Het Young Potential Boostcamp is een gratis mentorprogramma om jonge, beloftevolle vrouwen die een carrière in de technologiesector ambiëren bij te staan met één-op-één advies. Ervaren professionals zetten zich daarbij in om de carrière van de young potentials een boost te geven. Dit jaar wordt het Young Potential Boostcamp ondersteund door Cegeka (Kristel Demotte, ICT Woman of the Year), Colruyt Group IT (Bélise Songa, Young ICT Lady of the Year) en Microsoft (Marijke Schroos, general manager Belux). Ingrid Gonnissen (ICT Woman of the Year 2018 en bezieler van het programma) staat ook dit jaar in voor de coördinatie.
...

Het Young Potential Boostcamp is een gratis mentorprogramma om jonge, beloftevolle vrouwen die een carrière in de technologiesector ambiëren bij te staan met één-op-één advies. Ervaren professionals zetten zich daarbij in om de carrière van de young potentials een boost te geven. Dit jaar wordt het Young Potential Boostcamp ondersteund door Cegeka (Kristel Demotte, ICT Woman of the Year), Colruyt Group IT (Bélise Songa, Young ICT Lady of the Year) en Microsoft (Marijke Schroos, general manager Belux). Ingrid Gonnissen (ICT Woman of the Year 2018 en bezieler van het programma) staat ook dit jaar in voor de coördinatie. "Voor mij is innovatie de combinatie van verschillende ideeën en de bijdrage van verschillende geesten. Diversiteit, gelijkheid en rechtvaardigheid zijn dan een heilige drie-eenheid. En het is precies dat wat ik in de vorige boostkampen ook zag. Tijdens onze edities zagen we een zeer hoge graad van diversiteit in afkomst en origine. In tegenstelling tot andere initiatieven is dit ook een volledig gratis programma, waardoor iedereen toegang kan krijgen', schetst Ingrid Gonnissen haar motivatie. Voor Gonnissen is het ook een manier om verder te werken aan een gezonde genderbalans in ICT én een spreekwoordelijk extra wapen in de 'war for talent'. "Van de meer dan 16.000 open jobs in ICT kunnen we er zeker een deel invullen door meer vrouwen aan te trekken. Van alle IT-professionals is nu nog altijd maar zo'n 17 procent een vrouw. Ik ben ervan overtuigd dat we moeten blijven werken op drie domeinen: school, werkplek en leiderschap. Een sterk beleid bij bedrijven rond diversiteit en inclusie kan mee voor een kentering zorgen. Interne of externe boostcamps zoals het onze kunnen zeker bijdragen", meent Gonnissen. Voor Cegeka is het Young Potential Boostcamp complementair met hun eigen 'CEO of Your Own Career' project. "Ook dat is een programma met mentors en HR-medewerkers om mensen zo een extra duwtje in de juiste richting te kunnen geven. Dat ligt helemaal in de lijn met wat we met het Young Potential Boostcamp willen realiseren", zegt Kristel Demotte. "Wat ik de 'mentees' zeker wil meegeven? Optimisme! Waar een wil is, is een weg! Als mijn vader me destijds geen duwtje in de rug had gegeven, stond ik niet waar ik nu sta. Ik hoop dat ik via dit project ook zelf de nodige duwtjes kan geven", aldus Demotte. Ook de Young ICT Lady of the Year 2022 zet haar schouders mee onder het project, zij het niet als mentor. "Ik sta 100% achter de filosofie van het project, en heb zelf al mogen ondervinden hoe nuttig een mentorprogramma kan zijn. Ik ben zelf altijd al geholpen geweest door mensen die deuren openden. Op langere termijn wil ik zeker ook zelf als mentor meehelpen, maar voor deze editie schuif ik graag enkele sterke vrouwelijke collega's van Colruyt Group IT als mentor naar voor", vertelt Bélise Songa. "Ik hoop vooral dat we heel veel jonge vrouwen van diverse achtergrond bij elkaar kunnen brengen, ook van buiten de ICT-sector. Jonge vrouwen die verder willen gaan dan hun eigen achtergrond en studies. Meisjes ook die zich misschien wel goed voelen in hun huidige job, maar die wel eens naar ICT willen kijken en er van proeven. Vrouwen die een beetje een curieuzeneus zijn dus", lacht Songa. "Een beetje zoals mezelf: ik heb ook geen ICT gestudeerd", klinkt het. "Uiteindelijk draait het om het samenbrengen van verschillende mensen met verschillende achtergronden, om het delen van ervaringen in je eigen netwerk met mensen uit andere netwerken. Als je dat allemaal samen brengt, dan is die ervaring voor mij goud waard", aldus Songa. Samen met Ingrid Gonnissen en de andere dames werkte Bélise Songa het opzet én de thematiek uit. 'Learn to be resilient and bounce back', is het thema voor deze editie. Met op het programma onder meer topsportpsychologe Ellen Schouppe die op het She Goes ICT evenement ook al een sterk gesmaakte presentatie gaf en een workshop over hoe u moet omgaan met verbale agressie. Ook een inleiding tot spreken in het openbaar én zelfs een initiatie zelfverdediging staan op het programma. "Heel goed dat verbale agressie op de agenda staat", voegt Kristel Demotte toe. "Zonder in hokjes te willen denken, is het wel zo dat veel vrouwen de neiging hebben om zaken veel meer te overdenken dan mannen. En dat merk je dan ook in vergaderingen of discussies. Vaak gebeurt het dat vrouwen pas later beseffen dat ze niet mondig genoeg waren, of dat ze beter een ander antwoord hadden gegeven op een vraag in de vergadering. Mannen kunnen dikwijls harder uit de hoek komen en vrouwen hebben niet altijd snel weerwoord klaar. Ik ben zelf ook wel benieuwd naar die workshop, hoe je dan best kan reageren op zulke situaties", aldus Demotte. En zo blijkt het Young Potential Boostcamp niet alleen nuttig en leerzaam voor de mentees, maar ook voor de mentors. "Dat is absoluut zo. Voor een mentor vind ik het zeker ook leerrijk om te horen wat jonge mensen drijft. Ik stond pakweg tien jaar geleden ook anders in mijn schoenen dan nu. We kunnen alleen maar van elkaar leren", zegt Demotte. Marijke Schroos (Microsoft) is al van bij de allereerste editie één van de mentors. "Ik herinner me nog levendig mijn eerste mentee, dat was een radiologe. Onze gesprekken waren zo verrijkend, in beide richtingen. Zij wou weten wat technologie voor haar en haar carrière kon betekenen. Ik leerde hoe zij als jongere in het leven stond en hoe zij toen naar technologie keek", vertelt Marijke Schroos. "Vroeger heb ik altijd op veel ondersteuning kunnen rekenen. Ik wil dat nu zelf doen voor anderen. Via het Young Potential Boostcamp dus, maar ik ben even goed ook mentor bij ADM en betrokken bij Inspiring Fifty. Ik doe dat telkens met veel plezier maar ook met gezonde interesse. Ik haal er voldoening uit, maar vind het ook telkens weer zo verrijkend om te leren hoe iemand naar tech kijkt en er mee omgaat." "We merken een zeer hoge impact op mentees, mentors en de bedrijven die mee aan het boostcamp bijdragen. Het geeft letterlijk een boost aan energie, kennis en een hernieuwde focus op diversiteit en inclusie in alle aanwezige bedrijven. Ongeveer 75% van de mentors doen ieder jaar opnieuw mee, omdat ze er zo veel aan hebben", besluit Ingrid Gonnissen.