Het is u zeker niet ontgaan, de afgelopen maanden kan de arbeidsmarkt de vraag naar gekwalificeerde informatici niet meer volgen. Competente it'ers worden steeds zeldzamer. De vakpers staat er dan ook vol van. En toch maakt dat niet meer jongeren warm voor een toekomst in informatietechnologie. Een gevaarlijk signaal voor de toekomst van allerhande it-departementen, meer nog voor telecomoperatoren en it-integratoren die net deze mensen nodig hebben om hun 'core business'aan de man te brengen.
...

Het is u zeker niet ontgaan, de afgelopen maanden kan de arbeidsmarkt de vraag naar gekwalificeerde informatici niet meer volgen. Competente it'ers worden steeds zeldzamer. De vakpers staat er dan ook vol van. En toch maakt dat niet meer jongeren warm voor een toekomst in informatietechnologie. Een gevaarlijk signaal voor de toekomst van allerhande it-departementen, meer nog voor telecomoperatoren en it-integratoren die net deze mensen nodig hebben om hun 'core business'aan de man te brengen. De vraag naar gekwalificeerde informatici houdt vandaag het aanbod niet meer bij. En zoals dat gaat in een periode van schaarste wordt het product dan duurder. In dit geval de informaticus. Maar dan gaan er stemmen op dat de lonen van de informatici weer betaalbaar worden? Wie verstaat de dualiteit in deze stelling? De regering neemt alvast het initiatief om het beroep nieuw leven in te blazen door een campagne 'I Love IT'. Zo hoopt men de 14- & 15-jarigen, de leeftijd waarin men toegankelijk is voor een wetenschappelijke richting, aan te zetten tot de keuze voor een technische richting. En daar is in deze tijd van digitalisering steeds meer behoefte aan. Daarmee is niet gezegd dat de keuze van jongeren voor een toekomst in it garant staat voor een pool talentvolle system engineers, developers... De taak om deze profielen verder te ontwikkelen blijft een opdracht voor de bedrijven zelf. Het niveau van afgestudeerden strookt namelijk niet met de verwachting van het bedrijf dat recruteert. Dit blijkt uit de hoge eisen die men stelt aan informatici bij aanwerving. De markt wordt veeleisender en de domeinen van specialisatie worden des te veelzijdiger. Een extra druk dus op de informatici van deze wereld. Want tussen de alledaagse taken van beheer & ontwikkeling van it-platformen of - applicaties... wordt voortdurend bijscholen een cruciale factor. Los van de menselijke factor om aan deze toenemende eis van de werkgever te voldoen blijft natuurlijk ook een winstgevend aspect overeind. Hoe kan de visie van een onderneming om te blijven groeien vertaald worden door menselijk engagement? De uitdaging hier bestaat erin om efficiënt te aligneren tussen it-management en HR-management en nog belangrijker de zakelijke objectieven. Geen gemakkelijke opdracht omdat verschillende belangengroepen hun eigen beweegredenen hebben. Enerzijds het ondersteunen van de bedrijfsdoelen door een drijvende it-afdeling, anderzijds het verantwoord uitbouwen van 'knowledge management' binnen de onderneming en dit tegenover een zakencijfer vanuit het businessplan. Bedrijven moeten dus vandaag beseffen dat er een groeiende behoefte aan opleiding is. Niet alleen om werknemers gemotiveerd te houden in een onderneming en te laten groeien maar ook als succesfactor bij een aanwervingspolitiek. Daar is de taak van HR om van bij de recrutering het extra legaal pakket zo interessant mogelijk te maken. Dat vertaalt men al redelijk snel in nieuwe werknemers. Een opleidingspakket wordt tegenwoordig al mee aangeboden bij de recrutering. Een goede zaak voor de werknemer, maar misschien gevaarlijk voor de werkgever? In een sector waar het tekort zo groot is, wordt volgens mij de prijzenslag om werknemers des te groter. Men zegt dan wel dat de lonen van it'ers vandaag stagneren, maar als er geen éénduidig signaal vanuit de markt wordt gegeven, blijft dit niets meer dan een stelling. Daarin stelt één zaak bedrijven gerust; loon is nooit de motivator, eerder een demotivator. Daarvoor alleen zou men het zogezegd niet doen. Maar waarom dan wel? De sfeer? De uitdaging? De kennis? Allicht gaat het om de combinatie van al het voorgenoemde. De goede balans tussen sfeer, takenpakket, opleiding, uitdaging en verloning vormt de juiste mix om personeel te houden en en met het bedrijf mee te laten groeien. Hoe uitdagend het vandaag ook wordt om je te storten in een it- gerelateerde functie, de realiteit is dat je je steeds zal moeten blijven bijscholen. Om voor te blijven als innovator (bv. it-integratoren) of om de verandering genoodzaakt te volgen. Waar bedrijven vandaag dus het meeste nood aan hebben, zijn loyale profielen die bereid zijn zich te blijven omvormen tot professionals in meerdere deelgebieden. Maar dat dergelijke gedroomde werkgevers zich zomaar aanbieden blijft (nog even?) wachten op Godot. Peter verbinnen