemen. Een plaats om te experimenteren en te broeden voor start-ups en proefprojecten. Medewerking aan projecten in het kader van het Marshallplan 2.vert "dat zich op de kruising bevindt van duurzame ontwikkeling en it en dat ons in staat stelt om aan te tonen dat de Waalse it-sector wel degelijk kan uitgroeien tot een concurrentiepool wegens het transversale karakter van it", benadrukt Pierre Leclercq. Bron van opleiding en sensibilisering voor particulieren, kmo's, grote ondernemingen en de overheidssector. Referentieplatform op Europees niveau, een dimensie die het 'prefix' Euro toelicht en dat deuren opent voor Europese projecten en financieringen. Aanspreekpunt voor Amerikaanse organisaties die een Europees luik willen toevoegen (commercieel en/of R&D). Zoals reeds het geval is voor het initiatief Climate Savers Computing. "CSCI zocht een vertegenwoordiger in Europa die haar ook kon helpen om inzicht te krijgen in de evolutie van de Europese ecologische criteria. Omgekeerd bezorgen ze ons een mooi adresboekje en de mogelijkheid om gebruik te maken van hun bestaand didactisch materiaal." De leden-oprichters uit de privésector, IBM, Cisco en Microsoft, kondigen 3 verschillende pistes aan. Bij IBM zouden Smarter Cities-projecten het levenslicht kunnen zien: beheer van het verkeer en gebouwen, inzameling, aanvulling en analyse van gegevens in verband met energie, mobiliteit, waterzuivering, veiligheid... Het projectprototype dat werd ontwikkeld met Cisco, is dat van een of meer Smart Work Centers die een werkplaats aanbieden, uitgerust met de allernieuwste technologieën (teleaanwezigheid...) voor zij die een plek willen vinden ver van de drukke centra. Een vergelijkbaar centrum bestaat al in Almere, vlakbij Amsterdam. Euro Green IT zou zich toeleggen op de processen en implementatieproblemen van dergelijke centra. Met Microsoft zou de samenwerking zich toespitsen op de problemen van de kmo's, oproepen voor projecten en de ontwikkeling van weboplossingen of ecologische consultancy. Voor elk van die pistes bestaat de doelstelling erin om de lokale kmo's die interesse tonen voor green it, te identificeren. Enkele namen zijn al gepolst (3-GSP, Eminum, OneWay, MadeInPower, BizzDev, Wygwam,...) maar elke kandidatuur is welkom. Het Waalse Gewest zal 3 jaar lang 750.000 euro per jaar investeren in Euro Green IT. Dat is 50% van de totale werkmiddelen. De andere helft moet van privépartners komen. Ofwel via het Innovation Lab, met een grote betrokkenheid en investering, zoals de pistes die met IBM of Cisco worden gevolgd, veronderstellen. Ofwel via een meer bescheiden bijdrage voor diegenen die willen deel uitmaken van de 'think tank' Green IT Alliance. Deze denktank zal zich bezighouden met sensibilisering, best practises, lokale en internationale controle en zal openstaan voor alle geïnteresseerde actoren. Behalve de leden-oprichters zijn er contacten met andere potentiële partners, "die niet noodzakelijk afkomstig zijn uit de wereld van de it", benadrukt Pierre Leclercq, die verwijst naar de "natuurlijke" piste van onder meer de energieproducenten. De betrokkenheid in Marshall 2.vert en Europese projecten zou dan weer andere financieringsbronnen aanboren. Het Innovation Lab kan bovendien universitaire centra en/of onderzoekscentra aansporen om projecten te ontwikkelen. Op termijn plant Euro Green IT ook de oprichting van een investeringsfonds voor ecologische projecten en vennootschappen, waarmee ze de dynamiek om initiatieven en tewerkstelling te creëren benadrukt. Brigitte Doucet